Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Let op lood - Gemeente Rotterdam


Onderzoeker
Julia Zjochova van Porper Access; Jules Ernst van 200 OK
Datum
7 oktober 2022
Opdrachtgever
Mohamed el Massoudi van Gemeente Rotterdam

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Let op lood - Gemeente Rotterdam voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 16 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website letoplood.rotterdam.nl is onderzocht tussen 1 en 7 oktober 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om te bepalen welke verbeteringen nodig zijn om dit digitaal kanaal toegankelijker te krijgen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Let op lood - Gemeente Rotterdam
Scope van de website Alle pagina's op letoplood.rotterdam.nl/.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 14 6 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 2 1 0
Totaal 34 16 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de linkerbovenhoek van de website staat een logo met zichtbare tekst “Gemeente Rotterdam”. De alternatieve tekst in het alt-attribuut van deze afbeelding is “Home”. Bij functionele afbeeldingen dient de zichtbare tekst onderdeel te zijn van het alt-attribuut. Op deze manier krijgt een blinde gebruiker dezelfde tekst voorgelezen als een ziende gebruiker ziet. Door “Gemeente Rotterdam” aan het alt-attribuut toe te voegen wordt het duidelijk bij welke organisatie deze website hoort. Het title-attribuut op de link (<a>) kan gebruikt worden om aan te geven dat deze link naar de homepagina van de website leidt. Dit geldt ook voor het logo van Gemeente Rotterdam in de footer.
Op een klein scherm verandert de afbeelding van het logo naar een afbeelding zonder tekst. Deze nieuwe afbeelding heeft dezelfde waarde (“Home”) in het alt-attribuut. Deze waarde dient ook “Gemeente Rotterdam” te zijn. Dit geldt ook voor het logo van Gemeente Rotterdam in de footer. Zie bijvoorbeeld de homepagina letoplood.rotterdam.nl/.

In de header van de website staan twee knoppen “Translate” en “Lettergrootte”. Deze knoppen bevatten afbeeldingen die decoratief zijn. Toch hebben deze afbeeldingen een tekstalternatief gekregen “Language” en “Text scaling”. Laat de waarde van het alt-attribuut leeg om deze afbeeldingen voor voorleessoftware te verbergen.
Als op “Translate” knop wordt gedrukt, opent een extra venster. In dat venster staat een kruisicoontje met alternatieve tekst “Close translate menu”. Deze tekst is niet voor alle Nederlandstalige gebruikers van de website te begrijpen. Zorg voor een Nederlandstalige beschrijving van de functie van deze knop. (Twijfel: hier melden of bij 3.1.2?)
In het mobiele menu in Firefox en Safari verliest de “Translate” link de zichtbare tekst. Dit verandert de afbeelding van een wereldbol van decoratief naar informatief. Goede beschrijving van het doel van deze link in het alt-attribuut is nu nodig om een blinde gebruiker te laten wat deze link doet. Daarnaast moet de waarde van het alt-attribuut “Language” te veranderen in “Kies taal”.

Op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) onder de hoofdnavigatie staat een paginabrede afbeelding. Deze decoratieve afbeelding heeft als alternatieve tekst “Let op Lood Header”. De alternatieve tekst van deze afbeelding voegt niets toe aan de inhoud van de pagina en dient verborgen te worden door het alt-attribuut leeg te laten (alt=” “). Mocht deze foto content bevatten die overgebracht moet worden aan een blinde gebruikers, dan dient deze foto een goede beschrijving te hebben van wat er op staat.

