Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeentebelastingen Amstelland

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeentebelastingen Amstelland
Scope van de website Alle pagina's op gemeentebelastingenamstelland.nlAlle aan deze organisatie gerelateerde PDF's op admin.sduconnect.nl/
  • niet de pagina's op mijn.gemeentebelastingenamstelland.nl (achter DigiD)
  • niet de pagina's op amstelveen.nl (ander onderzoek)
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/… bevat op pagina 1 bovenaan afbeeldingen van de afzenders van het formulier. Zorg dat deze informatie ook beschikbaar is voor een screenreader.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 2: Op de homepage is de kopniveau 1 "Kies uw gemeente". Hier verwacht je dat Gemeentebelastingen Amstelland een kopniveau 1 zou hebben. Dat geeft namelijk beter de inhoud van de homepage aan. "Kies uw gemeente" zou dan een H2 moeten zijn.

Bevinding 3: Op de homepage is onder Nieuws netjes een voor hulpsoftware beschikbare kop boven elk bericht geplaatst. De oplossing voldoet aan de eisen die WCAG stelt. Echter de titels zullen nu telkens 2x voorgelezen worden omdat de visuele titel van het nieuwsbericht er ook nog staat. Met css-technieken als flexbox is lay-out te bouwen zonder 2x de titel te hoeven gebruiken. Dit is een best practice.

Bevinding 4: De kopjes 2020, 2019 en 2018 op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… zijn opgemaakt in <strong>. Gebruikers van een screenreader krijgen deze kopjes niet te zien wanneer zij een header overzicht opvragen. Gebruik H2 kopjes om dit probleem op te lossen.

Bevinding 5: In de tabellen op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… hebben de tabel headers (th) het attribuut scope, waar vervolgens 'row' achter staat. Dit moet 'col' zijn, zodat het duidelijk is dat de header informatie geeft over de column waar de header boven staat. Pas dit aan om dit probleem op te lossen.

Bevinding 6: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… hebben de tabel koppen. In de tweede kolom staat 'AMSTELVEEN'. Deze kolomkop beschrijft de inhoud niet. Dat moet bijvoorbeeld 'Tarieven' zijn.

Bevinding 7: De knoppen om de tekst te verkleinen of te vergroten op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… hebben zowel een aria-label als een title-attribuut. Het title-attribuut is hier onnodig en zorgt ervoor dat screenreader gebruikers de naam mogelijk twee keer voorgelezen krijgen. Verwijder het title-attribuut om dit probleem op te lossen. Dit is een best practice.

Bevinding 8: Het zoekveld in het zoekscherm (alle pagina's) heeft zowel een title attribuut als een aria-label.Het title attribuut is hier onnodig en zorgt ervoor dat screenreader gebruikers de naam mogelijk twee keer voorgelezen krijgen. Verwijder het title attribuut om dit probleem op te lossen.

Bevinding 9: Het zoekscherm dat tevoorschijn komt als je op de zoekknop drukt (op alle pagina's) heeft role=dialog maar heeft geen aria-labelledby en aria-describedby, waardoor het niet duidelijk is voor screenreaders dat het zoekscherm, zoekveld en zoekknop gegroepeerde content is. Voeg deze aria attributen toe om dit probleem op te lossen.

Bevinding 10: Aansluitend: De naam Pagina navigatie beschrijft niet goed wat de button doet, aangezien er geen navigatie opties onder deze button zitten, enkel social share buttons en tekst vergroot- of verkleinbuttons. Pas de omschrijving van de button aan om dit probleem op te lossen.

Bevinding 11: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken krijgen gebruikers met een screenreader (getest met NVDA) wanneer zij focussen op het zoekveld het volgende te horen: "Hoofdinhoud orientatie punt, zoeken orientatiepunt, Hoe kunnen wij u helpen, groepering, zoeken invoerveld, zoeken, vul hier uw zoekopdracht in, leeg". Dit is onnodig veel, waardoor gebruikers van screenreaders verward kunnen raken. Schoon de code rond dit zoekveld op om dit probleem op te lossen.

Bevinding 12: Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken is de koppenstructuur vreemd. Waar je verwacht dat "Hoe kunnen wij u helpen" (de grootste tekst op deze pagina) een H1 zou zijn, blijken andere teksten als H1 gemarkeerd. Zo zou je bij een goede structuur verwachten dat "Resultaten 15" een kopniveau 2 zou zijn en de resultaten eronder worden dan een H3.
Ook "Kies uw gemeente" is een H1. Dit zou een kopniveau 2 moeten zijn.

Bevinding 13: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/… is gecodeerd, echter niet alles is correct gecodeerd. Zo ontbreken bijvoorbeeld de kopmarkeringen bij bijvoorbeeld 'UW PERSOONLIJKE GEGEVENS'. De codes voor invulvelden ontbreken.

