Details onderzoeksrapport

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid Mett

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Mett
Scope van de website
  • Alle pagina's op toegankelijkheid.mett.nl
  • Niet de pagina's op andere subomeinen of het hoofddomein van mett.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevinding 1: Succescriteria 1.2.1 tot en met 1.2.5 gaan over audio en video. Dit zit niet standaard op het platform van Mett. Deze content kan door de redacties via het platform gepubliceerd worden. In dit onderzoek is deze content buiten beschouwing gelaten.

3. Begrijpelijk

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 2: Op de toegankelijkheid.mett.nl/Beheer/Formulierenmodule/… wordt netjes een foutmelding getoond als je bijvoorbeeld een verplicht veld niet hebt ingevuld. Zorg ook voor een verbetersuggestie, bijvoorbeeld "Vul de naam in."; dit geldt ook voor alle andere velden en formulieren.

****** Tot.: 2 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologie├źn en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Aanvullende opmerkingen

De volgende opmerkingen zijn zaken die wij tegen kwamen en geen onderdeel zijn van het toegankelijkheidsonderzoek.

Op de pagina https://toegankelijkheid.mett.nl/agenda/ zijn er verschillende verschijningsvormen van de kalender met toegankelijkheidsissues. Hiervoor biedt Mett een alternatieve toegankelijke versie die volledig in lijn is met WCAG 2.1. In de W3C-documentatie is dit vastgelegd onder punt 4. het eerste punt; Zie conforme alternatieve versie. Boven de kalender is en link naar de toegankelijke versie waarmee precies dezelfde content is te bereiken.
In het niet-conforme deel zijn de bevindingen bekend; deze vallen onder de succescriteria 1.3.1 Info en relaties en 2.1.1 Toetsenbord.

Geprint: 2021-06-24 22:31:48 v2.3-010