Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Amstelveen


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst
Datum
10 november 2020
Opdrachtgever
Gemeente Amstelveen, René Buitenhuis

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Gemeente Amstelveen voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 27 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website amstelveen.nl is onderzocht tussen 5 en 10 november 2020. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot een toegankelijke website te komen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Amstelveen
Scope van de website
  • Alle pagina's op amstelveen.nl
  • Niet de pagina's op subdomeinen van amstelveen.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 8 12 0
2 Bedienbaar 10 7 0
3 Begrijpelijk 4 6 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 23 27 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Er is een kaart gevonden met toegankelijkheidsproblemen. Er geldt voor overheden een tijdelijke uitzondering voor online kaarten. Lees alles hierover op de website van Digitoegankelijk over online kaarten en karteringsdiensten. Voor kaarten die nodig zijn voor navigatie moet de essentiële informatie ook op toegankelijke wijze beschikbaar zijn.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage zijn bij de nieuwsberichten afbeeldingen opgenomen met eenzelfde tekst als de tekst die ernaast staat. De afbeelding is decoratief en moet daarom hier geen alternatieve tekst bevatten. De afbeelding en de naastgelegen tekst vormen al één hyperlink, waardoor de tekst nu 2x wordt voorgelezen.

Op de pagina www.amstelveen.nl/zoeken wordt bij sommige zoekresultaten een afbeeldingen getoond. Soms heeft deze een alternatieve tekst met daarin ook html-code: "<mark>". Deze tekst is geen duidelijke beschrijving van de afbeelding. De afbeeldingen kunnen hier overigens als decoratief beschouwd worden, maak er in dat geval alt="" van.
Dit geldt ook voor de nieuwsberichten op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/

Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag is een formulier. Een aantal velden zijn verplicht. Echter nergens is een tekst dat aangeeft wat de sterretjes betekenen. De sterretjes zijn via de stylesheet in de pagina geplaatst en voor de sterretjes ontbreekt de alternatieve tekst voor de "afbeelding", bijvoorbeeld "Verplicht".

Op de pagina www.amstelveen.nl/ondernemen/publicatie/ondernemen zijn vrijwel alle afbeeldingen decoratief of hebben in de buurt van de afbeelding al de beschrijving staan. Dit geldt voor

  • de afbeelding bij "Ondernemersloket",
  • de afbeeldingen onder "Nieuws over Ondernemen"
  • de foto's onder "Accountmanagers"
  • de afbeeldingen in de slider
  • de grote afbeelding bij "Werken voor Amstelveen"

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeren-voor-bewoners_bezoekersvergunning zijn een aantal video's te vinden. Deze video's hebben een automatisch gegenereerde ondertiteling. Op een aantal plekken staan onjuiste woorden. Ook ontbreekt de interpunctie waardoor de zinnen moeilijk te begrijpen zijn.


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeren-voor-bewoners_bezoekersvergunning zijn video's aanwezig. Aan het eind van de eerste video komt er nog informatie in beeld: "Bezoekerspassen aanvragen? Klik hier" en daaronder "Gemeente Amstelveen" deze informatie wordt enkel in beeld gebracht en niet in geluid.

Op de pagina www.amstelveen.nl/home/nieuws/informatie-coronavirus is een video aanwezig met een boodschap van de burgemeester. Aan het eind van de video wordt de afzender van de video getoond "Gemeente Amstelveen". Deze tekst wordt niet uitgesproken door bijvoorbeeld een voiceover.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is een blok "Dienstverlening en openingstijden gemeente". Hier staat een foto naast met een alternatieve tekst "Dienstverlening en openingstijden gemeente". Als deze foto decoratief is laat de alternatieve tekst dan leeg. Als deze foto wel een alternatieve tekst nodig heeft (dus niet decoratief zou zijn) dan is de volgorde van dit blok fout. Zorg ervoor dat de kop "Dienstverlening en openingstijden gemeente" voor de afbeelding komt zodat duidelijk is dat de foto bij dit onderwerp hoort en niet bij het vorige. Dit geldt ook voor de afbeeldingen in de slider.

Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/contact-en-openingstijden staat onder "Contact Gemeente Amstelveen" een hele zin in vet en de adresgegevens staan in vet. Hier is het strong-element gebruikt, dat is niet de bedoeling. Het em- en strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukken tekst. Maak gebruik van het b-element of gebruik styling uit de stylesheet om een teksten in een vet lettertype te tonen.

Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/contact-en-openingstijden staat op meerdere plekken "Telefonische bereikbaarheid". Hier is het strong-element gebruikt, dat is niet de bedoeling. Het em- en strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukken tekst. Maak gebruik van een kopje, het h4-element.

Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/contact-en-openingstijden staat onder Balie Burgerlijke Stand een zin met aan het begin een sterretje. In het volgende blok staat bij vrijdag het sterretje waarbij de tekst hoort. Houdt er rekening mee dat mensen die geen goed overzicht kunnen krijgen van het scherm (bijvoorbeeld slechtzienden met een sterk uitvergroot scherm) de relatie tussen de tekst en de tijd niet zien.

Op elke pagina bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. In dir zoekscherm is een lijst met zoeksuggesties te vinden. Deze lijst is echter niet als opsomming gemarkeerd in de html.

Op de pagina www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanbod-voor-peuters zijn meerdere tabellen "Kostenoverzicht". De kolomkoppen bij deze tabel zijn niet opgemaakt als celkop, de thead is aanwezig, er zijn echter geen th-elementen gebruikt. In de tabel onder kosten ontbreekt de hele kop en zijn de kolomkoppen met strong gemarkeerd in plaats van de correcte koppen voor tabellen (thead en th).

Op de pagina www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeren-voor-bewoners_bezoekersvergunning worden onder Tips en Tricks na kopniveau 2 een kopniveau 4 gebruikt. Hierop wordt niet afgekeurd, echter het is en best practice om geen koppen over te slaan.

Op de pagina www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/publicatie/identiteitsbewijs-rijbewijs-en-uittreksel worden meerdere koppen met niveau 1 gebruikt. De structuur kan daardoor verwarrend zijn. Zorg ervoor dat de koppen binnen het contentdeel allemaal een niveau hoger (h2, h3, etc.) hebben, met uitzondering van de eerste kop "Identiteitsbewijs, rijbewijs en uittreksel" die behoudt niveau 1 (h1).

Op de pagina www.amstelveen.nl/wonen-leven is een listbox (role="listbox") gebruikt. Een listbox moet een naam hebben en inhoud hebben (listitems?). Deze ontbreken ook. Zorg dat ARIA goed toegepast wordt. Gebruik ARIA in de code alleen als het nodig is en niet is op te lossen met standaard HTML-code.

Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/verkiezingen_stemmen_waar-stemmen is een lijst met adressen van stembureaulocaties. De kolomkoppen van de tabel zijn opgemaakt met het strong-element in plaats van th-elementen.

De onderzochte PDF's zijn gecodeerd, echter deze codering is onvoldoende om de structuur van de inhoud van de documenten goed te bepalen. Zo lijkt de tekst uit het declaratie-document gemarkeerd als één grote afbeelding en klopt de volgorde niet in de woonagenda. De PDF's kloppen op meer succescriteria niet.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/home/nieuws/informatie-coronavirus staan meerdere berichten onder elkaar. Boven sommige berichten staat een datum, bijvoorbeeld 20 oktober 2020 bij "Inwonersbrief van burgemeester Tjapko Poppens". Het is niet duidelijk of de datum bij dit onderwerp of het vorig onderwerp hoort. Plaats de datum onder de kop waar de datum bij hoort.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeren-voor-gehandicapten_digitale-… wordt onder aanpak verwezen naar "rechtsboven in het scherm". Mensen die het scherm niet kunnen zien kunnen zo niet bepalen waar ze moeten zijn op de pagina.


