Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Aalsmeer


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst
Datum
31 oktober 2020
Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen, René Buitenhuis

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Aalsmeer voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website aalsmeer.nl is onderzocht tussen 24 en 31 oktober 2020. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Aalsmeer
Scope van de website
  • Alle pagina's op aalsmeer.nl
  • Niet de pagina's op subdomeinen van aalsmeer.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 10 10 0
2 Bedienbaar 8 9 0
3 Begrijpelijk 4 6 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 23 27 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage zijn bij de nieuwsberichten afbeeldingen opgenomen met eenzelfde tekst als de tekst die ernaast staat. De afbeelding is decoratief en moet daarom hier geen alternatieve tekst bevatten. De afbeelding en de naastgelegen tekst vormen al één hyperlink, waardoor de tekst nu 2x wordt voorgelezen.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken wordt bij sommige zoekresultaten een afbeeldingen getoond. Soms heeft deze een alternatieve tekst met daarin ook html-code: "<mark>". Deze tekst is geen duidelijke beschijving van de afbeelding. De afbeeldingen kunnen hier als decoratief beschouwd worden, maak ervan: alt=""

Op de pagina www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/zorg-en-ondersteuning_uw-zorg-en-ondersteuningsvragen-aan-de-… wordt onderin in een blok links naar downloadbare documenten getoond. Een aantal van de links hebben een symbool vooraan staan met daarin de letters PDF. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Zorg dat "PDF" ook beschikbaar is voor bijvoorbeeld voorleessoftware. ZO zijn er meer iconen waar de alternatieve tekst ontbreekt: "Download" en "Naar externe website".

Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone wordt op een kaartje de blauwe zones getoond. Er wordt geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een formulier. Een aantal velden zijn verplicht. Echter nergens is een tekst dat aangeeft wat de sterretjes betekenen. De sterretjes zijn via de stylesheet in de pagina geplaatst en voor de sterretjes ontbreekt de alternatieve tekst voor de "afbeelding", bijvoorbeeld "Verplicht".

In de PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf is het logo van de Gemeente Aalsmeer te zien. Hier ontbreekt de alternatieve tekst zodat de afzender niet voor iedereen beschikbaar is.

De PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf bevat invulvelden. Dat zijn de onderstrepingen bij de invulvelden. Als je dit document laat voorlezen door de ingebouwde voorleeshulp van Acrobat, dan wordt elk streepje apart voorgelezen. Zorg dat deze items gecodeerd zijn als artifact, of maak gebruik van het plaatsen van strepen in plaats van losse onderliggende-streeptekens. Hierdoor zal de screenreader deze informatie als decoratief beschouwen en niet voorlezen.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/veiligheid_meldpunten_ondermijning is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld bij aanvang: "PVO Amsterdam-Amstelland Regionaal Platform Veilig Ondernemen". Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die verteld wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond werd in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Ontbrekende informatie zit ok aan het eind in de video.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/veiligheid_meldpunten_ondermijning is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld bij aanvang: "PVO Amsterdam-Amstelland Regionaal Platform Veilig Ondernemen". De voiceover verteld hier niet wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er getoond werd in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Ontbrekende informatie zit ok aan het eind in de video.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is een blok "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Hier staat een foto naast met een alternatieve tekst "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Als deze foto decoratief is laat de alternatieve tekst dan leeg. Als deze foto wel een alternatieve tekst nodig heeft (dus niet decoratief zou zijn) dan is de volgorde van dit blok fout. Zorg ervoor dat de kop "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente" voor de afbeelding komt zodat duidelijk is dat de foto bij dit onderwerp hoort en niet bij het vorige.

Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. In dit zoekscherm is een lijst met zoeksuggesties te vinden. Deze lijst is echter niet als opsomming gemarkeerd in de html.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/organisatie_contact-en-openingstijden worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Openingstijden" en "Telefonische bereikbaarheid:". Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen te markeren.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/veiligheid_meldpunten_ondermijning komt een lege kop (h2) voor.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanbod-voor-peuters zijn tabellen te zien in groen vormgegeven. Hier worden de kolomkoppen oneigenlijk gebruikt. De kolomkop bij de eerste tabel luidt voor de eerste kolom "SOLIDOE". Dit is geen beschrijving van de onderliggende code. DIt gaat bij elke tabel in deze vorm fout.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanbod-voor-peuters wordt onder het kopje "Kosten" een tabel gebruikt. De koppen in deze tabel zijn enkel opgemaakt met het strong-element. Dat betekent dat niet duidelijk is wat de samenhang is tussen de cellen en de koppen. Markeer in tabellen op correcte wijze de koppen. Haal strong weg en vervang het td-element voor een th-element.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/zorg-en-ondersteuning_uw-zorg-en-ondersteuningsvragen-aan-de-… is de tekst "Aanpak" als kop gemarkeerd, maar deze kop bevat geen content, omdat er vlak onder een kop van hetzelfde niveau staat. Markeer de ondreliggende koppen niveau 3 (h3), zodat de kop "Aanpak" met een kopniveau 2 wel content bevat.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag worden de foutmeldingen achter het invoerveld getoond. Mensen die het scherm niet kunnen zien kan de melding daarom ontgaan. Los dt op door de foutmelding aan het invoerveld te koppelen met aria-describedby op het invoerveld die via een id gekoppeld wordt aan de foutmelding.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een formulier waar onder andere het telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete=”email”
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone wordt op een kaartje de blauwe zones getoond. Er worden 2 kleuren gebruikt (donkerrood en blauw). Voor zienden is het verschil al niet duidelijk. Er wordt geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage wordt een achtergrondafbeelding gebruikt. In de afbeelding bevinden zich lichte plekken. Sommige witte tekst op de afbeelding heeft op deze plekken een te laag contrast. De contrastwaarde is 2,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken is een mogelijkheid om te filteren op type. Dit veld heeft een grijze rand op een grijze achtergrond. Deze rand heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 1,4:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag worden foutmeldingen in het formulier in rode tekst getoond. Het contrast van de rode tekst op wit is te laag. Dit is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag verschijnt bij een schermbreedte van 320 pixels een horizontale scrollbar. Zorg dat content binnen deze grens blijft (uitgezonderd afbeeldingen, tabellen en kaarten)


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage zijn in de footer social-media-knoppen aanwezig. De twitter-knop heeft een te laag contrast. Dit is 2,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag zijn op meerdere plekken radio-buttons gebruikt, bijvoorbeeld bij "Is de afzender een burger of een organisatie?". Deze zijn niet bereikbaar met toetsenbord. Als je de tabtoets gebruikt worden deze knoppen overgeslagen.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een mogelijkheid om een bijlage toe te voegen. Deze functie is niet met het toetsenbord te bedienen.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/veiligheid_meldpunten_ondermijning wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is de skiplink aanwezig, Er zijn meerdere skiplinks en de eerste link uit de lijst is niet de link naar de hoofdinhoud. Zorg ervoor dat de link "Naar hoofdinhoud" de eerste is.

Op elke pagina is de skiplink aanwezig. Als je inzoomt krijg je op een gegeven moment een aparte knop voor het menu. Als je via de link "Naar hoofdnavigatiemenu" naar het menu gaat, kom je achter de menuknop te staan.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is de skiplink om direct naar de hoofdinhoud te springen aanwezig. Deze komt echter na de kop (H1) terecht zodat je het begin van de content mist.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Let op! in de title is niet de naam van de website opgenomen. De contactpagina heet dan ook enkel "Contact" in plaats van "Contact gemeente Aalsmeer". Dit is geen WCAG-eis.

In de PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf is een title gevuld met de hele eerste alinea van het formulier. De naam van het document is daardoor niet duidelijk genoeg.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is bovenin een zoekknop aanwezig. Als je op de knop drukt verschijnt er een soort popup met zoekfunctionaliteit. Je kunt hier doorheen tabben, maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft, tot de bezoeker kiest om de popup te sluiten.

Op elke pagina verschijnt een menuknop bij een lagere schermresolutie. Als je met het toetsenbord dit menu opent moet je eerst 2x de tabtoets gebruiken om dan pas in het menu te belanden. Je verwacht dat bij het openen, je direct in het menu terecht komt.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/organisatie_contact-en-openingstijden staan op 2 plekken social-medialinks. De links om de pagina te delen hebben korte namen, zoals "facebook". Geef deze knoppen om te delen een naam waarmee duidelijk is wat de bedoeling is van de knop. Een title-attribuut is niet voldoende.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanbod-voor-peuters wordt onder het kopje "Kosten" een tabel gebruikt. De eerste 2 kolommen bevat bedragen waarvan het niet voor iedereen duidelijk is dat dit de 2 grensbedragen zijn (vanaf/tot en met).


