Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Deelonderzoek techniek platform Gebruiker Centraal


Onderzoeker
Jules Ernst van 200 OK
Datum
28 juni 2021
Opdrachtgever
Mariska Woudenberg van ICTU

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Platform Gebruiker Centraal voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 21 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

Het platform van gebruikercentraal.nl bestaande uit meer dan 10 websites is onderzocht tussen 2 juni en 28 juni 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De website voldoet niet aan alle succescriteria. Voor dit systeemonderzoek/platformonderzoek zijn alle paginatypes en componenten gecontroleerd. Organisaties die gebruik maken van dit platform op een ander domein- of subdomeinnaam kunnen een deelonderzoek uit te laten voeren op de content en het kleurgebruik. De 2 rapporten bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de 2 rapporten gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Platform Gebruiker Centraal
Scope van de website Techniek van alle pagina's op het platform van Gebruiker Centraal
 • Techniek van alle pagina's op gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op designsprint.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op designsystem.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op directduidelijk.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op expertpanel.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op inclusiekader.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op rotterdammer.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op volwassenheidsscan.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op maturityscan.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op beeldbank.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op inclusie.gebruikercentraal.nl
 • Techniek van alle pagina's op conference.gebruikercentraal.nl
 • Niet de pagina's op optimaaldigitaal.gebruikercentraal.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Verdere evaluatievereisten Deze audit betreft een systeemonderzoek. Alle beschikbare functionaliteit van het platform is onderzocht. Deelnemers van het platform moeten een eigen deelonderzoek op de content laten uitvoeren. De twee rapporten bepalen samen de mate van conformiteit. Het gebruik van embedded externe content zoals Vimeo, de podcast en de twitterfeed zijn niet uitgebreid onderzocht. Dit is content waarvoor ook met andere tools ingezet kunnen worden. In alle onderdelen zijn toegankelijkheidsproblemen aanwezig die alleen door de leverancier opgelost kan worden. Het gebruik van Vimeo, de podcast en de twitterfeed houdt in dat nooit conformiteit geclaimd kan worden (lees: voldaan wordt aan WCAG 2.1 AA).
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 11 6 0
3 Begrijpelijk 6 4 0
4 Robuust 1 2 0
Totaal 29 21 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de plaats van het logo staat vaak ook het woordmerk. De tekst is duidelijk, echter aan de linktekst ontbreekt nog het doel, de homepage. Los dit op door tekst enkel beschikbaar voor hulpsoftware aan het woordmerk te plakken, bijvoorbeeld: ", naar homepage".

In de footer van de volgende websites zijn logo's van organisaties geplaatst:

In de met een sterretje * gemarkeerde websites ontbreekt er tekst bij het logo of is de tekst onvolledig. Zorg dat de kenmerken van en de tekst in het logo voorkomt in de alternatieve tekst.

Bij een foutief ingevuld veld op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ in het formulier staat een afbeelding van een uitroepteken voor de tekst. Voor deze afbeeldingen heeft betekenis maar er is geen alternatieve tekst beschikbaar. Hierdoor worden mensen die het scherm niet kunnen zien niet geattendeerd dat de informatie belangrijk is. Zorg ervoor dat deze extra informatie beschikbaar is voor hulpsoftware.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina directduidelijk.gebruikercentraal.nl/artikelen/ is een kop "Zie ook". Deze is niet zichtbaar. Ook is niet duidelijk waar dit de kop van is.

Op pagina beeldbank.gebruikercentraal.nl/stap/stap-4/ is een overzicht van te uit te voeren stappen. Voor stap 1 is een visueel verborgen kop 'Tips' van niveau 2. Deze kop heeft geen content. Als het de bedoeling is om extra betekenis te geven aan de stappen, dan zouden de stappen kopniveau 3 (h3) moeten zijn. Als 'Tips' geen extra uitleg geeft aan de rest van de content dan kan ook gekozen worden om deze weg te laten.