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag is een formulier waar onder andere het telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor telefoonnummer autocomplete=”tel-national” en voor e-mailadres autocomplete=”email”.
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage wordt een achtergrondafbeelding gebruikt. In de afbeelding bevinden zich lichte plekken. De witte tekst op de afbeelding heeft op deze plekken een te laag contrast. Dit is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de homepage is een kaartje met daarop een roodvlak "Contact gemeente Amstelveen". Omdat het rode vlak transparant is gemaakt is het contrast nu te laag voor kleine letters. Dit is 4,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/ wordt een achtergrondafbeelding gebruikt in de kop van de pagina. In de foto bevinden zich witte lijnen van het gebouw. Als de witte tekst op deze lijnen staan is de tekst slecht te lezen. De contrastwaarde is 1,0:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag worden foutmeldingen in het formulier in rode tekst getoond. Het contrast van de rode tekst op wit is te laag. Dit is 3,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina www.amstelveen.nl/home/publicatie/organisatie_digitoegankelijkheid bevindt zich een zogenaamd kruimelpad vlak boven de inhoud. De kleine rode letters op de grijze achtergrond heeft een te laag contrast. Dit is 3,9:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Op de pagina www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_inkomen-en-corona_bijzondere-… zijn gerelateerde vragen. In de uitklapbare tekst zijn links aanwezig. Deze zijn enkel door kleur herkenbaar. Deze kleur heeft een te laag contrast.

Op meerdere plaatsen zoals op www.amstelveen.nl/ervaar-amstelveen/ wordt een titel op een achtergrond van een foto getoond. Op deze pagina is de tekst bij meerdere schermgroottes slecht tot niet leesbaarheid vanwege het contrast. Een aantal bezoekers ervaart het lezen van tekst op de drukke achtergrond als vervelend. Probeer dus het gebruik van tekst op foto's te vermijden of pas alternatieven toe zoals hier een transparante donkere achtergrond voor de tekst.

Op de pagina www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanbod-voor-peuters zijn meerdere tabellen "Kostenoverzicht". De kolomkoppen bij deze tabel zijn donkerrood met zwarte tekst. Het contrast is minder 3,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Zodra hiervoor de juiste code (th-element) wordt gebruikt dan wordt de tekst wit en is het contrast voldoende. (zie ook 1.3.1)


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/verkeer-en-vervoer_verkeer_wegwerkzaamheden valt in verschillende schermgroottes en lettergroottes delen van de tekst weg in de vlakken onder elk fotootje, bijvoorbeeld bij het bericht van "Fietspad Kazernepad afgesloten".


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/ lopen sommige onderdelen uit het scherm als

Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag verschijnt bij een schermbreedte van 320 pixels een horizontale scrollbar. Zorg dat content binnen deze grens blijft (uitgezonderd afbeeldingen, tabellen en kaarten)

Op de pagina www.amstelveen.nl/home/publicatie/organisatie_digitoegankelijkheid verschijnt bij een schermbreedte van 320 pixels een horizontale scrollbar. it komt met name door het lange woord "Toegankelijkheidsverklaring".


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage zijn in de footer social-media-knoppen aanwezig. De twitter-knop heeft een te laag contrast. Dit is 2,8:1 waar dit 3:1 moet zijn. Dit geldt ook voor de twitter-knop om een pagina te delen op andere pagina's op de website.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/ lopen sommige onderdelen uit het scherm bij een resolutie van 320px breed. Het gaat bijvoorbeeld om de zoekknop achter "Vul hier uw zoekterm in".


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Voldoende


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag zijn 2 radio-buttons aanwezig, "dhr." en "mevr.". Deze zijn niet bereikbaar met toetsenbord. Als je de tabtoets gebruikt worden deze knoppen overgeslagen.

Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag is een mogelijkheid om een bijlage toe te voegen. Deze functie is niet met het toetsenbord te bedienen.

Voor kaarten geldt de tijdelijke uitzonderingsregel.
Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/verkiezingen_stemmen_waar-stemmen is een kaart met groene bolletjes van de stembureaulocaties. De bolletjes zijn niet met toetsenbord te bereiken. In de bolletjes staat iets meer informatie dan in de tabel onder de kaart, namelijk het stembureaunummer ontbreekt in de tabel.

