Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Aalsmeer

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Aalsmeer
Scope van de website
  • Alle pagina's op aalsmeer.nl
  • Niet de pagina's op subdomeinen van aalsmeer.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Op de homepage zijn bij de nieuwsberichten afbeeldingen opgenomen met eenzelfde tekst als de tekst die ernaast staat. De afbeelding is decoratief en moet daarom hier geen alternatieve tekst bevatten. De afbeelding en de naastgelegen tekst vormen al één hyperlink, waardoor de tekst nu 2x wordt voorgelezen.

Bevinding 2: Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken wordt bij sommige zoekresultaten een afbeeldingen getoond. Soms heeft deze een alternatieve tekst met daarin ook html-code: "<mark>". Deze tekst is geen duidelijke beschijving van de afbeelding. De afbeeldingen kunnen hier als decoratief beschouwd worden, maak ervan: alt=""

Bevinding 3: Op de pagina www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/zorg-en-… wordt onderin in een blok links naar downloadbare documenten getoond. Een aantal van de links hebben een symbool vooraan staan met daarin de letters PDF. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Zorg dat "PDF" ook beschikbaar is voor bijvoorbeeld voorleessoftware. ZO zijn er meer iconen waar de alternatieve tekst ontbreekt: "Download" en "Naar externe website".

Bevinding 4: Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/… wordt op een kaartje de blauwe zones getoond. Er wordt geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.

Bevinding 5: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een formulier. Een aantal velden zijn verplicht. Echter nergens is een tekst dat aangeeft wat de sterretjes betekenen. De sterretjes zijn via de stylesheet in de pagina geplaatst en voor de sterretjes ontbreekt de alternatieve tekst voor de "afbeelding", bijvoorbeeld "Verplicht".

Bevinding 6: In de PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf is het logo van de Gemeente Aalsmeer te zien. Hier ontbreekt de alternatieve tekst zodat de afzender niet voor iedereen beschikbaar is.

Bevinding 7: De PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf bevat invulvelden. Dat zijn de onderstrepingen bij de invulvelden. Als je dit document laat voorlezen door de ingebouwde voorleeshulp van Acrobat, dan wordt elk streepje apart voorgelezen. Zorg dat deze items gecodeerd zijn als artifact, of maak gebruik van het plaatsen van strepen in plaats van losse onderliggende-streeptekens. Hierdoor zal de screenreader deze informatie als decoratief beschouwen en niet voorlezen.

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 8: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/… is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld bij aanvang: "PVO Amsterdam-Amstelland Regionaal Platform Veilig Ondernemen". Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die verteld wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er getoond werd in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Ontbrekende informatie zit ok aan het eind in de video.

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 9: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/… is er in de video op verschillende plaatsen tekst in beeld, bijvoorbeeld bij aanvang: "PVO Amsterdam-Amstelland Regionaal Platform Veilig Ondernemen". De voiceover verteld hier niet wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien niet weten wat er getoond werd in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Ontbrekende informatie zit ok aan het eind in de video.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Op de homepage is een blok "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Hier staat een foto naast met een alternatieve tekst "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente". Als deze foto decoratief is laat de alternatieve tekst dan leeg. Als deze foto wel een alternatieve tekst nodig heeft (dus niet decoratief zou zijn) dan is de volgorde van dit blok fout. Zorg ervoor dat de kop "Let op! Gewijzigde dienstverlening gemeente" voor de afbeelding komt zodat duidelijk is dat de foto bij dit onderwerp hoort en niet bij het vorige.

Bevinding 11: Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. In dit zoekscherm is een lijst met zoeksuggesties te vinden. Deze lijst is echter niet als opsomming gemarkeerd in de html.

Bevinding 12: Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/… worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld "Openingstijden" en "Telefonische bereikbaarheid:". Zorg ervoor dat de juiste code in de HTML wordt gebruikt om deze koppen te markeren.

Bevinding 13: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/… komt een lege kop (h2) voor.

Bevinding 14: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-… zijn tabellen te zien in groen vormgegeven. Hier worden de kolomkoppen oneigenlijk gebruikt. De kolomkop bij de eerste tabel luidt voor de eerste kolom "SOLIDOE". Dit is geen beschrijving van de onderliggende code. DIt gaat bij elke tabel in deze vorm fout.

Bevinding 15: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-… wordt onder het kopje "Kosten" een tabel gebruikt. De koppen in deze tabel zijn enkel opgemaakt met het strong-element. Dat betekent dat niet duidelijk is wat de samenhang is tussen de cellen en de koppen. Markeer in tabellen op correcte wijze de koppen. Haal strong weg en vervang het td-element voor een th-element.