Op pagina inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/ouderen/ is een groot blok genaamd 'Menu'. Deze kan gesloten worden. De knop hiervoor heet 'Close menu'. Geef de knop een duidelijke naam, bijvoorbeeld 'Sluit menu'.

Op pagina inclusie.gebruikercentraal.nl/doelgroep/ouderen/ is onder Externe links elk blok voorzien van een klikbaar kopje en een stuk tekst.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de homepage van www.gebruikercentraal.nl/ , conference.gebruikercentraal.nl/ , designsystem.gebruikercentraal.nl/ en rotterdammer.gebruikercentraal.nl/ staan onder Evenementen de evenementen benoemd. De datum bij het evenement staat boven de kop. Iemand die het scherm net kan zien en de tekst voorgelezen krijgt zal na het eerste evenement niet weten of de datum bij het vorige of volgende evenement hoort. Zorg ervoor dat de datum onder de H3 staat in de HTML. Visueel mag de tekst wel zo blijven staan.
Dit geldt ook voor de blokken onder 'Blogs' en 'Lees & Ontdek'.
Dit komt ook voor op de pagina's designsystem.gebruikercentraal.nl/ onder 'Nieuws & Blogs' en designsystem.gebruikercentraal.nl/blogs-nieuws/ onder 'Blogs & Nieuws'. Zie hier ook het subtitle verschil van de kopjes en dit komt voor op de pagina's van een blogbericht en nieuwsbericht.
Dit geldt ook voor het podcast-overzicht op www.gebruikercentraal.nl/podcast/.

Op de homepage van www.gebruikercentraal.nl/ staan onder Evenementen de evenementen benoemd. Alleen bij het eerste evenement is een omschrijving visueel zichtbaar. Bij de andere evenementen is ook een omschrijving aanwezig, echter deze is enkel zichtbaar voor een screenreader. Zorg ervoor dat deze content die niet op het scherm staat niet voorgelezen wordt door een screenreader. gebruik bijvoorbeeld "display: none".
Dit geldt ook voor de blokken onder 'Blogs'.

Op de homepage van rotterdammer.gebruikercentraal.nl/ staat onder Actieteam een lijst met teamleden. De foto heeft een alt-tekst en dat is goed. De afbeelding staat voor de kop. De logisch volgorde is dat er eerst een kop komt en dan alle informatie bij deze persoon, inclusief de foto. Zorg voor een correcte volgorde. In beeld kunnen de foto's wel op deze volgorde getoond worden.
Dit komt ook voor op directduidelijk.gebruikercentraal.nl/ onder 'Presentator'.

Op de homepage van beeldbank.gebruikercentraal.nl/ staat onder 'Laatste nieuws en blogs' een aantal blokken met berichten. De afbeeldingen hebben een alt-tekst en dat mag hier. De afbeelding staat boven de kop. De logisch volgorde is dat er eerst een kop komt en dan alle informatie bij deze persoon, inclusief de foto. Zorg voor een correcte volgorde. In beeld kunnen de afbeeldingen wel op de huidige volgorde getoond worden.

Op de homepage van inclusie.gebruikercentraal.nl/ staan 3 voorbeelden van mensen uit de doelgroep. Het gaat hier om het citaat en de naam en leeftijd van de persoon. Het is beter zinnen bij de personen op te maken met het q-element. De naam en leeftijd van de personen zijn opgemaakt met strong. Het lijkt niet de bedoeling om de 3 namen extra nadruk te geven, maar meer een design-keuze. Gebruik daarom geen strong hier, maar maak de tekst vet via de stylesheet.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ is een overzicht van aanwezigen op het webinar. In deze lijst met namen staan soms ook LinkedIn en Twitter-account vermeld. Deze staan in de HTML boven de namen waar ze bij horen.