Op de pagina www.amstelveen.nl/ervaar-amstelveen/publicatie/zien-en-doen_doen_speelplaatsen-en-speelbadjes zijn in de kaart speelplekken te vinden. Er wordt geen toegankelijk alternatief geboden. Deze kaart mag gezien worden als " kaarten die bestemd zijn voor navigatie moet essentiële informatie in de kaart". Voor deze kaarten gelden geen uitzondering en moet de content ook op toegankelijke manier aangeboden worden. Het overzicht van speelplekken ontbreekt echter.

Op de pagina www.amstelveen.nl/amstelveen-bouwt/publicatie/uitgelicht_a9_interactieve-kaart-a9 is een kaart waarmee informatie over de wijzigingen van rijksweg A9 vermeld staan. Deze is moeilijk te bedienen met toetsenbord. Op sommige momenten scrolt bij toetsenbordgebruik de informatie buiten het iframe en is zo niet zichtbaar. Op het helpscherm die je in eerste instantie krijgt worden diverse bedieningsmogelijkheden uitgelegd. Dat met toetsenbord ontbreekt waardoor sterk de indruk wordt gewekt dat hier niet aan gedacht is.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/home/nieuws/informatie-coronavirus wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld f voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing zorg je ervoor dat je voldoet aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Voldoende


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De skiplink is aanwezig, echter de eerste link is niet de link naar de hoofdinhoud. Zorg ervoor dat de link "Naar hoofdinhoud" de eerste is.

Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag is de skiplink om direct naar de hoofdinhoud te springen aanwezig. Deze komt echter na de kop (H1) terecht zodat je het begin van de content mist.

Op elke pagina is de skiplink aanwezig. Als je inzoomt krijg je op een gegeven moment een aparte knop voor het menu. Als je via de link "Naar hoofdnavigatiemenu" naar het menu gaat, kom je achter de menuknop te staan. Mensen die het scherm niet kunnen zien missen zo de navigatie.

Op de pagina www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/amstelveen-pakt-armoede-aan_bijzondere-bijstand-aanvragen is een video aanwezig. Deze wordt met een iframe in de pagina gezet. het title-attribuut ontbreekt in de html op dit iframe-element. Zorg dat er ook een goede beschrijving van de video aan de title wordt toegekend.

Op de pagina www.amstelveen.nl/ervaar-amstelveen/publicatie/zien-en-doen_doen_speelplaatsen-en-speelbadjes is een kaart aanwezig. Deze wordt met een iframe in de pagina gezet. het title-attribuut ontbreekt in de html op dit iframe-element. Zorg dat er ook een goede beschrijving van de video aan de title wordt toegekend. Dit geldt ook voor andere pagina's met kaarten zoals: www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/verkiezingen_stemmen_waar-stemmen


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Let op! in de title is niet de naam van de website opgenomen. De contactpagina heet dan ook enkel "Digitoegankelijkheid" in plaats van "Digitoegankelijkheid gemeente Amstelveen". Dit is geen WCAG-eis, maar wel beter voor de zoekresultaten in zoekmachines.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is bovenin een zoekknop aanwezig. Als je op de knop drukt verschijnt er een soort popup met zoekfunctionaliteit. Je kunt hier doorheen tabben, maar je komt er op een gegeven moment uit en kan dan vervolgens doornavigeren onder de popup door. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft, tot de bezoeker kiest om de popup te sluiten.

Op elke pagina verschijnt een menuknop bij een lagere schermresolutie. Als je met het toetsenbord dit menu opent moet je eerst 2x de tabtoets gebruiken om dan pas in het menu te belanden. Je verwacht dat bij het openen, je direct in het menu terecht komt.

