Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid Sociale Dienst Drechtsteden


Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst; Erik Kroes
Datum
19 oktober 2020
Opdrachtgever
Sociale Dienst Drechtsteden, Renate Verboom

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Sociale Dienst Drechtsteden voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 28 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website socialedienstdrechtsteden.nl is onderzocht tussen 9 en 19 oktober 2020.
Uit het onderzoek is gebleken dat de website op een aantal punten niet goed toegankelijk is.

Er zijn een aantal verbeterpunten gevonden die zich richten op de techniek, bijvoorbeeld zichtbaarheid van de focus; ook op de skiplink. En gebruik de juiste namen en rollen op elementen. Voor de redactie is het belangrijk om op de juiste manier koppen, opsommingen en tabellen te markeren. Voor de designer is het goed te weten dat op een aantal plekken het contrast te laag is. Dit lijkt met name om onderdelen te gaan die er later bij zijn gekomen, zoals de cookiemelding. Verderop in dit document staan meer bevindingen en staat gedetailleerder beschreven welke issues er zijn gevonden.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Sociale Dienst Drechtsteden
Scope van de website
 • Alle pagina's op www.socialedienstdrechtsteden.nl
 • Niet de pagina's op e-loket-sdd.drechtsteden.nl (onderdeel ander onderzoek)
 • Niet de pagina's op mijnsd.drechtsteden.nl (onderdeel ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 4 16 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 22 28 0

Leeswijzer

De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is het logo te zien met daarop de tekst "Sociale Dienst Drechtsteden". De alternatieve tekst komt niet overeen met de tekst op de afbeelding ("logo Sociale Dienst"). Ook ontbreekt het doel van de link die om de afbeelding zit. Geef de afbeelding een naam die de afbeelding beschrijft en het doel van de link: "Logo Sociale Dienst Drechtsteden, homepage". Zie ook SC 2.4.4.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ is in het rode vlak een lijst met links aanwezig. Deze links worden voorafgegaan door een groter-danteken (">"). Dit teken wordt door screenreaders voorgelezen en dat maakt het voor mensen die hiervan afhankelijk zijn lastiger om de link te volgen. Zorg ervoor dat het teken op een andere wijze op het scherm wordt gepresenteerd zodat deze niet wordt voorgelezen. Zie ook SC 1.3.1.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ zijn onder het rode vlak gekleurde vlakken met onder andere een pictogram (icon). Deze icons kunnen als decoratief beschouwd worden. Ook al omdat in elk vlak in grote letters de titels benoemd worden (Werk, Bijstand, etc.). Geef de afbeelding een lege tekst (alt="").

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ zijn onder het rode vlak gekleurde vlakken met onder andere een achtergrondfoto. Deze foto's zijn decoratief en hebben geen alternatieve tekst nodig. Geef de foto's een lege tekst (alt="").

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact is naast de contactgegevens een decoratieve foto opgenomen die een alternatieve tekst heeft "Nieuwe ontvangstruimte". Beschouw de afbeelding decoratief en maak het alt-attribuut leeg: alt="".

Zo'n zelfde soort probleem komt voor op:

Op pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/wijkteams zijn uitklapbare teksten (zogenaamde accordions). Aan het pijltje kan je zien dat de tekst in- of uitgeklapt is. Deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Zie ook 4.1.2.

Op elke pagina is in de kop van de pagina een zoekknop te vinden (het vergrootglaasje). De afbeelding heeft een functie ("zoek") maar is leeg gelaten. Wel is er een title-attribuut met zoek. Het title-attribuut wordt niet altijd op dezelfde wijze ondersteund, zorg er daarom voor dat de naam van de zoekknop via de alt-tekst van de afbeelding aanwezig is.

Op elke pagina is in de kop van de pagina een zoekknop te vinden. Via de knop open je het zoekvenster. In dit zoekvenster is rechtsboven een kruisje. Deze heeft geen alternatieve tekst die aangeeft wat de knop doet ("sluit zoekveld" o.i.d.).