De cards op pagina beeldbank.gebruikercentraal.nl/beelden/beeldcpt/ideal/ bevatten een afbeelding een kop en tekst. De eerste afbeelding heeft hier een alternatieve tekst. De afbeelding staat voor de kop. De logisch volgorde is dat er eerst een kop komt en dan de content, inclusief de afbeelding. Zorg voor een correcte volgorde. In beeld kunnen de afbeeldingen wel op deze volgorde getoond worden.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-4-verfijnen-debora-smits/ is een reactieformulier waar de bezoeker onder andere het e-mailadres en de naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.
Dit komt ook voor op bijvoorbeeld conference.gebruikercentraal.nl/location/de-doelen/

Op de pagina beeldbank.gebruikercentraal.nl/contact/ is een reactieformulier waar de bezoeker onder andere het e-mailadres en de naam kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-terugblik-elke-wennekers-jolande-van-t-woudt-en-… in het frame van de podcast zijn in de player lichtgrijze teksten op een donkergrijze achtergrond. Deze teksten hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is 3,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Deze bevinding in deelonderzoek techniek of content?
Op de pagina inclusie.gebruikercentraal.nl/ is de oranje kleur voor grote letters voldoende. De witte tekst onder de kop heeft echter een te laag contrast. De contrastverhouding is 4,3:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. Deze tekst is 20px (dus groter dan 14 punt); een mogelijke oplossing is om het oranje donkerder te maken, of de introtekst een dikker lettertype te maken.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd tot 400% blijft de header in beeld. Video en podcast zijn daardoor lastig te bekijken en te bedienen.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/ zijn bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd tot 400% sommige woorden te lang en verdwijnen daardoor deels uit het scherm, bijvoorbeeld bij het woord toegankelijkheid in de titel bij 31 mei.. Ook bij hogere resoluties (bijvoorbeeld ca 640px breed) worden sommige blokken in 2 kolommen getoond waardoor het risico ontstaat dat teksten over elkaar heen komen of verdwijnen uit het scherm.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.gebruikercentraal.nl/ heeft de rand van de zoekbox een te laag contrast met de donkere achtergrondkleur. De contrastverhouding moet minimaal 3:1 zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op www.gebruikercentraal.nl/ gaat het met name bij inzoomen en de hiergenoemde tekst en tekenafstand op een aantal plaatsen mis. Meestal bij lange woorden als toegankelijkheid.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het menu klapt bij hover uit. Deze blijft uitgeklapt staan (bijvoorbeeld Instrumenten). Dit moet deze geannuleerd kunnen worden met de Esc-toets, waarna het menu weer inklapt.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: De podcast op pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-terugblik-elke-wennekers-jolande-van-t-woudt-en-… is niet uitgebreid onderzocht. Deze externe tool kent problemen met het toetsenbord.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.gebruikercentraal.nl/conferentie-design-thinking-bij-de-overheid/terugblik-conferentie-design-… wordt gebruik gemaakt van de videospeler van Vimeo. Deze videospeler maakt gebruik van bediening door enkele tekentoetsen, bijvoorbeeld 'F' voor fullscreen. Deze functionaliteit is iets wat mensen die afhankelijk zijn van spraaksoftware in de weg kan staan. Deze mensen zijn juist afhankelijk van die korte commando's om met spraaksoftware hun computer te bedienen. Zorg ervoor dat dit commando uitgeschakeld is of uit te schakelen is.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op conference.gebruikercentraal.nl/ zijn 2 skiplinks aanwezig. De tweede 'Jump to main navigation' werkt niet. Haal deze skiplink weg, want er is geen navigatie.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Voldoende


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Voldoende


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het logo van Gebruiker Centraal op iedere pagina linksboven bevat niet het linkdoel. De alternatieve tekst van een logo moet naast "Logo " de naam van de organisatie en een beschrijvend linkdoel hebben als de afbeelding ook als link dient. Zie ook SC 1.1.1.