Onder het kopje “Hoe zit het dan met…?” op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staan drie afbeeldingen. De alternatieve teksten luiden: “/kinderen”, “/stadspark” en “/speeltuin”. Als deze afbeeldingen decoratief zijn, dienen de alt-teksten leeg te worden gelaten zodat ze worden genegeerd door voorleessoftware.
Let wel op dat indien deze afbeeldingen als informatief worden beschouwd door de website-eigenaar en het alt-attribuut bepaalde informatie bevat, dan dient de volgorde van afbeelding - kop in de HTML te worden omgedraaid. De afbeelding dient dan onder de kop te staan omdat sommige bezoekers via koppen navigeren. Dit valt onder succescriterium 1.3.2 en is niet afgekeurd omdat het duidelijk om decoratieve afbeeldingen gaat. Het leeg laten van de alt-attributen lost deze bevindingen op. (Twijfel: op een verkeerde plek?)

Als de website bekeken wordt op een klein scherm, verdwijnt het hoofdmenu achter een Menu knop in de rechterbovenhoek van de pagina. Deze knop opent een mobiel menu. De sluitknop bestaat uit een afbeelding met alternatieve tekst die luidt “Close menu”. Deze tekst dient begrijpelijk te zijn voor alle gebruikers. Verander deze tekst in “Sluit menu”.

Op de homepagina als de postcode wordt ingevuld, verschijnt nieuwe content: afbeeldingen met kopjes. De afbeeldingen zijn decoratief, maar zijn wel voorzien van de alternatieve teksten, bijvoorbeeld “/Achtertuin%20met%20gras%20en%20planten” of “/tuin%20met%20tegels”. Deze teksten worden aan een blinde gebruiker voorgelezen. Laat de alt-attributen van deze afbeeldingen leeg om ze te verbergen. Als op deze afbeeldingen wordt geklikt, openen extra vensters met content. Alle afbeeldingen hier zijn ook decoratief, maar bevatten alternatieve teksten. Bijvoorbeeld een foto met een kopje “Tuin met groen” opent een venster met illustratieve tekeningen met alternatieve teksten: “grasmat” en twee keer “planten”. Deze tekeningen komen in alle vensters voor.
In het midden van dit venster staat een zin “Dit zijn voorbeelden van open plekken:”. Daaronder staan twee foto’s, beide met alt=”Tuin met groen”. Deze afbeeldingen bevatten informatie die aan een blinde of een slechtziende persoon voorgelezen moet worden. Hier dient het alt-attribuut te beschrijven wat er op de foto is te zien.

Midden op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staat een afbeelding van een kaart. De waarde van het alt-attribuut is “Map”. Deze tekst wordt aan een Nederlandstalige gebruiker van de website voorgelezen. In het Nederlands betekent “Map” iets anders dan een “Kaart”. Verander “Map” naar “Kaart van Rotterdam”. Onder het kopje “Hoe zit het dan met…?” op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staan drie links die extra schermen openen met informatie. In de rechterbovenhoek van het scherm staat een icoon met een “X” om het scherm te sluiten. De waarde van het alt-attribuut is “Close”. Dit moet zijn “Sluit venster”.

Op pagina letoplood.rotterdam.nl/wat-kan-ik-zelf-doen staat onder het kopje “In woningen van voor 1961 (..)” een afbeelding van een kraan. Deze afbeelding heeft een alternatieve tekst ”pipe”. Deze decoratieve afbeelding dient verborgen te worden met een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding komt ook op andere pagina’s voor.

Op pagina letoplood.rotterdam.nl/tuinadviezen staat een link met “Terug”. Naast deze linktekst staat een afbeelding van een pijl. Deze decoratieve afbeelding heeft een alternatieve tekst die luidt “Arrow”. Laat de waarde van het alt-attribuut leeg om de afbeelding te verbergen.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie minder dan de tabletweergave, verdwijnt het menu achter een Menu knop. Deze knop bestaat uit een span-element met “Menu” en een afbeelding van drie horizontale streepjes. Deze afbeelding heeft een alt-attribuut met waarde “menu”. Een blinde gebruiker hoort nu: “menu menu”. Dit is niet per se een overtreding van WCAG, maar kan verbeterd worden door de waarde van het alt-attribuut leeg te laten.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De actieve link in het de hoofdnavigatie heeft een groene onderstreping. Deze informatie dient ook aan een blinde gebruiker te worden gecommuniceerd. Dat kan door aria-current=”true” attribuut toe te voegen aan de actieve link. Andere oplossingen zijn mogelijk.