Bevinding 14: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf is niet gecodeerd. Blinden kunnen daardoor de structuur van de pagina niet bepalen.

1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 15: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/… bevat op een aantal plaatsen een leesvolgorde die niet overeenkomt met de volgorde in beeld. Zo wordt op pagina 1 bovenaan het postbusadres getoond. Deze wordt tegen het einde van pagina 1 pas voorgelezen. Ook de tekst uit de footer wordt tussen pagina 1 en 2 voorgelezen. Zorg dat deze informatie niet wordt voorgelezen.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 16: Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… is het contrast van de witte tekst op de rode balk in de header te laag. De contrastwaarde is 4,4:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.
Dit geldt ook voor het rood dat gebruikt is op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen voor de rode teksten met een kleiner lettertype.

Bevinding 17: Op elke pagina is de zoeken-knop aanwezig. Als deze de focues krijgt wordt de achtergrond roze. Met een witte tekst is het contrast veel te laag. Dit moet minimaal 4,5:1 worden.

Bevinding 18: De tekst "Copyright © 2020 Gemeentebelastingen Amstelland" in de footer van alle pagina's heeft een contrastratio van 3,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Pas de kleur van de tekst aan om dit probleem op te lossen.

Bevinding 19: Het cijfer met de hoeveelheid zoekresultaten op www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken heeft te weing contrast met de achtergrond. De contrastwaarde is 2.7:1 waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

Bevinding 20: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/… bevat op diverse plekken rode tekst op een witte achtergrond en witte tekst op een rode achtergrond. Het contrast van dit rood en wit is te laag, namelijk 3,8:1 waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

Bevinding 21: Het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf heeft op een aantal plekken een te laag contrast:

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: De tekst in de nieuwsblokken op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ overlapt met het pijl-icoon en de Lees Meer link wanneer de tekstgrootte aangepast is en de paginagrootte niet aangepast is, waardoor de tekst niet meer goed leesbaar is. Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

Bevinding 23: Het e-mailadres invorderingen@amstelveen.nl in het zesde blok onder contactgegevens op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ valt over de tekst met openingstijden heen wanneer de tekstgrootte aangepast is en de paginagrootte niet aangepast is. Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

Bevinding 24: De tekst in de blokken WOZ, Belastingen en Overige op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen past niet meer in de blokken zodra de tekst wordt aangepast naar de eisen van de WCAG. Zorg er voor dat de grootte van blokken vanzelf aangepast worden als de tekstgrootte of het formaat van de pagina wordt aangepast om dit probleem op te lossen.

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 25: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen moet bij het inzoomen van de pagina met een resolutie van tot 300% horizontaal gescrolled worden om alle content te kunnen lezen. Op meer pagina's is een tweede scrollbalk nodig om de content te kunnen lezen.

Bevinding 26: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen valt het logo van de gemeente Amstelveen deels over de tekst heen wanneer er wordt ingezoomd tot 300%.

Bevinding 27: Op de pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… valt de paginanavigatieknop deels over de kop van de pagina.

1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Bij inzoomen tot een schermbreedte van 320 pixels verschijnt een horizontale scrollbar. Dit is alleen toegestaan bij bijvoorbeeld tabellen in de content.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 29: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/nieuws zijn knoppen aanwezig om het nieuwsoverzicht in 'Tegelweergave' of in 'lijstweergave' te tonen. Deze knopen zijn wellicht niet voor iedereen duidelijk. Daarom is het handig dat er als je er met de muis overheen gaat een uitleg van de knop te lezen is. Als je met het toetsenbord de focus op de knop zet ontbreekt deze informatie.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 30: De skiplink op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ verwijst niet als eerste naar de hoofdinhoud van de pagina maar naar de hoofdnavigatie. Zorg ervoor dat gebruikers direct naar de hoofdinhoud van de pagina kunnen springen door de eerste skiplink naar de hoofdinhoud te laten gaan, de tweede link mag wel naar hoofdnavigatie gaan. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor.

Bevinding 31: De skiplink op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/, die naar de hoofdnavigatie zou moeten springen, werkt niet. Overigens lijkt deze overbodig omdat de navigatie direct na de skiplink komt.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 32: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/publicatie/… luidt de paginatitel "Klachten". Voor de andere gemeenten luidt deze pagina ook "Klachten". Zorg voor unieke titels. Voor een groot deel van de website gaat dit goed, voor circa 1/3 van de pagina's geldt dat de titels niet uniek zijn.

