Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Aalsmeer

De website Gemeente Aalsmeer voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst
Datum
31 oktober 2020
Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen, René Buitenhuis
Scope van de website
  • Alle pagina's op aalsmeer.nl
  • Niet de pagina's op subdomeinen van aalsmeer.nl
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2022-12-09 10:11:26 v2.3-011