De checkbox bij de Nieuwsbrief in de footer heeft een label "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord". Een label die met een invoerveld is geassocieerd is klikbaar en activeert het invoerveld. Dit label is ook opgemaakt als link. De combinatie van link en label levert soms onverwachte problemen op bij bediening en bij de informatie die overgebracht wordt aan hulpsoftware. Ook is de linknaam niet duidelijk want je komt niet op Algemene voorwaarden maar op de pagina 'Privacyverklaring'. Meer over de combinatie van een link in een label hier:
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/label

Op beeldbank.gebruikercentraal.nl/ wordt gebruik gemaakt van 2 tekstblokken (home_template_teasers) met de links "Lees meer". Maak het mogelijk dat deze links betekenisvol worden door achter de linktest "lees meer" extra tekst te plaatsen die voor hulpsoftware beschikbaar is. Plak er bijvoorbeeld het kopje van het bericht achter. Verderop op de pagina komt nog een 'Lees meer' voor; geef deze ook een betekenisvolle naam.
Overigens kan dit ook opgelost worden zoals op inclusie.gebruikercentraal.nl/ waar de kop uit het tekstblok in de link herhaald wordt.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ is een overzicht van aanwezigen op het webinar. In deze lijst met namen staan soms ook LinkedIn en Twitter-account vermeld. Deze socialmedia-links hebben nu gelijkluidende namen, namelijk de naam van het platform, 'LinkedIn' en 'Twitter', terwijl de links naar de pagina's gaan van de personen op het betreffende platform. Voeg daarom de naam van de persoon toe aan de link.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/evenementen/ wordt onderin gebruik gemaakt van paginering. De linkdoelen heten nu "1", "2" en ">" (groter dan). Geef de linkdoelen duidelijke namen door tekst toe te voegen voor hulpsoftware, bijvoorbeeld "Pagina 1" in plaats van 1 en "Volgende" in plaats van 'groter dan'.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/gebruiker-centraal-winter-pubquiz/ staan afbeeldingen die op het eerste gezicht decoratief zijn. De afbeeldingen blijken echter klikbaar en daarom moet de link een naam krijgen van het doel waarnaartoe gelinkt wordt. In dit geval wordt de foto groot getoond.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Niet elke pagina wordt gevonden via de zoekfunctie. Pagina's moeten minimaal op 2 manieren bereik naar zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om de pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-terugblik-elke-wennekers-jolande-van-t-woudt-en-… die niet in de zoekresultaten verschijnt als je zoekt op een van de woorden uit de titel zoekt.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het menu klapt bij hover uit of als je op de uitklap-knop drukt met Enter. Deze blijft uitgeklapt staan (bijvoorbeeld Instrumenten) en blijft openstaan als je dit submenu verlaat met de tabtoets. Zorg ervoor dat het menu weer inklapt zodat de focus niet achter het uitgeklapte menu kan komen en daardoor niet zichtbaar is. (zie werking op eur.nl)


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op elke pagina staat het zoekveld waar de zichtbare tekst geen onderdeel is van de toegankelijke naam. De toegankelijke naam is nu 'Voer een trefwoord in om te zoeken op de site'. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is zodat met spraaksoftware in één keer naar dit veld te navigeren is, liefst vooraan.
In sommige subsites staat het zoeken ook in de footer. Hier gebeurt hetzelfde.


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina www.gebruikercentraal.nl/bestaatniet staat de tekst “Search” in de zoekfunctie. Deze tekst is in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen. Beter is om de knop in de taal van de site te tonen.