In het mobiele menu (te zien als je inzoomt) ids een knop om het menu te openen en een kruis om het menu te sluiten. Deze afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst, met de betekenis van de knop. Zie ook 4.1.2.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd is een video onder "Is deze zorgverzekering iets voor mij?". De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is.Zo komen bijvoorbeeld de teksten bij de start van de video in beeld die niet voorgelezen worden. Iemand de blind is weet nu niet wie er wanneer gesproken heeft. Ook ontbreekt een alternatief in tekst.
Zie ook SC 1.2.5.


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd wordt een video getoond onder "Is deze zorgverzekering iets voor mij?". In de video komt gesproken woord voor, maar de ondertiteling ontbreekt. De teksten die wel in beeld komen zijn te beperkt om de video helemaal te begrijpen.


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd is een video onder "Is deze zorgverzekering iets voor mij?". De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is.Zo komen bijvoorbeeld de teksten bij de start van de video in beeld die niet voorgelezen worden. Iemand de blind is weet nu niet wie er wanneer gesproken heeft.
Zie ook SC 1.2.5.


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ is in het rode vlak een lijst met links aanwezig. Deze links worden voorafgegaan door een groter-danteken (">"). Dit overzicht is een lijst. Gebruik hier dan ook opsommingstekens (dit mogen ook >-tekens zijn, maar dan zodanig dat de lijst een echte lijst is (met het ul-element) en de groter-dantekens niet herkend worden door voorleessoftware. Ook de lege regels worden voorgelezen. Zorg ervoor dat de witruimte tussen de regels geregeld wordt met de stylesheet (CSS). Zie ook SC 1.1.1.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ is onder het rode vlak andere gekleurde vakken aanwezig. Deze bestaan uit een pictogram, een titel en een link. De content in elk vlak is opgemaakt in een lijst (ul- en li-elementen). Dit is geen lijst, maar een decoratieve afbeelding, een titel en een link. Maak van de grote tekst een kop (h2) en verwijder de code van de opsomming.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/wijkteams is onderaan de mogelijkheid om een vraag te stellen. Bij dit invoerveld ontbreekt het label. Geef het veld een label en associeer deze expliciet met het invoerveld.

Op elke pagina is in de footer 2 lijsten met links te vinden. Maak hier ook een daadwerkelijke lijst van in plaats van br-elementen te gebruiken. Visueel hoeven er geen opsommingstekens te staan. Voor blinden en slechtzienden met een screenreader is het een lijst handig omdat dan vooraf wordt aangekondigd hoeveel items er in de lijst zitten.

Op elke is er een zoekfunctie (formulier). Hierin wordt een fieldset gebruikt. De verplichte legend is aanwezig maar is leeg. Geef hier de functie aan van (het onderdeel van) het formulier.

Best practice (niveau AAA): Op veel pagina's ontbreekt de H1 of worden kopniveaus overgeslagen. Gebruikers van hulpsoftware kunnen zo eenvoudiger de structuur van de pagina bepalen.
Zie ook: developer.paciellogroup.com/blog/2020/03/heading-off-…

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-… is een tabel gebruikt onder "Wanneer is mijn inkomen onder 110% van het sociaal minimum?". In deze tabel zijn de koppen van de kolommen met een h4 gemarkeerd. Hiermee is de tabel niet toegankelijk. Er is geen relatie tussen de kolomkop en de cellen eronder. Laat de h4 weg en gebruik het th-element om cellen als kolomkop te markeren. Maak eventueel ook gebruik van het thead- en tbody-element.
Dit geldt ook voor de tabel onder de volgende kop "Wanneer is mijn inkomen onder 140% van het sociaal minimum?".
Onder de laatste kop wordt ook een tabel gebruikt. Deze bevat een lege kolom. Dit is niet strikt verboden, maar maaktde tabel voor iemand die blind is met een screenreader de tabel onnodig lastig om voor te lezen.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronavirus komen opsommingen voor. Deze zijn nu niet gemarkeerd met de juiste code. Gebruik het ul- en li-element om opsommingen weer te geven.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd is een tekst ("Aanmelden voor de collectieve Zorgverzekering Drechtsteden (vanaf 1 januari 2020) ...") als kop gemarkeerd, maar deze kop bevat geen content. Markeer de tekst als alinea (p) omdat deze tekst geen content beschrijft. Gebruik code via CSS om de tekst er anders uit te laten zien, als deze moet opvallen.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/vragen is een formulier waar 3 bijlagen toegavoegd kunnen worden. Deze heten nu allemaal Bijlage. Geef deze velden unieke namen, Bijlage 1, Bijlage 2 en Bijlage 3.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zoek= is onderaan een bladerfunctie als de zoekresultaten boven 10 items uitkomt. De huidige pagina heeft een aparte kleur (rood) ten opzichte van de andere paginanummers. Zorg dat deze status ook door hulpsoftware wordt herkend.