Voor kaarten geldt de tijdelijke uitzonderingsregel.
Op de pagina www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/ontdek-amstelveen_recreatie_speelplaatsen-en-speelbadjes is een kaart. Als je op de eerste knop in de kaart met het pijltje klikt, dan opent zich een linkerzijbalk. Op dat moment verplaatst de focus zich. Als je nu één keer de Tab-toets gebruikt spring je naar buiten de kaart.
Ook is de focusvolgorde van de knoppen verwarrend als je de eerste keer in de kaart komt.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_inkomen-en-corona_bijzondere-… zijn gerelateerde vragen. In de uitklapbare tekst zijn links aanwezig. Bij de eerste vraag is de naam van de link "hier". Dit wordt niet afgekeurd op dit criterium, maar de link is niet heel duidelijk.

Op de pagina www.amstelveen.nl/home/publicatie/organisatie_digitoegankelijkheid staan op 2 plekken social-medialinks. De links om de pagina te delen hebben korte namen, zoals "facebook". Geef deze knoppen om te delen een naam waarmee duidelijk is wat de bedoeling is van de knop. Een title-attribuut is niet voldoende.

Op de pagina www.amstelveen.nl/at-home-in-amstelveen/publicatie/waste_bulky-waste komen links voor als "this" en "here". Gebruik duidelijke namen voor links.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/amstelveen-bouwt/publicatie/uitgelicht_a9_interactieve-kaart-a9 is een kaart waar, als je er met het toetsenbord doorheen navigeert, niet meer ziet waar je bent. Dit maakt de pagina een grote hindernis.

Houdt er rekening mee dat er in 2021 een nieuwe versie verschijnt van WCAG (versie 2.2). De zichtbaarheid van de focus wordt daarin strenger. Zie:


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij de 3 zoekfuncties is het label onduidelijk. Zoeken komt voor op de homepage bij de toptaken, in de kop als je op de zoekknop drukt, in de popup en op de zoekpagina. Het label luidt "Hoe kunnen wij u helpen" of "Vul hier uw zoekterm in". Geef zoeken een duidelijk, eenduidige naam die ook in beeld getoond wordt zodat mensen met spraaksoftware dit veld eenvoudig kunnen aansturen.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/at-home-in-amstelveen/publicatie/waste_bulky-waste lijkt het of de taal in de html verkeerd ingesteld staat. Er staat lang="nl" waar de content vrijwel geheel Engels is, dus "en" moet zijn.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/public-services/publicatie/migration_change-of-home-address zit je op een Engelstalige pagina. Vrijwel alle niet direct zichtbare of niet-zichtbare tekst in de pagina is nog in het Nederlands. Zo hebben de skiplinks nog Nederlandstalige namen, staat bij de social-media-knoppen in de footer: "Volg ons op Twitter" en heten de knopen om de tekstgrootte aan te passen "vergroten" en "verkleinen".

Op de pagina www.amstelveen.nl/at-home-in-amstelveen/publicatie/waste_bulky-waste is een link vlakby het woord "here". Als je van daaruit naar de Nederlandstalige pagina gaat en je keert weer terug op de Engelstalige pagina dan zie je in beide talen de footer in de verkeerde taal. Het systeem raakt in de war als je door de site heen bladert in verschillende talen zo lijkt het.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/bestaat-niet ontbreekt de navigatie (en vormgeving).


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage is direct onder zoeken een knop "Sluit toptaken". Als je deze sluit krijgt de knop een andere naam, namelijk "Veel gezocht". Gebruik de Toptaken of Veel gezocht consequent. Vermijd overigens het gebruik van title op knoppen en links.

Op de homepage bevindt zich bovenin de Zoeken-knop. Als je op de knop drukt krijg je een zoekscherm. Het label van het invoerveld luidt hier "zoeken". Op de homepage zelf staat in het midden van het scherm dezelfde zoekfunctionaliteit/ Hier luidt het label "Hoe kunnen wij u helpen?". Dat zijn verschillende namen voor dezelfde functie. Ook de knoppen bij zoeken verschilt; bovenin is de knop in de code een link waaraan een role="button" is toegekend. Dit moet een knop zijn, en gebruik daarom ook het button-element zodat de knop ook in alle opzichten werkt als een knop. Wees ook consequent met de vorm van de knop. Zo is de knop met de loep bovenin een knop om een popup te openen; vlak onder de 8 toptaken is de loep een knop om te zoeken en in de popup is de loep slechts decoratief. Daar verschijnt een paarse knop "Zoeken".


