Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Literatuurgeschiedenis


Onderzoeker
Yulia, Swink
Datum
9 februari 2021
Opdrachtgever
Koninklijke Bibliotheek

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Literatuurgeschiedenis voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 24 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website literatuurgeschiedenis.nl is onderzocht tussen 1 en 9 februari 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Literatuurgeschiedenis
Scope van de website Alle pagina's op www.literatuurgeschiedenis.org
Niet het formulier op www.kb.nl/aanmelden-nieuwsbrief-literatuurgeschiedenisorg (ander domein)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpapparatuur

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 6 14 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 8 2 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 26 24 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/ staan onder 'Hierover wordt veel gelezen' afbeeldingen. In de alternatieve tekst is ook een bronvermelding opgenomen (zoals 'Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 1259 B 5, fol. a4R'). Hier is het alt-attribuut niet voor bedoeld.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

De iconen in de tijdlijn op de homepage www.literatuurgeschiedenis.org/ hebben geen alternatieve tekst. Deze iconen geven de gebruiker echter wel informatie, die gebruikers van hulpsoftware nu niet meekrijgen. Bijvoorbeeld: het kasteel bij de middeleeuwen, het stoomlocomotief bij de 19e eeuw en het internet logo bij de 21e eeuw geven weer wat die eeuw kenmerkte. Voeg een alternatieve tekst toe, of beschrijf in korte tekst het kenmerk van deze eeuw, om dit probleem op te lossen.
Deze iconen komen op andere pagina's individueel terug, zoals op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen.

De afbeelding van Fokke en Sukke op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen omschrijft de afbeelding niet volledig; screenreadergebruikers krijgen de grap niet mee.

Op onder andere pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek staat een afbeelding ('Koen de Menschenslachter') met tekst erop die niet terugkomt in de alternatieve tekst. Zorg ervoor dat blinde bezoekers ook die informatie meekrijgen om dit probleem op te lossen.
Dit geldt o.a. ook voor de afbeelding op www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar.

Wanneer op een afbeelding wordt geklikt, wordt de afbeelding vergroot in een donker venster getoond. De afbeelding heeft dan geen alternatieve tekst, maar heeft dit wel nodig. Zie o.a. de afbeeldingen op www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek en www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar.

Het icoon van de microfoon met blaadjes, bij het tweede audiofragment op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar heeft geen alternatieve tekst. Dit geldt ook voor de andere afbeelding bij dit audiofragment. De afbeelding is tevens een link naar een podcast-website, zie ook 2.4.4.

De iconen voor de tooltips (het boekje met a-z erop) op onder andere pagina www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw/huilen-volgens-het-boekje hebben geen alternatieve tekst.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het tweede audiofragment op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar heeft geen transcript of ander media-alternatief.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen bevat geen (eigen toegevoegde) ondertiteling. De eerste video heeft wel een automatisch gegenereerde ondertiteling, maar deze mist interpunctie en is niet altijd kloppend (bijv. 0:59 'slag bij woningen'). Hierdoor kunnen dove en slechthorende bezoekers de video's niet of moeilijk volgen.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen bevatten geen audiodescriptie of ander media-alternatief zoals een transcript. Dit is wel nodig voor alle belangrijke visuele informatie die niet terugkomt in het audiospoor. Denk bijvoorbeeld aan teksten die in beeld komen gedurende de eerste minuut van de video 'Toneel in de middeleeuwen', zoals de titel en de naam van de presentator; of de 'Abele spelen' op 2:18 in de video 'Vlogboek'.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video's op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen bevatten geen audiodescriptie. Dit is wel nodig voor alle belangrijke visuele informatie die niet terugkomt in het audiospoor. Denk bijvoorbeeld aan teksten die in beeld komen gedurende de eerste minuut van de video 'Toneel in de middeleeuwen', zoals de titel en de naam van de presentator; of de 'Abele spelen' op 2:18 in de video 'Vlogboek'.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is een role=heading gebruikt voor alle content die in de header staat. Hierdoor worden elementen in dit hele gebied, zoals het zoekveld en de menu-items, onterecht als kop aangemerkt.