Bevinding 16: Op de pagina www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/zorg-en-… is de tekst "Aanpak" als kop gemarkeerd, maar deze kop bevat geen content, omdat er vlak onder een kop van hetzelfde niveau staat. Markeer de ondreliggende koppen niveau 3 (h3), zodat de kop "Aanpak" met een kopniveau 2 wel content bevat.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag worden de foutmeldingen achter het invoerveld getoond. Mensen die het scherm niet kunnen zien kan de melding daarom ontgaan. Los dt op door de foutmelding aan het invoerveld te koppelen met aria-describedby op het invoerveld die via een id gekoppeld wordt aan de foutmelding.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een formulier waar onder andere het telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete=”email”
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/… wordt op een kaartje de blauwe zones getoond. Er worden 2 kleuren gebruikt (donkerrood en blauw). Voor zienden is het verschil al niet duidelijk. Er wordt geen alternatief aangeboden om de info uit de kaart in tekst beschikbaar te stellen.

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 20: Op de homepage wordt een achtergrondafbeelding gebruikt. In de afbeelding bevinden zich lichte plekken. Sommige witte tekst op de afbeelding heeft op deze plekken een te laag contrast. De contrastwaarde is 2,1:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 21: Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken is een mogelijkheid om te filteren op type. Dit veld heeft een grijze rand op een grijze achtergrond. Deze rand heeft een te laag contrast. De contrastwaarde is 1,4:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Bevinding 22: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag worden foutmeldingen in het formulier in rode tekst getoond. Het contrast van de rode tekst op wit is te laag. Dit is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 23: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag verschijnt bij een schermbreedte van 320 pixels een horizontale scrollbar. Zorg dat content binnen deze grens blijft (uitgezonderd afbeeldingen, tabellen en kaarten)

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 24: Op de homepage zijn in de footer social-media-knoppen aanwezig. De twitter-knop heeft een te laag contrast. Dit is 2,8:1 waar dit 3:1 moet zijn.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag zijn op meerdere plekken radio-buttons gebruikt, bijvoorbeeld bij "Is de afzender een burger of een organisatie?". Deze zijn niet bereikbaar met toetsenbord. Als je de tabtoets gebruikt worden deze knoppen overgeslagen.

Bevinding 26: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is een mogelijkheid om een bijlage toe te voegen. Deze functie is niet met het toetsenbord te bedienen.

2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 27: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/… wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Op elke pagina is de skiplink aanwezig, Er zijn meerdere skiplinks en de eerste link uit de lijst is niet de link naar de hoofdinhoud. Zorg ervoor dat de link "Naar hoofdinhoud" de eerste is.

Bevinding 29: Op elke pagina is de skiplink aanwezig. Als je inzoomt krijg je op een gegeven moment een aparte knop voor het menu. Als je via de link "Naar hoofdnavigatiemenu" naar het menu gaat, kom je achter de menuknop te staan.

Bevinding 30: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is de skiplink om direct naar de hoofdinhoud te springen aanwezig. Deze komt echter na de kop (H1) terecht zodat je het begin van de content mist.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: Let op! in de title is niet de naam van de website opgenomen. De contactpagina heet dan ook enkel "Contact" in plaats van "Contact gemeente Aalsmeer". Dit is geen WCAG-eis.

Bevinding 32: In de PDF 1578920251aanvraagformulier_oude_dorp_2020_BALIE.pdf is een title gevuld met de hele eerste alinea van het formulier. De naam van het document is daardoor niet duidelijk genoeg.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 33: Op de homepage is bovenin een zoekknop aanwezig. Als je op de knop drukt verschijnt er een soort popup met zoekfunctionaliteit. Je kunt hier doorheen tabben, maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft, tot de bezoeker kiest om de popup te sluiten.

Bevinding 34: Op elke pagina verschijnt een menuknop bij een lagere schermresolutie. Als je met het toetsenbord dit menu opent moet je eerst 2x de tabtoets gebruiken om dan pas in het menu te belanden. Je verwacht dat bij het openen, je direct in het menu terecht komt.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/… staan op 2 plekken social-medialinks. De links om de pagina te delen hebben korte namen, zoals "facebook". Geef deze knoppen om te delen een naam waarmee duidelijk is wat de bedoeling is van de knop. Een title-attribuut is niet voldoende.

2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-… wordt onder het kopje "Kosten" een tabel gebruikt. De eerste 2 kolommen bevat bedragen waarvan het niet voor iedereen duidelijk is dat dit de 2 grensbedragen zijn (vanaf/tot en met).

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 37: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag is de focus niet of slecht zichtbaar. Zorg voor voldoende zichtbaarheid. Houdt er rekening mee dat in de nieuwe versie van WCAG versie 2.2 die in de eerste helft van 2021 wordt verwacht de focus strikter wordt.