In de PDF VragenEnAntwoordenTijdelijkeOverbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie5Oktober2020.pdf begint de eerste regel in een iets groter lettertype en vet. Dit zou als een kop (H1) gecodeerd moeten worden. Ook in de tekst komen kopjes voor die als H2 en H3 gecodeerd moeten worden zodat de structur van het document eenvoudig is te achterhalen met software.

In de PDF VragenEnAntwoordenTijdelijkeOverbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie5Oktober2020.pdf wordt op enkele plekken opsommingstekens gebruikt maar is de tekst niet gecodeerd.

In de PDF VragenEnAntwoordenTijdelijkeOverbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie5Oktober2020.pdf wordt op elke pagina tabellen gebruikt voor de omranding en de layout. Gebruik liever geen tabel omdat dit het voorlezen van de tekst onnodig lastig maakt.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/vragen is een formulier. Als er wat fout is ingevuld wordt er een foutmelding achter het invoerveld geplaatst. Deze wordt pas voorgelezen als je navigeert uit het veld naar het volgende veld. Zorg dat de informatie tijdig door hulpsoftware wordt waargenomen.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/vragen is een formulier waar onder andere het de naam en het e-mailadres van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF VragenEnAntwoordenTijdelijkeOverbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie5Oktober2020.pdf worden op een aantal plekken hyperlinks gebruikt in het blauw. Een aantal zijn niet onderstreept en daardoor onvoldoende herkenbaar als link. Zorg voor voldoende herkenning van links in lopende tekst.


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ zijn onder het rode vlak gekleurde vlakken Een aantal van deze vlakken hebben een te laag kleurcontrast.

 • De witte tekst op een groene (#00C183) achtergrond heeft een contrastwaarde van 2.3:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.
 • De witte tekst op een oranje (#FF8E00) achtergrond heeft een contrastwaarde van 2.3:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.
 • De witte tekst op een lichtblauwe (#43BCEF) achtergrond heeft een contrastwaarde van 2.2:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.

In de cookiemelding komen op meerdere plekken contrastproblemen voor:

 • De witte tekst op een groene (#7BAE08) achtergrond heeft een contrastwaarde van 2.7:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.
 • De witte tekst op een zalmkleurige (#F05D51) achtergrond heeft een contrastwaarde van 3.3:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.
 • De rode tekst op een grijze (#404040) achtergrond heeft een contrastwaarde van 2.0:1 waar dit 4.5:1 moet zijn.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ zijn foto's gebruikt bij de verschillende onderwerpen (Werk, Schulden, ...). Deze foto's verdwijnen bij een lage resolutie. Als de afbeeldingen decoratief zijn dan is dat geen probleem. ALleen hebben de afbeeldingen nu een alt-tekst. Maak de afbeeldingen decoratief zodat aan dit succescriterium wordt voldaan. Zie ook SC 1.1.1

Als je in je browser "Do not track" hebt ingeschakeld, wordt de tekst dusdanig lang dat voor een deel van de tekst een extra scrollbalk verschijnt. In sommige schermresoluties is de scrollbalk niet zichtbaar en daardoor de tekst helemaal niet te lezen. Dit komt elke pagina voor als de cookiemelding nog niet is geaccepteerd of geweigerd.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF VragenEnAntwoordenTijdelijkeOverbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie5Oktober2020.pdf wordt op pagina 4 een tabel getoond. Dit is een afbeelding. Voor voorleessoftware is deze content volledig onherkenbaar.


