Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Noordenveld

De website Gemeente Noordenveld voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Yannick Splinter van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
8 juli 2021
Opdrachtgever
Jannet Wielinga van Gemeente Noordenveld
Scope van de website
  • Alle pagina's op noordenveld.nl/
  • Niet de pagina's achter Digid
  • Niet de pagina's op loket.gemeentenoordenveld.nl
  • Niet de pagina's op meedoen.gemeentenoordenveld.nl
  • Niet de pagina's op noordenveld.archiefweb.eu
  • Niet de pagina's op ris0200.ibabs.eu/Noordenveld
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2021-10-22 01:11:30 v2.4-010