Bij het zoeken, op pagina www.gebruikercentraal.nl/ wordt onderin gebruik gemaakt van paginering. De navigatie en de links zijn in een andere taal. Hiervoor moet in de code een taalwisseling aangegeven worden. Dit kan door de omliggende html-code een lang="en" toe te voegen. Beter is om de naam van de navigatie en de links in de taal van de site te tonen.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Voldoende


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Voldoende


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ in het aanmeldformulier voor het webinar staat 'E-mail', bij de nieuwsbrief wordt dezelfde informatie gevraagd. Hier heet het veld 'Mailadres'. Zorg voor eenduidige benamingen van velden.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bezoekers zich aanmelden voor de nieuwsbrief in de footer van bijvoorbeeld www.gebruikercentraal.nl/ een formulierveld niet goed invullen, verschijnt er een HTML5 foutmelding in het formulierveld. HTML5-foutmeldingen worden niet in alle browsers even goed ondersteund of blijven soms niet lang genoeg staan. Voeg zelf foutmeldingen en instructies toe aan formulieren om zeker te weten dat dit altijd goed gaat.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ zie je meldingen als je geen van de velden invult. Deze melding is een instructie ('Vul dit veld in') wat goed is voor SC 3.3.2. De foutmelding ontbreekt (bijvoorbeeld 'Dit veld i niet ingevuld').


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende

Bevindingen: In de footer kan je je opgeven voor de nieuwsbrief.


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/contact/ verschijnt geen foutsuggestie als je bijvoorbeeld 'aaaa' invult. Een foutsuggestie zou kunnen zijn dat er minimaal een @ in een e-mailadres moet zitten of een voorbeeld van hoe een E-mailadres eruit ziet.


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina www.gebruikercentraal.nl/conferentie-design-thinking-bij-de-overheid/terugblik-conferentie-design-… wordt een een </article> gesloten die niet is geopend:
<footer class="entry-footer wrap"></article>
Dit komt ook op andere pagina's voor zoals www.gebruikercentraal.nl/evenementen/

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/evenementen/ wordt een </p> gesloten die niet is geopend.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/podcast/design-sprint-dag-5-terugblik-elke-wennekers-jolande-van-t-woudt-en-… is een alt-attribuut op een button-element gezet. Dat mag niet. gebruik alt-attributen enkel op afbeeldingen.

Op pagina www.gebruikercentraal.nl/agenda/update-nl-design-system-10/ in de lijst met aanwezigen wordt het span-element gebruikt in een ul-element. Onder ul-elementen moeten alleen li-elementen geplaatst worden.

Op pagina inclusie.gebruikercentraal.nl/ wordt een geopende div-element niet afgesloten.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De stappen op de homepages van onderstaande websites hebben tabbladen waarbij niet duidelijk is hoeveel dit er zijn.

Dit komt omdat de role=tab niet direct onder role=tablist staat. De screenreader geeft zo bij elke stap "Tabblad 1 van 1". Dit is op te lossen door de li's een role="presentation" te geven.

De stappen op de homepages van onderstaande websites hebben tabbladen waarbij niet duidelijk is wanneer deze open- of dichtgevouwen zijn.

Via de knop kan je content zichtbaar en onzichtbaar maken. Maak bijvoorbeeld gebruik van aria-expanded. Daarnaast zit er een aria-selected op de knop, die niet van status verandert. Deze is mogelijk overbodig(?).

Bij een lagere resolutie wordt het menu vervangen door een menuknop, het zogenaamde 'frikandellenmenu'. Er wordt een status opgegeven van het menu (ingevouwen). Bij uitklappen van het menu wordt echter de status niet aangepast (aria-expanded="false" moet true worden).

Op de pagina www.gebruikercentraal.nl/conferentie-design-thinking-bij-de-overheid/terugblik-conferentie-design-… wordt een iframe voor de Vimeo videospeler gebruikt. Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de ‘naam’ van dit iframe te bepalen omdat het title attribuut ontbreekt bij het iframe element. Plaats een title-attribuut op het iframe en geef dit een naam dat de inhoud beschrijft.

Best practice: Er staan 2 iframes met 2 tweets die dezelfde titel hebben. Zorg voor een unieke beschrijvende titel voor beiden.


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Voldoende

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/gebruikercentraal/audit/
Geprint: 2024-02-28 09:10:15 v2.4-011