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ staat in een rood vlak een lange uitgechreven link naar de coronavirus-pagina. Bij een resolutie van 320 pixels breed, valt een deel van de tekst buiten het scherm.

Op elke pagina raak je bij een resolutie van tussen ongeveer de 680 en 320 pixels breed content in de footer kwijt in Firefox. De witte tekst verdwijnt dan in de witte achtergrond die onderaan ontstaat onder het grijze vlak.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/wijkteams staat onder Alblasserdam een e-mailadres als je de tekst uitklapt. Bij een resolutie van 320px raakt een deel van het e-mailadres buiten beeld. Dit komt ook op andere plekken voor.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-… zijn in de ingeklapte teksten tabellen aanwezig. Bij een resolutie van 320px valt content buiten het scherm en is deze niet bereikbaar door bijvoorbeeld van links naar rechts te scrollen.

In de website is een voorleesfunctie ingebouwd. Veel van de functionaliteit is niet zichtbaar als bij een lage resolutie. Delen vallen buiten het scherm zonder dat je ernaar toe kan scrollen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is onderin een grijze footer. Als je met de muis over de links heen gaat wordt de streep iets groter; het kleurcontrast van de streep is echter veel lager dan de minimum eis, namelijk een contrastwaarde van 3:1..


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In combinatie met inzoomen vallen teksten weg, zoals sommige teksten in de footer. (Zie ook SC 1.4.10).


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een kleinere schermresolutie komt een menuknop in beeld om het menu aan te roepen. Het menu verschijnt als je met de muis over het menu gaat. Deze content die via hover of focus verschijnt moet aan drie voorwaarden voldoen. De content kan niet weggehaald worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina krijg je als je inzoomt een knop in plaats van het menu. Deze knop is niet met het toetsenbord te bereiken en dus ook niet te bedienen. Ook sluiten van het menu werkt niet goed, en de inhoud van het menu lijkt onbereikbaar.

Op elke pagina is een zoekknop. Als je hierop klikt verschijnt er een soort popup, met een kruisje in de rechterbovenhoek. Dit kruisje lijkt een sluitknop, maar is niet bereikbaar met het toetsenbord.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/wijkteams wordt gebruik gemaakt van zogenaamde accordions. Dit zijn teksten die je in- en uit kunt klappen. Zorg ervoor dat de uitklapknoppen bedienbaar zijn met het toetsenbord.
Dit komt ook op andere pagina's voor zoals www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-….
.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zd wordt gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'k' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. Los dit op door de embedcode van de YouTube video aan te passen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. Met deze aanpassing voldoet de videospeler van YouTube aan dit succescriterium.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de PDF VragenEnAntwoordenTijdelijkeOverbruggingsregelingZelfstandigOndernemersVersie5Oktober2020.pdf ontbreekt de titel in de eigenschappen van het document.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is in de kop van de pagina een zoekknop te vinden (het vergrootglaasje). Met deze knop (gemarkeerd als link) kan je het zoekformulier openen. Zodra je op de "knop" drukt verschijnt er een nieuwe popup. Deze nieuwe content staat niet direct achter de knop of krijgt ook geen directe focus. Je moet eerst over andere navigatie heen springen om uiteindelijk bij het zoekveld aan te belanden.

In de website is een voorleesfunctie ingebouwd. Daarvoor is bovenin een link ingebouwd "Lees voor". Deze knop zou beter een button zijn, want je navigeert hiermee niet naar een andere pagina. Als je op de Lees-voor-knop klikt dan verschijnt er een balk. Toetsenbordgebruikers komen hier niet of moeilijk bij. Verwacht wordt dat zodra je op de knop klikt je op of vlak voor de voorleesfunctie zit met het toetsenbord.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina is het logo te zien met daarop de tekst "Sociale Dienst Drechtsteden". De alternatieve tekst komt niet overeen met de tekst op de afbeelding ("logo Sociale Dienst") ook ontbreekt het doel van de link die om de afbeelding zit. Geef de afbeelding een naam die de afbeelding beschrijft en het doel van de link: "Logo Sociale Dienst Drechtsteden, homepage". Zie ook SC 1.1.1.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ is de link in het paarse blok Bijstand in 2-en gesplitst, waardoor de linkdoel nu niet duidelijk is. De eerste link is "Alles over", de tweede link is de rest van de regel.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/coronaengeldzaken komt onder "Ik wil tips en advies over mijn geldzaken" een serie links voor met de naam "> Ga naar de website". Allereerst wordt ">" door een screenreader voorgelezen als "groter dan". De links erachter zijn te weinig beschrijvend om te bepalen waar de links heen gaan. Geef de links goede namen.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Voldoende