Op de pagina's van de tijdvakken, zoals www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw, wordt visueel in de tijdlijn onderaan de pagina aangegeven in welke eeuw de gebruiker momenteel zit. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan screenreaders. Gebruik bijvoorbeeld het aria-current element om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek is de inleiding opgemaakt met het <strong> element. Dit element is bedoeld voor nadruk, niet voor de vormgeving.
Dit komt ook voor op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen .

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/over-ons staan teksten die visueel koppen zijn doordat ze onderliggende content hebben, zoals 'Coördinatie, beheer en redactie', 'Contentgroepen', etc., maar die niet als kop zijn opgemaakt. Ze zijn opgemaakt met <b> en/of <strong> in plaats van <h2>. Pas dit aan in de code om dit probleem op te lossen.
Dit geldt ook voor de onderstreepte koppen onder 'Contentgroepen', zoals 'Middeleeuwen'.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar is de tekst Max Havelaar wel een <h1>, maar de tekst direct daaronder (Multatuli (pseudoniem Eduard Douwes Dekker), 1860) is niet als koptekst gecodeerd, terwijl dit visueel wel ook koptekst is.
Dit komt op meerdere pagina's voor, zoals op www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/pyramus-en-thisbe .

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar is binnen de kop 'Klara-podcast: Max Havelaar van Multatuli' de tekst 'Max Havelaar' met het <em> element opgemaakt. Dit element is bedoeld om tekst nadruk te geven, niet voor de titels van werken. Gebruik daarvoor het <cite> element.
Dit komt ook voor op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen onder 'Vlogboek: middeleeuws toneel' (de titels van toneelspelen). Op diezelfde pagina zijn andere titels van toneelspelen gecursiveerd met <i> terwijl ook hier het <cite> element gebruikt zou moeten worden.
Ook op andere pagina's zijn titels van creatieve werken niet met <cite> gecodeerd, zoals op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek .

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar zijn in het citaat van Max Havelaar de woorden 'zal' en 'goed' en 'myn' gecursiveerd, wat hier nadruk impliceert. Deze nadruk moet ook in de code worden overgebracht, bijvoorbeeld door het <em> element te gebruiken.
Dit komt bijvoorbeeld ook voor op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/schrijvers/jh-leopold bij 'manier waarop', 'vorm' en in de laatste zin: 'omdat'.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/pyramus-en-thisbe is de tekst 'Fragment waarin Thisbe de stervende Pyramus ontdekt en de hand aan zichzelf slaat (vs. 244-280)' opgemaakt met <em>, terwijl het hier als koptekst fungeert.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/search/content& is de tekst 'Maria Tesselschade Visscher, vrouwelijke kunstenaar in een mannenbolwerk' strict genomen geen kop omdat het geen onderliggende content heeft. Maar om de content consistent te houden wordt geadviseerd om deze tekst net als de andere resultaten onderliggende content te geven, zodat het koptekst kan blijven.

Dit is een advies: Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw staan onder de koppen, zoals 'Hoofdstukken', links die samen een lijst vormen. Het is aan te bevelen om dit ook als lijst te coderen.
Dit geldt ook voor de links onder 'Thema's' op www.literatuurgeschiedenis.org/themas .


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/ staan de teksten 'Actueel' en 'Nieuws' (onder 'Hierover wordt veel gelezen') in de code boven de kop, maar deze moeten in de code onder de kop waar ze bijhoren worden geplaatst. Visueel mogen ze wel boven de kop staan.

De twee gedichten op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/pyramus-en-thisbe zouden van links naar rechts gelezen moeten worden, maar omdat het twee aparte kolommen zijn, krijgen screenreader gebruikers eerst het oorspronkelijke gedicht te horen, en daarna het gedicht in modern Nederlands. Dat terwijl het hier de bedoeling is dat lezers direct de zinnen kunnen vertalen.
Dit komt op meerdere pagina's voor.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage www.literatuurgeschiedenis.org/ staat een tijdlijn van tijdvakken uit de geschiedenis. Wanneer zo'n tijdvak focus krijgt met de muis, is dat alleen zichtbaar doordat de linktekst en het icoon van kleur verandert. Het bolletje verandert ook mee, dus dit is in principe een tweede manier om de focus aan te geven. Echter, op pagina's waar al een tijdvak actief is, zoals op www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw, kan de focus dan niet meer onderscheiden worden. Voeg nog een manier toe om te focus te identificeren, zoals een onderstreping, om dit probleem op te lossen.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage www.literatuurgeschiedenis.org/ staan een aantal contentblokken met een titelblokje. Het geel/oranje gekleurde blokje met daarin de tekst 'Actueel' heeft te weinig contrast. De contrastratio is hier 2,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Het blauwe blokje met de tekst 'Nieuw' heeft een contrastratio van 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