2.5 Input modaliteiten

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Bij de 3 zoekfuncties is het label onduidelijk. Zoeken komt voor op de homepage bij de toptaken, in de kop als je op de zoekknop drukt, in de popup en op de zoekpagina. Het label luidt "Hoe kunnen wij u helpen" of "Vul hier uw zoekterm in". Geef zoeken een duidelijk, eenduidige naam die ook in beeld getoond wordt zodat mensen met spraaksoftware dit veld eenvoudig kunnen aansturen.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Op de pagina www.aalsmeer.nl/visiting-aalsmeer/publicatie/visiting-… staat de hele tekst in het Engels. Alle navigatie en kop en footer zijn Nederlandstalig. Deze contentis in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen.

3.2 Voorspelbaar

3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 40: Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestaat-niet ontbreekt de navigatie (en vormgeving).

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. Het label van het invoerveld luidt hier "zoeken". Op de homepage zelf staat in het midden van het scherm dezelfde zoekfunctionaliteit/ Hier luidt het label "Hoe kunnen wij u helpen?". Dat zijn verschillende namen voor dezelfde functie. Ook de knoppen bij zoeken verschilt; bovenin is de knop in de code een link waaraan een role="button" is toegekend. Dit moet een knop zijn, en gebruik daarom ook het button-element zodat de knop ook in alle opzichten werkt als een knop. Wees ook consequent met de vorm van de knop. Zo is de knop met de loep bovenin een knop om een popup te openen; vlak onder de 8 toptaken is de loep een knop om te zoeken en in de popup is de loep slechts decoratief. Daar verschijnt een paarse knop "Zoeken".

Bevinding 42: Op de homepage is direct onder zoeken een knop "Sluit toptaken". Als je deze sluit krijgt de knop een andere naam, namelijk "Veel gezocht". Gebruik de term 'Toptaken' of 'Veel gezocht' consequent. Vermijd overigens het gebruik van title op knoppen en links.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Als je zoekt op een woord die niet bestaat op de website aalsmeer.nl krijg je een melding dat er niks gevonden is. Het gezochte woord staat hier niet bij, waardoor het voor de bezoeker lastig is om te constateren waarop gezocht is en of er mogelijk een typfout gemaakt is. Ook als er wel resultaten zijn, kan je niet zien op welk woord je gezocht hebt.

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 44: Er wordt achteraf een melding gegeven welke veld verplicht is, maar beter is om dit vooraf te melden.

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag zijn verplichte velden aanwezig. Als je het veld "Stel hier uw vraag" niet invult en doorgaat verschijnt er een foutmelding. Die is goed. De verbetersuggestie ontbreekt echter. Zet hier dus bij "Vul het veld in."

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Als je het formulier verstuurd, verschijnt er een bevestiging. In deze bevestiging worden niet alle ingevulde gegevens getoond. Deze zijn daarom ook niet achteraf te controleren om te wijzigen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Op elke pagina wordt in de footer een li-element afgesloten die niet geopend is.

Bevinding 48: Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/… worden dubbele title-attributen gebruikt op de a-element. Zorg dat attribuut een keer voorkomen. DIt is te vinden in het blok met downloadbare documenten.

Bevinding 49: Op de pagina www.aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/publicatie/college-van-b-… ontbreekt een p-element; er wordt wel een p-element afgesloten. Dit komt op meer pagina's voor, bijvoorbeeld:

Bevinding 50: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag komen dubbele id's voor in de HTML-code.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 51: Op elke pagina is de mogelijkheid om van taal te wisselen via "English" en "Nederlands". Dit zijn links die je naar de andere pagina verwijzen. In de code is aan de link een role="button" toegekend. Mensen die met voorleessoftware werken kunnen daardoor verwachten dat ze de knop als een knop kunnen bedienen. Als het naar een andere plek gaat

Bevinding 52: Op de pagina www.aalsmeer.nl/zoeken is een mogelijkheid om te filteren op type. In het select-element is een attribuut opgenomen aria-describedby. De gelijknamige id ontbreekt in de code. Daarnaast lijkt de ARIA-code in deze situatie onnodig en kan aria- describeby beter weggelaten worden.

Bevinding 53: Op de pagina www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/… is een video. Deze video is via een iframe geplaatst. Daar ontbreekt het title-attribuut. Plaats het title-attribuut in dit iframe met een goede omschijving van de video, bijvoorbeeld "video van Regionaal Platform Veilig Ondernemen".

Bevinding 54: Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/… is een kaartje met een aantal knoppen om de kaart te bedienen. De knoppen hebben geen naam waardoor voor blinden onmogelijk te bepalen is wat de knoppen doen.

Bevinding 55: Op de pagina www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/product/… is een kaartje in een iframe. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de ‘naam’ van dit iframe te bepalen omdat het title attribuut ontbreekt bij het iframe element. Plaats een title-attribuut op het iframe en geef dit een naam dat de inhoud beschrijft.

Bevinding 56: Op de pagina www.aalsmeer.nl/aanvraag komen velden voor die achteraan een pijltje hebben staan. Deze velden zijn gewone invoervelden, maar worden door hulpsoftware gezien als velden waar je uit een lijst kunt kiezen.

****** Tot.: 56 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2022-12-09 09:41:57 v2.3-011