Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Noordenveld

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Noordenveld
Scope van de website
  • Alle pagina's op noordenveld.nl/
  • Niet de pagina's achter Digid
  • Niet de pagina's op loket.gemeentenoordenveld.nl
  • Niet de pagina's op meedoen.gemeentenoordenveld.nl
  • Niet de pagina's op noordenveld.archiefweb.eu
  • Niet de pagina's op ris0200.ibabs.eu/Noordenveld
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

Aantal bevindingen: 19

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo bovenaan iedere pagina heeft in principe een goede alt-tekst, maar mist nog de omschrijving dat het om het logo gaat. Plaats vooraan in de alt-tekst "Logo ". Dit is een advies.

Bevinding 2: Op pagina noordenveld.nl/trouwambtenaren staan afbeeldingen van de trouwambtenaren. Elke foto is klikbaar en elke link eronder is klikbaar. Voor toetsenbordgebruikers betekent dit 2x navigeren. Advies is om hier één link van te maken. Hiermee kan de afbeelding als decoratief beschouwd worden en kan het alt-attribuut leeg blijven. Kiezen jullie toch voor 2 links dan moet in het alt-attribuut de naam van de ambtenaar staan. In dat geval zal iemand die gebruik maakt van een screenreader alles telkens 2x horen. Ook moet dan rekening gehouden worden met SC 1.3.2.

Bevinding 3: Op pagina noordenveld.nl/ontheffing-parkeerschijfzone-aanvragen is op een afbeelding de blauwe zone in Roden te zien. Dit betreffen circa 6 straten of delen van straten. Deze informatie ontbreekt in tekst. Zorg voor een toegankelijk alternatief van deze informatie.

Bevinding 4: In de PDF 'Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' staan 2 afbeeldingen met lege alt-attributen, het logo op pagina 1 en een schema op pagina 6. Deze afbeeldingen hebben een alternatieve tekst nodig. Voeg een alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Voor het logo is dit 'Logo gemeente Noordenveld', voor het schema 'inkoopdiagnose' is het van belang dat alle tekst en de relatie tussen de tekst duidelijk gemaakt wordt.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 5: Op pagina noordenveld.nl/afval-wegbrengen staat een tabel met kosten voor wegbrengen afval. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn gemarkeerd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

Bevinding 6: In de PDF 'WNT-verantwoording 2019' noordenveld.nl/file/3246/download staan meerdere tabellen. Deze bevatten op de eerste regels koppen die niet gemarkeerd zijn als koppen. Zorg dat de tabellen correct zijn gecodeerd.

Bevinding 7: In de PDF 'WNT-verantwoording 2019' noordenveld.nl/file/3246/download staan meerdere koppen, zoals '1. Bezoldiging topfunctionarissen' en 'Gegevens 2019'. Deze koppen die niet gecodeerd zijn als koppen. Zorg dat koppen op correcte wijze zijn gecodeerd.

Bevinding 8: In de PDF 'Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' noordenveld.nl/file/2987/download zijn meerdere koppen niet gecodeerd als kop, bijvoorbeeld H2 en H3. Dit komt bijvoorbeeld voor op pagina 2 bij 'Stakeholders', 'Bestuurlijke stakeholders' en 'Ambtelijke stakeholders'.
Zorg dat koppen op correcte wijze zijn gecodeerd.

Bevinding 9: In de PDF 'Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' noordenveld.nl/file/2987/download zijn meerdere koppen niet goed gecodeerd. Dit komt bijvoorbeeld voor op pagina 4 bij '2.1 Algemeen'. Deze is nu net zoals de kop er vlak boven gecodeerd als H1. Zorg voor een goede koppenstructuur.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 10: Op pagina noordenveld.nl/trouwambtenaren staan afbeeldingen van de trouwambtenaren. Elke foto is klikbaar en elke link eronder is klikbaar. Voor toetsenbordgebruikers betekent dit 2x navigeren. Advies is om hier één link van te maken. Hiermee kan de afbeelding als decoratief beschouwd worden en kan het alt-attribuut leeg blijven; laat ook het title-attribuut weg! Kiezen jullie toch voor 2 links dan moet in het alt-attribuut van de afbeelding de naam van de ambtenaar staan. Zet de naam die is opgemaakt als kop (h2) boven de foto zodat duidelijk is dat de kop beschrijft war er onder de kop staat. Zie ook SC 1.1.1

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op de pagina noordenveld.nl/overlast-van-bomen-en-ander-groen-melden/… is een formulier waar onder andere het e-mailadres en achternaam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 12: In de PDF 'WNT-verantwoording 2019' noordenveld.nl/file/3246/download is een groene kleur tekst op een witte kleur achtergrond onder de intro. Deze tekst heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is 2,7:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 13: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verschijnt op pagina noordenveld.nl/toegankelijkheidsverklaring een scrollbalk in de leesrichting (horizontaal). Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven. Dit komt ook voor op andere pagina's zoals noordenveld.nl/zoekresultaten

2. Bedienbaar

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 14: De titel is niet ingevuld in de eigenschappen van PDF 'Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' noordenveld.nl/file/2987/download . Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Op pagina noordenveld.nl/trouwambtenaren hebben de links op de foto's van de ambtenaren geen goede linknaam. Omdat de links geen linkdoel hebben, is het voor blinden en slechtzienden die gebruik maken van een screenreader niet duidelijk waar de link heen gaat. Er zitten meerdere problemen in dit onderdeel. Zie SC 1.1.1

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: In de eigenschappen van de PDF 'WNT-verantwoording 2019' noordenveld.nl/file/3246/download is de taal niet goed ingevuld. Deze staat op Engels in plaats van Nederlands. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in de PDF.
Dit geld ook voor de PDF 'Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' noordenveld.nl/file/2987/download

3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 17: Op pagina noordenveld.nl/overlast-van-bomen-en-ander-groen-melden/… kan je een telefoonnummer invoeren. Als je een foutief telefoonnummer invoert, bijvoorbeeld 123456789012 dan verschijnt er een Engelse foutmelding. Deze tekst is in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen. Beter is om de foutmelding in de taal van de pagina te tonen.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Het telefoonnummer in het formulier op pagina noordenveld.nl/overlast-van-bomen-en-ander-groen-melden/… geeft een foutmelding als je een ongeldig telefoonnummer invult, bijvoorbeeld '123456789012'. Zorg dat het voor bezoekers duidelijk is hoe zij dit formulierveld moeten invullen (en in het Nederlands).

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op pagina noordenveld.nl/afval-wegbrengen is een blokje met paginanavigatie aanwezig. Bij een schermresolutie van circa 500px breed dit blokje vervangen door een knop 'Op deze pagina'. Er wordt gebruik gemaakt van uitvouwbare content. Voor ziende gebruikers is het duidelijk dat de accordeon in- of uitgevouwen is. Voor screenreadergebruikers is dat niet zo. Geef in de code de status aan met aria-expanded of een vergelijkbare techniek, om dit probleem op te lossen.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-22 03:21:14 v2.3-010