De blauwe linkteksten in het blok 'Verder lezen' op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen hebben een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

In een ingezoomde weergave verschijnt een hamburgermenu. Als dit menu geopend wordt, staat er in tekst 'Menu' in grijze letters. Het contrast is te laag met de donkere achtergrond (3,4:1).

Op de pagina's met het blok 'Ontdek de literatuur van een ander tijdvak' heeft de blauwe tekst van het actieve tijdvak een contrastwaarde van 3,7:1 met de grijze achtergrond.
Zie bijv. www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek .

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten heeft de witte tekst in het blauwe introblok een te lage contrastwaarde van 4,3:1.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/over-ons heeft de link 'hier' een contrastratio van 1.9:1 met de oranje achtergrond.

Op de zoekresultatenpagina, zoals www.literatuurgeschiedenis.org/search/content staat een blauwe button met de tekst 'Toepassen'. Als die knop muis-focus heeft, is het contrast te laag. De contrastratio is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

De blauwe tekst van het tweede gedicht op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/pyramus-en-thisbe heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 4,3:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar heeft de oranje tekst 'DE CANON / 21. Max Havelaar van Multatuli - met David Van Reybrouck' een te lage contrastwaarde met de achtergrond (2,0:1).


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/pyramus-en-thisbe inzoomen naar 200% om de tekst te vergroten, lopen de twee gedichten (het oorspronkelijke gedicht en het moderne Nederlands gedicht) niet meer naast elkaar en is de onderlinge relatie daardoor niet meer goed duidelijk voor slechtzienden. Dit gebeurt vanaf 150% zoom.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers met een viewport van 320px breed de pagina's bekijken, valt de knop met het vergrootglas buiten beeld. Ook een aantal teksten zijn niet geheel meer leesbaar.

Wanneer gebruikers de pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/pyramus-en-thisbe inzoomen bekijken met een viewport van 320px breed, lopen de twee gedichten (het oorspronkelijke gedicht en het moderne Nederlands gedicht) niet meer naast elkaar en is de onderlinge relatie daardoor niet meer goed duidelijk voor slechtzienden.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers inzoomen krijgen zij een hamburgermenu te zien. Wanneer de menu-items focus hebben, worden ze donkerder van kleur. De contrastratio van menu-items die focus hebben en menu items die geen focus hebben is 1,1:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

In Firefox is de focusrand op deze menuknop nauwelijks waarneembaar omdat het contrast i.c.m. de zwarte achtergrond te laag is.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/over-ons heeft het icoon dat aangeeft dat er naar een externe pagina wordt gelinkt (achter 'hier') een contrastwaarde van 1,7:1 met de achtergrond.
Dit icoon heeft ook een te lage contrastwaarde in de blokken 'Verder lezen' zoals op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek (2,5:1).

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar heeft de tekst 'DE CANON / 21. Max Havelaar van Multatuli - met David Van Reybrouck' een oranje focusrand. Deze heeft een te lage contrastwaarde met de achtergrond (2,0:1). Dit geldt ook voor het microfoon icoontje.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer gebruikers een CSS bestand met bovenstaande waarden inladen, valt het zoek-icoon naast de zoekbalk in de navigatiebalk onder de zoekbalk en is dan niet meer geheel zichtbaar.

De tekst in de tijdlijn onder 'Duik in de literatuur van deze tijdvakken' verandert niet www.literatuurgeschiedenis.org/ wanneer gebruikers hun eigen CSS inladen.

