Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van toegankelijkheidsonderzoek

Audit Klant Tevredenheidsonderzoek Gemeente Den Haag

De website Klant Tevredenheidsonderzoek Gemeente Den Haag voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 10 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden.
Onderzoeker
Jules Ernst van 200 OK; Pieternel de Jonge
Datum
28 oktober 2021
Opdrachtgever
Fernand van Olphen van Gemeente Den Haag
Scope van de website
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-06-19 21:49:06 v2.4-011