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je zoekt op een woord die niet bestaat op de website amstelveen.nl krijg je een melding dat er niks gevonden is. Het gezochte woord staat hier niet bij, waardoor het voor de bezoeker lastig is om te constateren waarop gezocht is en of er mogelijk een typefout gemaakt is. Ook als er wel resultaten zijn, kan je niet zien op welk woord je gezocht hebt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag zijn verplichte velden aanwezig. Als je het veld "Stel hier uw vraag" niet invult en doorgaat verschijnt er een foutmelding. Dat is goed. De verbetersuggestie ontbreekt echter. Zet hier dus bij "Vul het veld in."


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Als je het formulier verstuurd, verschijnt er een bevestiging. In deze bevestiging worden niet alle ingevulde gegevens getoond. Deze zijn daarom ook niet achteraf te controleren om te wijzigen.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/gemeenteraad_informatie-over-de-raad_aanmelden-… is bij de lijst over de inhoud van de nieuwsbrief in de code iets mis met de opsomming. Er wordt 2x een ul-element geopend (en aan het eind ook 2x gesloten).


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is de mogelijkheid om van taal te wisselen via "English" en "Nederlands". Dit zijn links die je naar de andere pagina verwijzen. In de code is aan de link een role="button" toegekend. Mensen die met voorleessoftware werken verwachten daardoor dat ze de knop als een knop kunnen bedienen. Laat de link een link zijn.

Op de homepage is bovenin een zoekknop aanwezig. Deze knop is in de code een link waaraan een role="button" is toegekend. Dit moet een knop zijn, en gebruik daarom ook het button-element zodat de knop ook in alle opzichten werkt als een knop.
Wees ook consequent met de knop. Zo is de knop met de loep bovenin een knop om een popup te openen; vlak onder de 8 toptaken is de loep een knop om te zoeken en in de popup is de loep slechts decoratief. Daar verschijnt een rode knop "Zoeken".

Op de pagina www.amstelveen.nl/zoeken is een mogelijkheid om te filteren op type. In het select-element is een attribuut opgenomen aria-labelledby="filterknop". De gelijknamige id ontbreekt in de code. Daarnaast lijkt de ARIA-code in deze situatie onnodig en kan de aria-code hier beter weggelaten worden.

Op de pagina www.amstelveen.nl/regelen-aanvragen/product/parkeren_parkeren-voor-bewoners_bezoekersvergunning zijn video's ingebed via een iframe. Het title-attribuut op het iframe ontbreekt. Plaats het title-attribuut en geef deze ook een goede naam.

Op de pagina www.amstelveen.nl/aanvraag komen velden voor die achteraan een pijltje hebben staan. Deze velden zijn gewone invoervelden, maar worden door hulpsoftware gezien als velden waar je uit een lijst kunt kiezen.

Op de pagina www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_inkomen-en-corona_bijzondere-… wordt onder Gerelateerde vragen gebruik gemaakt van zogenaamde accordions. Klikbare teksten die meer tekst toon of weghaalt. Als je op en tekst klikt verschijnt de tekst, maar hulpsoftware krijgt geen terugkoppeling. Maak gebruik van aria-expanded om dit op te lossen.

Voor kaarten geldt de tijdelijke uitzonderingsregel.
Op de pagina www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/publicatie/verkiezingen_stemmen_waar-stemmen is een kaart aanwezig met een aantal knoppen die met het toetsenbord goed te bedienen is. De knoppen hebben echter geen naam en zijn daardoor niet bruikbaar voor mensen die het scherm niet kunnen zien. Er zijn meer toegankelijkheidsproblemen in de kaart, bijvoorbeeld dubbele id's.
Dit geldt ook voor de kaart op de pagina www.amstelveen.nl/ervaar-amstelveen/publicatie/zien-en-doen_doen_speelplaatsen-en-speelbadjes


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/amstelveen.nl/audit/
Geprint: 2024-04-22 10:41:35 v2.3-011