Toegankelijkheidscertificaat
Bewijs van conformiteit
Waarmerk Digitale toegankelijkheid - WCAG

Content-audit digitale toegankelijkheid website Kennis van de overheid

Gefeliciteerd! Dit deelonderzoek is succesvol afgerond. Als het technisch en het contentonderzoek samen foutloos zijn voldoet de website Kennis van de overheid aan WCAG 2.1 niveau AA.
Onderzoeker
Kaylee van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
4 oktober 2022
Opdrachtgever
Neeltjes Kuijpers van ICTU
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
  • De content op alle pagina's van het domein kennisvandeoverheid.nl
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • De techniek op alle pagina's van het domein kennisvandeoverheid.nl
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem afwijkt van de onderzochte website.
  • Alle externe systemen en websites waar via kennisvandeoverheid.nl met een link naar wordt verwezen.
Steekproef getoetste webpagina's
Geprint: 2024-05-23 04:44:07 v2.4-011