Wanneer gebruikers naast de tekstafstand aanpassen, ook inzoomen tot 400% vallen er verschillende zinnen van de pagina af (bijvoorbeeld: Romantiek in Nederl, Van de Vos Reynaer, de w van het woord eeuw, etc).


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer het zoekveld de muishover ontvangt, verschijnt een extra tekst 'Geef de woorden op waarnaar je wil zoeken'. Deze extra content is niet 'dismissable': de content kan niet worden gesloten zonder de hover of de focus te verplaatsen. Dit moet wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld met Esc. De content is ook niet 'hoverable': er kan niet over de content zelf gehoverd worden.
Dit geldt ook voor de icoontjes die extra informatie geven over sommige woorden, zoals op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw/huilen-volgens-het-boekje .

Wanneer een menuitem in het hoofdmenu de muishover of toetsenbordfocus ontvangt, klapt het item uit. Deze extra content is niet 'dismissable': de content kan niet worden gesloten zonder de hover of de focus te verplaatsen. Dit moet wel mogelijk zijn, bijvoorbeeld met Esc.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere pagina's, onder andere op www.literatuurgeschiedenis.org/17e-eeuw/huilen-volgens-het-boekje, staan iconen die, als de gebruiker met de muis erover beweegt, uitleg geven over bepaalde woorden. Deze tooltips werken niet voor gebruikers die met het toetsenbord navigeren en deze informatie is voor hen dan ook niet beschikbaar.

In Firefox kunnen op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar in de audiospeler niet alle knoppen met het toetsenbord bediend worden (alleen afspelen/pauzeren).

Wanneer gebruikers in een ingezoomde weergave met het toetsenbord over de website navigeren, kunnen zij nog wel ín het hamburgermenu in de navigatiebalk komen, maar daar kunnen zij vervolgens alleen met de Escape toets uit, of door een functionaliteit te activeren die het menu sluit, maar hierop is de focus niet zichtbaar (het is onduidelijk of de focus op de sluitknop komt die in beeld staat).


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De YouTube video's op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen hebben sneltoetsen die niet uit staan of uitgezet kunnen worden. Deze sneltoetsen kunnen botsen met de sneltoetsen van hulpsoftware. Een manier om dit op te lossen is door disablekb=1 achter de videolink toe te voegen.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is wel een skiplink aanwezig, maar op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/search/content slaat de link de filteropties voor Periode en Soort pagina over.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek slaat de skiplink het broodkruimelpad over. Dit is unieke content en moet dus niet worden overgeslagen.
Dit komt op meerdere pagina's voor.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek kunnen de afbeeldingen worden vergroot door erop te klikken. In het venster dat verschijnt, kan de toetsenbordfocus op de achterliggende pagina komen, terwijl het venster in beeld blijft. De focus moet in het venster blijven totdat deze is afgesloten.
Dit komt op meerdere pagina's voor.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo bovenaan de pagina (iedere pagina) heeft wel een alternatieve tekst, namelijk Literatuurgeschiedenis, maar de afbeelding is ook een link naar de homepage. Nu staat er 'Home' in een title-attribuut, maar niet alle hulpsoftware ondersteunen het title-attribuut (goed). Voeg het linkdoel toe aan de alternatieve tekst, bijvoorbeeld als 'Literatuurgeschiedenis - Home', om dit probleem op te lossen.

De grote afbeelding bovenaan de homepage van iemand die een boek vasthoudt, heeft wel een alternatieve tekst ('Intro'), maar is ook een link. Het wordt uit deze tekst niet duidelijk wat er gebeurt als gebruikers op de 'link' klikken (de afbeelding wordt vergroot). In dit geval voegt de link niets toe en is dit probleem verholpen door de afbeelding niet meer klikbaar te maken en de alternatieve tekst leeg te laten (de afbeelding wordt dan gezien als decoratief voor hulpsoftware). Dit geldt voor de meeste afbeeldingen op deze website.

In een ingezoomde weergave verschijnt een hamburgermenu. In dit menu staan twee links 'Open submenu'. Het is niet duidelijk welk submenu hiermee geopend kan worden.

