Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Quickscan digitale toegankelijkheid website Lingewaard Kiest

De website Lingewaard Kiest voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 19 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Jules Ernst, 200 OK
Datum
22 februari 2021
Opdrachtgever
Ralph Besseling, Team Communicatie
Scope van de website Alle pagina's op lingewaardkiest.nl
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2022-08-20 06:40:32 v2.4-011