Bevinding 33: In het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/… ontbreekt de titel van het document in de eigenschappen.
Dat geldt ook voor het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 34: Op elke pagina staat bovenin de zoekknop. Het activeren van de zoekfunctie opent een popup (ook wel modal of lightbox genoemd). Deze popup komt voor de pagina te staan. Het openen van een popup heeft bepaalde eisen met betrekking tot de toetsenbordfocus. Zolang de popup open staat mag de toetsenbordfocus niet terug gaan naar de pagina op de achtergrond. Dat is nu wel mogelijk. Zorg ervoor dat de focus binnen de popup blijft zoalng deze open staat.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 35: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staat een link genaamd 'Kies uw gemeente' met daarnaast een pijltje, wat suggereert dat dit een dropdown menu opent waar gebruikers naar de pagina van hun eigen gemeente kunnen gaan. Wanneer je op de link klikt echter, veranderd de pagina. Het hoofddeel 'Kies uw gemeente' op de pagina verdwijnt en wordt vervangen door het blok 'Nieuws'. Dit is verwarrend voor gebruikers.

Bevinding 36: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staan logo's van gemeenten die dienen als link naar de pagina van de gemeente van de gebruiker. Deze afbeeldingen hebben de alt tekst 'logo gemeente *vul in*', maar omdat deze afbeeldingen ook links zijn, moet het linkdoel omschreven worden. Het linkdoel wordt nu niet duidelijk uit de alternatieve tekst. Voeg ook een linkdoel in de alternatieve tekst toe om dit probleem op te lossen. Zie ook 1.1.1

Bevinding 37: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/ staat onder Nieuws een viertal blokken waar je op kunt klikken om naar het volledige nieuwsartikel te gaan. Het probleem hier is dat de volledige tekst, inclusief datum, titel, paragraaf en Lees meer link, als linktekst fungeert. Screenreader gebruikers krijgen dus de volledige tekst per blok voorgelezen als zij een linklijst opvragen, in plaats van een korte duidelijke tekst waar de link naar verwijst. Plaats een kortere linktekst om dit probleem op te lossen, of zorg ervoor dat het klikbare gebied niet ervoor zorgt dat de gehele tekst wordt voorgelezen.

Bevinding 38: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… staat een button met de tekst Tarieven Amstelveen. Na het klikken op deze button verandert de link naar www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/… en verspringt het beeld een paar centimeter naar beneden op dezelfde pagina. Dit is onnodig en voegt niks toe, ik raad aan deze button te verwijderen. Dit probleem komt op meerdere pagina's voor, bijvoorbeeld op www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap met de button Sitemap.

2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: Er kan via de homepage naar alle pagina's genavigeerd worden en er is een zoekfunctie. Met de zoekfunctie is het echter niet mogelijk alle pagina's te vinden. Zoeken op "Klachten" levert 0 resultaat, terwijl deze pagina wel bestaat: www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/publicatie/…

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 40: Houd er rekening mee dat in WCAG 2.2 (verwachting medio 2021) er strengere regels komen voor de zichtbaarheid van de focus.

3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: In het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/… ontbreekt de taalaanduiding (Nederlands).
Dat geldt ook voor het PDF-document admin.sduconnect.nl/linked_forms/1516094329Amstelveen.pdf

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 42: De pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/bestaat-niet is een voorbeeld van een pagina die niet bestaat op gemeentebelastingenamstelland.nl. Dit is een blanko pagina. De bezoeker wordt hier niet mee geholpen. Onder WCAG is dit geen reden tot afkeur. Een pagina met een duidelijk foutmelding en uitleg wat te doen kan alle bezoekers helpen.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 43: Op meerdere pagina staat in de HTML het volgende stukje code:
<meta http-equiv="content-language" content="nl">
Deze manier is een verouderde techniek. Omdat de taal al eerder is gedefinieerd kan deze regel uit de code.

Bevinding 44: Op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/zoeken is in de code een verwijzing naar een niet bestaande 'id', namelijk labelledby="filterknop". Id="filterknop" bestaat niet.

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Wanneer er een menu-button verschijnt wanneer het scherm verkleind wordt naar een schermbreedte van 320 pixels, zoals op pagina www.gemeentebelastingenamstelland.nl/home/publicatie/sitemap en www.gemeentebelastingenamstelland.nl/amstelveen/product/…, wordt er niet aangegeven of het menu ingeklapt is of uitgeklapt en wanneer het menu is uitgeklapt wordt die verandering niet aangegeven. De volgende tab is direct 'Knop sluiten' maar de gebruiker wordt er niet van op de hoogte gesteld wát ze dan sluiten. Zie ook 1.3.1.

Bevinding 46: Op veel plaatsen wordt overbodige aria-code gebruikt. Bijvoorbeeld aria-hidden=true op een element die al met CSS is verborgen. Op een aantal plaatsen betekent te veel aria-code dat er ook extra informatie naar de screenreader wordt gestuurd zodat zaken dubbel worden voorgelezen. Wees zorgvuldig en houd je aan de 5 regels van Aria (zie: www.w3.org/TR/using-aria/ )

****** Tot.: 46 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2021-10-22 01:12:43 v2.3-010