Op meerdere pagina's staan afbeeldingen die een link zijn en worden vergroot door erop te klikken. Dat de link dient om de afbeelding vergroot weer te geven, kan nu niet uit de linktekst worden bepaald. Zie bijv. de afbeeldingen op www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek .

Het icoon van een microfoon met blaadjes bij het tweede audiofragment op www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar is een link naar een podcast website maar dit is voor zowel screenreader gebruikers ('Ongelabelde afbeelding, link') als voor ziende bezoekers niet duidelijk. Dit geldt ook voor de andere afbeelding bij dit audiofragment.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In Firefox is de focus niet goed zichtbaar op de zoekknop op elke pagina. De focusborder is langgerekt waardoor niet voldoende duidelijk is welk element de focus heeft.
Dit komt ook voor bij de tijdlijn en bij de logo's van KB en Taalunie onderaan de pagina op www.literatuurgeschiedenis.org/.
En op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw op het logo '19e eeuw'.

In een ingezoomde weergave verschijnt een hamburgermenu. Na het laatste menuitem komt de focus op een functionaliteit waarmee het menu gesloten kan worden. De focus is niet zichtbaar op dat element.

De afspeelknop en de vooruit- en terugspoelenknop van het tweede audiofragment op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar hebben geen zichtbare focus.

In Firefox is op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar de focus niet zichtbaar op de audiospeler.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op verschillende pagina's, zoals www.literatuurgeschiedenis.org/over-ons, staat er een icoon naast externe links. Screenreader gebruikers krijgen wanneer de link focus heeft de Engelstalige tekst te horen: 'Link is external'. Pas de taal in het aria-label aan naar het Nederlands om dit probleem op te lossen.
Dit komt ook voor op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/over-ons, waar het icoon van de envelop 'Links sends e-mail' communiceert.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/19e-eeuw/het-boze-oog-van-de-kritiek kunnen de afbeeldingen worden vergroot door erop te klikken. In het venster dat verschijnt, hebben de verschillende knoppen, zoals de pijltjes naar links en rechts, Engelstalige namen. Hiervoor moet een taalwisseling worden aangegeven, maar beter is het de namen naar het Nederlands te vertalen.
Dit komt op meerdere pagina's voor.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/search/content& bevatten de links naar de andere zoekresultatenpagina's de Engelstalige tekst 'Page'/'Go to page'. Deze tekst kan beter naar het Nederlands worden vertaald.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/middeleeuwen/toneel-in-de-middeleeuwen moet een taalwisseling worden gegeven voor 'tableaux vivants'.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een filteroptie geselecteerd wordt op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/search/content vindt er een contextwijziging plaatst, doordat de pagina direct ververst wanneer het selectievakje ingeschakeld wordt.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Niet aanwezig


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Niet aanwezig


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage komt meerdere keren de class='tekstbalk' voor, waarbij in een <span> een <div> is gebruikt. Een div mag geen child element zijn van een span. Verwijder één van beiden om dit probleem op te lossen.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/over-ons staan een aantal <p> elementen met een attribuut xmlns:xalan . Dat attribuut is niet daar toegestaan.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar zijn een aantal waarden gevonden bij het <iframe> die niet zijn toegestaan.
Gebruik de validator op validator.w3.org/ voor een overzicht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het hoofdmenu op elke pagina bevinden zich twee uitklapbare menu-items: Tijdvakken en Thema's. Deze hebben een waarde nodig die aangeeft of het element uitgeklapt of ingeklapt is.

In een ingezoomde weergave verschijnt een hamburgermenu. Het menu heeft een waarde nodig die aangeeft of het menu uitgeklapt of ingeklapt is.

Op pagina www.literatuurgeschiedenis.org/teksten/max-havelaar hebben de knoppen in de podcast-speler 'DE CANON / 21. Max Havelaar van Multatuli - met David Van Reybrouck' geen naam.

In een ingezoomde weergave verschijnt een hamburgermenu. Deze heeft nu een rol link, maar dit moet een <button> zijn.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Mozilla Firefox 85
Google Chrome 88

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/literatuurgeschiedenis.org/audit/
Geprint: 2024-02-28 10:23:11 v2.4-011