Op de homepagina verschijnt nieuwe content als je de postcode invult: afbeeldingen met kopjes. Elke afbeelding dient als een link naar een venster met extra content. Deze links zijn nu opgemaakt als kopteksten, maar er volgt geen content onder deze kopjes. Daarom mogen ze niet als kopteksten worden opgemaakt. Gebruik hiervoor link-elementen (<a>).
In dat venster staan teksten met tussenkopjes. Deze kopjes zijn niet als kopteksten opgemaakt. Zie bijvoorbeeld de afbeelding met “Tuin met groen”. In het venster dat opent zijn de tussenkopjes “Hoe kunt u open plekken bedekken?” en “Gaat u in uw tuin graven?” niet correct opgemaakt. De visuele relatie tussen deze kopjes en content eronder wordt niet aan een blinde gebruiker voorgelezen. Dit komt in alle vensters voor. Zie letoplood.rotterdam.nl/.

Op de pagina “Veelgestelde vragen” (letoplood.rotterdam.nl/veelgestelde-vragen) komen tussenkopjes voor die niet zijn opgemaakt als kopteksten. Zie “Waar moet ik op letten als ik een huis koop (..)?”. Hier gaat het om tussenkopjes “Verplichtingen voor de verkoper” en “Verplichtingen voor de kopen”.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina is een formulier waar de bezoeker onder andere de eigen postcode kan invullen. Het doel van dit veld moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) onder het kopje “Resultaten van het onderzoek” staan drie kleuren die loodgehalte aangeven. De oranje kleur (#EF&D00) van het kopje “Oranje” op een lichtgrijze achtergrond van de sectie heeft kleurcontrast van 2,5:1. Dit is een grote tekst met font-size:24px en font-weight:700. Voor deze grote tekst geldt een minimale contrasteis van 3,0:1. Deze gekleurde coderingen worden op dit moment nog nergens op de website gebruikt. Mocht deze oranje kleur later in tekst of koppen worden gebruikt die kleiner zijn dan 24px en dikte minder dan 400, dient het contrast meer dan 4,5:1 te zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op lage resolutie dan verdwijnt de hoofdnavigatie en wordt dit vervangen door een menuknop in de rechterbovenhoek van de pagina. Deze knop opent de navigatie. Een van de navigatieitems is is een label zonder tekst met een icoon van een grijze wereldbol. Deze afbeelding heeft een te laag contrast, namelijk een contrastwaarde van 2,3:1. waar dit minimaal 3,0:1 moet zijn zijn. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De website staat bevat op elke pagina een link “Lettergrootte”. Als een muisaanwijzer over deze link beweegt, opent een extra content. Deze content bedekt de inhoud van de pagina. Om te voldoen aan dit succescriterium moet deze extra content kunnen worden afgesloten zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld met een ESC-toets. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de header van de website staan twee interactieve elementen “Translate” en “Lettergrootte”. Deze links zijn niet met toetsenbord te bedienen. Als op “Translate” wordt gedrukt, opent een extra venster. De sluitknop is niet met toetsenbord te bedienen. Zie letoplood.rotterdam.nl/.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie minder dan de tabletweergave, verdwijnt het menu achter een Menu knop. Deze knop is niet met een toetsenbord te bedienen. Als mobiele menu toch geopend is en de gebruiker verder met het toetsenbord wilt navigeren, is het menu niet met het toetsenbord af te sluiten. De sluitknop reageert niet op het toetsenbord en de ESC toets sluit het menu niet af. De links “Translate” en de keuzerondjes onder “Lettergrootte” zijn niet met het toetsenbord te bedienen. Zie letoplood.rotterdam.nl/.