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is de focus niet of slecht zichtbaar. Zorg voor voldoende zichtbaarheid. Houdt er rekening mee dat in de nieuwe versie van WCAG versie 2.2 die in de eerste helft van 2021 wordt verwacht de focus strikter wordt.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij de 3 zoekfuncties is het label onduidelijk. Zoeken komt voor op de homepage bij de toptaken, in de kop als je op de zoekknop drukt, in de popup en op de zoekpagina. Het label luidt "Hoe kunnen wij u helpen" of "Vul hier uw zoekterm in". Geef zoeken een duidelijk, eenduidige naam die ook in beeld getoond wordt zodat mensen met spraaksoftware dit veld eenvoudig kunnen aansturen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Voldoende


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/visiting-aalsmeer/publicatie/visiting-aalsmeer-overview_flower-capital-of-the-world staat de hele tekst in het Engels. Alle navigatie en kop en footer zijn Nederlandstalig. Deze contentis in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestaat-niet ontbreekt de navigatie (en vormgeving).


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. Het label van het invoerveld luidt hier "zoeken". Op de homepage zelf staat in het midden van het scherm dezelfde zoekfunctionaliteit/ Hier luidt het label "Hoe kunnen wij u helpen?". Dat zijn verschillende namen voor dezelfde functie. Ook de knoppen bij zoeken verschilt; bovenin is de knop in de code een link waaraan een role="button" is toegekend. Dit moet een knop zijn, en gebruik daarom ook het button-element zodat de knop ook in alle opzichten werkt als een knop. Wees ook consequent met de vorm van de knop. Zo is de knop met de loep bovenin een knop om een popup te openen; vlak onder de 8 toptaken is de loep een knop om te zoeken en in de popup is de loep slechts decoratief. Daar verschijnt een paarse knop "Zoeken".

Op de homepage is direct onder zoeken een knop "Sluit toptaken". Als je deze sluit krijgt de knop een andere naam, namelijk "Veel gezocht". Gebruik de term 'Toptaken' of 'Veel gezocht' consequent. Vermijd overigens het gebruik van title op knoppen en links.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je zoekt op een woord die niet bestaat op de website aalsmeer.nl krijg je een melding dat er niks gevonden is. Het gezochte woord staat hier niet bij, waardoor het voor de bezoeker lastig is om te constateren waarop gezocht is en of er mogelijk een typfout gemaakt is. Ook als er wel resultaten zijn, kan je niet zien op welk woord je gezocht hebt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Er wordt achteraf een melding gegeven welke veld verplicht is, maar beter is om dit vooraf te melden.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag zijn verplichte velden aanwezig. Als je het veld "Stel hier uw vraag" niet invult en doorgaat verschijnt er een foutmelding. Die is goed. De verbetersuggestie ontbreekt echter. Zet hier dus bij "Vul het veld in."


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je het formulier verstuurd, verschijnt er een bevestiging. In deze bevestiging worden niet alle ingevulde gegevens getoond. Deze zijn daarom ook niet achteraf te controleren om te wijzigen.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina wordt in de footer een li-element afgesloten die niet geopend is.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone worden dubbele title-attributen gebruikt op de a-element. Zorg dat attribuut een keer voorkomen. DIt is te vinden in het blok met downloadbare documenten.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/college-van-b-en-w_namens-het-college_gemeentelijke-… ontbreekt een p-element; er wordt wel een p-element afgesloten. Dit komt op meer pagina's voor, bijvoorbeeld:

Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag komen dubbele id's voor in de HTML-code.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is de mogelijkheid om van taal te wisselen via "English" en "Nederlands". Dit zijn links die je naar de andere pagina verwijzen. In de code is aan de link een role="button" toegekend. Mensen die met voorleessoftware werken kunnen daardoor verwachten dat ze de knop als een knop kunnen bedienen. Als het naar een andere plek gaat

Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken is een mogelijkheid om te filteren op type. In het select-element is een attribuut opgenomen aria-describedby. De gelijknamige id ontbreekt in de code. Daarnaast lijkt de ARIA-code in deze situatie onnodig en kan aria- describeby beter weggelaten worden.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/veiligheid_meldpunten_ondermijning is een video. Deze video is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "video van Regionaal Platform Veilig Ondernemen".

Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone is een kaartje met een aantal knoppen om de kaart te bedienen. De knoppen hebben geen naam waardoor voor blinden onmogelijk te bepalen is wat de knoppen doen.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeerontheffing-blauwe-zone is een kaartje in een iframe. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de ‘naam’ van dit iframe te bepalen omdat het title attribuut ontbreekt bij het iframe element. Plaats een title-attribuut op het iframe en geef dit een naam dat de inhoud beschrijft.

Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag komen velden voor die achteraan een pijltje hebben staan. Deze velden zijn gewone invoervelden, maar worden door hulpsoftware gezien als velden waar je uit een lijst kunt kiezen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/aalsmeer.nl/audit/
Geprint: 2024-06-19 22:47:34 v2.3-011