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ is bij de gekleurde blokken telkens een extra tab nodig. Er is hier een niet zichtbare link waar ook de zichtbare focus ontbreekt. Haal deze overbodige links weg.

Op elke pagina is de zogenaamde skiplink, de link om terugkerende content over te slaan aanwezig. Deze link is niet zichtbaar bij focus en dat zou wel moeten.

Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/zoek= is in de bladerfunctie de focus niet zichtbaar als je op de huidige pagina staat.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de website is een voorleesfunctie ingebouwd. Deze bevat door elkaar Nederlandse en Engelstalige teksten (Close, Touch to speak, ..). Zorg voor een goede taalmarkering, of beter, zorg dat alles in de taal van de website is.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje. De indicatie dat deze gemarkeerde velden verplicht zijn staat helemaal aan het eind van het formulier. Zorg er voor dat dit aan het begin van het formulier al bekend wordt gemaakt en dat het sterretje een goede alternatieve naam heeft. Niet elke screenreader leest het sterretje voor en als deze wordt voorgelezen kan deze variëren (asterisk of sterretje?).


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/vragen is een formulier. Bij een aantal velden kan een uitgebredere of betere foutsuggestie gegeven worden. Bijvoorbeeld als postcode foutief is ingevoerd "111AA" of een e-mailadres niet klopt "a@b"


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/ komen dubbele id's voor, namelijk id="anchor963878174". Zorg dat id's uniek zijn op een pagina.

Op pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/wijkteams komen dubbele id's voor, namelijk id="zoek". Zorg dat id's uniek zijn op een pagina.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/wijkteams wordt gebruik gemaakt van zogenaamde accordions. Dit zijn teksten die je in- en uit kunt klappen. Mensen die gebruik maken van een screenreader krijgen geen feedback dat de tekst uitgevouwen of ingevouwen is. Maak bijvoorbeeld gebruik van aria-expanded. Zie ook SC 1.1.1.
De accordions komen ook op andere pagina's voor.

Op elke pagina is in de kop van de pagina een zoekknop te vinden (het vergrootglaasje). Met deze knop (gemarkeerd als link) kan je het zoekformulier openen. Zodra je op de "knop" drukt verschijnt er een nieuwe popup. De status van de inhoud die door de knop wordt bediend ontbreekt. Gebruik bijvoorbeeld aria-expanded.

Advies: maak van de zoekknop een echte knop (button). Nu is het opgemaakt als link.

In het mobiele menu (te zien als je inzoomt) is een knop om het menu te openen en een kruis om het menu te sluiten. Deze afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst, met de betekenis van de knop. Zie ook SC 1.1.1.

In het mobiele menu (te zien als je inzoomt) is een knop voor het menu. De status van de knop of het menu is uitgeklapt of ingeklapt ontbreekt. ensen die gebruik maken van hulpsoftware kunnen zo niet de status bepalen van het menu. Zie ook SC 1.1.1.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.socialedienstdrechtsteden.nl/vragen krijgt hulpsoftware geen melding terug dat de pagina is aangepast en dat er foutmeldingen in het formulier zijn toegevoegd als je een veld verkeerd hebt ingevuld of een verplicht veld vergeet in te vullen. Als je op Verstuur klikt moet ook hulpsoftware de status van het schemr moeten kunnen herkennen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/socialedienstdrechtsteden.nl/audit/
Geprint: 2021-05-10 01:00:07 v2.3-010