Onder het kopje “Hoe zit het dan met…?” op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staan drie links die extra schermen openen met informatie. Deze links zijn niet met het toetsenbord te bedienen. In de rechterbovenhoek van het scherm staat een icoon met een “X” om het scherm te sluiten. Deze knop is niet met het toetsenbord te bedienen.

Op de pagina letoplood.rotterdam.nl/wat-kan-ik-zelf-doen bevindt zich een kaart met informatie die je met de muis kunt opvragen. Met toetsenbord kan je niet bij deze content komen. Zorg ervaar dat dit wel mogelijk is of zorg dat voor de kaart een duidelijk omschreven link staat waar de content wel op toegankelijke wijze beschikbaar is (bijvoorbeeld in een tabel).


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina onder het kopje “Adres-checker” staan invoervelden. Als het formulier leeg wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding “Dit veld invullen”. In browser Chrome is deze foutmelding kort zichtbaar en verdwijnt na enkele seconden. De gebruiker heeft niet voldoende tijd om deze foutmelding te lezen. Verwijder dit tijdslimiet of zorg voor zelfgemaakte foutmeldingen die blijven staan. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op een klein scherm, verdwijnt het hoofdmenu achter een “Menu” knop in de rechterbovenhoek van de pagina. Deze knop opent een mobiel menu. Als het mobiel menu is geopend en de gebruiker met het toetsenbord door het menu navigeert, belandt de focus na de laatste menu-item op de onderliggende pagina. De focusvolgorde is niet logisch. De gebruiker verwacht focus op taalkeuze en lettergrootte en daarna op sluiten. Onzichtbare focus kan leiden tot onbedoeld activeren van interactieve elementen.

Onder het kopje “Hoe zit het dan met…?” op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staan drie links die extra schermen openen met informatie. Als een scherm is geopend en de gebruiker verder met het toetsenbord wilt navigeren verwacht men dat de focus eerst in het scherm komt en over de interactieve elementen van het scherm loopt. Dit is niet het geval. De focus loopt eerst door de elementen op de onderliggende pagina en komt vervolgens in het scherm. Deze focusvolgorde is niet logisch.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina “Veelgestelde vragen” (letoplood.rotterdam.nl/veelgestelde-vragen) staan meerdere links met dezelfde linktekst “website”. Ook het woordje “hier” is onvoldoende als linktekst. Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven, heeft een blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

Op pagina letoplood.rotterdam.nl/over-bodemlood wordt het woordje “hier” als linktekst gebruikt. Zie tekst onder “Lood en gezondheid”. “Website” verwijst naar twee verschillende webbronnen. Als een lijst met links wordt gegenereerd, is het niet duidelijk wat het verschil is tussen deze webbronnen.

Op pagina letoplood.rotterdam.nl/wat-kan-ik-zelf-doen staat onder het kopje “In woningen van voor 1961 (..)” een link met linktekst “lees hier”. Dit is niet per se een overtreding van WCAG, maar kan verbeterd worden om het linkdoel duidelijker te maken.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als de website bekeken wordt op een klein scherm, verdwijnt het hoofdmenu achter een "Menu" knop in de rechterbovenhoek van de pagina. Deze knop opent een mobiel menu. Als het mobiel menu is geopend en de gebruiker met het toetsenbord door het menu navigeert, belandt de focus na het laatste menu-item op de onderliggende pagina. De focus is dan onzichtbaar. Dit kan leiden tot onbedoeld activeren van interactieve elementen. De focus moet altijd zichtbaar zijn.

