Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Audit digitale toegankelijkheid Mett

Het platform van Mett voldoet op het moment van inspectie aan WCAG 2.1 niveau AA, de Web Content Accessibility Guidelines.
Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Onderzoeker
200 OK, Jules Ernst
Datum
6 november 2020
Opdrachtgever
Mett, Jasper Ludolph
Scope van de website
  • Alle pagina's op toegankelijkheid.mett.nl
  • Niet de pagina's op andere subomeinen of het hoofddomein van mett.nl
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 23:05:51 v2.4-011