Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid website Digitale Overheid

De website van Digitale Overheid voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
Kaylee Heijnis van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
31 december 2021
Opdrachtgever
Pim Nieuwenburg van ICTU
Scope van de website Alle pagina's op digitaleoverheid.nl
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-07-18 12:55:46 v2.4-011