In de header van de website staat een link “Lettergrootte”. De voorleessoftware leest de items die verborgen zijn onder dit menu-item. Deze onzichtbare items zijn verborgen met opacity:0. Op deze manier blijven ze zichtbaar voor de voorleessoftware. Een blinde of een slechtziende gebruiker krijgt een andere content voorgelezen dan een ziende gebruiker het ziet. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de linkerbovenhoek van de website staat een logo met zichtbare tekst “Gemeente Rotterdam”. De toegankelijke naam van deze link is “Home Let op lood”. Deze tekst is afkomstig van het alt-attribuut van de afbeelding binnen deze link. Omdat deze teksten sterk verschillen, is deze link niet met stem te bedienen. Dit geldt ook voor het logo in de footer van de website. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de rechterbovenhoek van de website staat een link met “Translate”. Wanneer deze link wordt aangeklikt, opent een venster dat deels in het Engels is en deels in het Nederlands. Voor het Engelstalige deel dient een taalwissel te komen. Een nog beter idee zou zijn om elke taalaanduiding in de eigen taal te plaatsen zodat iemand die geen Engels en Nederlands kan toch de eigen taalaanduiding kan vinden uit de lijst. Zie letoplood.rotterdam.nl/.

De skiplink is in het Engels. Deze link wordt met de Nederlandse uitspraakregels voorgelezen. Zorg voor een taalwissel of liever vertaal deze link in het Nederlands. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina onder het kopje “Adres-checker” staat een invoerveld “Postcode”. Als een foutieve waarde in dit veld wordt ingevuld of het formulier leeg wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding “Dit veld invullen”. Dit is een instructie geen foutmelding. Een foutmelding kan beter ontkennend worden geformuleerd, bijvoorbeeld “Dit veld is niet ingevuld”. Zie letoplood.rotterdam.nl/.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepagina onder het kopje “Adres-checker” staat een invoerveld “Postcode”. Dit veld accepteert een bepaald formaat van postcode, namelijk zonder spatie aan elkaar geschreven cijfers en letters. Als alleen letters worden ingevuld of een postcode met een spatie uit een andere bron wordt geplakt, verschijnt een foutmelding “Dit veld invullen”. Om te voorkomen dat deze fout wordt gemaakt dient een instructie boven het invoerveld te worden toegevoegd die het gewenste formaat toont.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Voldoende


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de header van de website staat een knop “Translate”. Als op deze knop wordt gedrukt, opent een extra venster. De sluitknop heeft geen rol om aan te geven dat dit een interactief element is. De status van het menu (open of dicht) moet ook worden aangegeven. Zie letoplood.rotterdam.nl/.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie minder dan de tabletweergave, verdwijnt het menu achter een Menu knop. Hulpsoftware kan de keuzerondjes onder “Lettergrootte” niet herkennen als interactieve elementen. Zorg ervoor dat deze elementen de juiste rol krijgen. De status van het menu (open of dicht) moet ook worden aangegeven Zie letoplood.rotterdam.nl/.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie minder dan de tabletweergave, verdwijnt het menu achter een Menu knop. Deze knop is gecodeerd van niet-interactieve HTML-elementen (div) en mist toegankelijkheidseigenschappen (zie succescriterium 2.1.1). Dit kan worden opgelost door deze knop de juiste rol (button) te geven of liever door het gebruik te maken van natieve HTML-elementen. Zie letoplood.rotterdam.nl/.

Onder het kopje “Hoe zit het dan met…?” op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staan drie links die extra schermen openen met informatie. De rol van deze links ontbreekt. Een gebruiker die de pagina laat voorlezen weet niet dat hier een interactief element staat en mist de content die dit element triggert.

Onder het kopje “Hoe zit het dan met…?” op de homepagina (letoplood.rotterdam.nl/) staan drie links die extra schermen openen met informatie. In de rechterbovenhoek van het scherm staat een icoon met een “X” om het scherm te sluiten. Deze knop mist de juiste rol.

Op pagina letoplood.rotterdam.nl/tuinadviezen staat een link met “Terug”. De natieve toegankelijkheidseigenschappen van een link zijn verloren gegaan door gebruik te maken van JavaScript in het href-attribute van deze link. Zorg voor de juiste rol op deze link. Dat kan door onder andere role=”button” toe te voegen.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/letoplood.rotterdam.nl/audit/
Geprint: 2023-06-03 03:42:26 v2.4-011