Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Audit digitale toegankelijkheid formulieren van Gemeente Den Haag


Onderzoeker
Kaylee van Swink; Jules Ernst van 200 OK
Datum
14 januari 2022
Opdrachtgever
Fernand van Olphen van Gemeente Den Haag

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Formulier.denhaag.nl voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 23 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De formulieren van de gemeente Den Haag zijn onderzocht tussen 7 en 14 januari 2022. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. Doel van dit rapport is om de vervolgstappen te bepalen om tot toegankelijke formulieren te komen. Advies is om dit bij de leverancier van dit product voor te leggen. Een van de bevindingen is bijvoorbeeld al terug te vinden in een audit van een andere gemeente uit 2011 en is blijkbaar nog steeds niet goed opgelost. Ook andere gemeenten die van deze dienst gebruik maken hebben dezelfde soort problemen.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Formulier.denhaag.nl
Scope van de website Binnen de scope van dit onderzoek vallen:
  • Formulieren die zijn voorgeselecteerd door de opdrachtgever om getest te worden op toegankelijkheid. Deze formulieren staan in de sample.
  • Alle pagina's binnen het proces om een formulier op te sturen.
Buiten de scope van dit onderzoek vallen:
  • De formulieren achter een DigiD inlog.
  • Subwebsite(s) waarbij de HTML en/of het systeem anders is dan van de onderzochte website.
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Gangbare browsers en hulpsoftware

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 11 9 0
2 Bedienbaar 12 5 0
3 Begrijpelijk 4 6 0
4 Robuust 0 3 0
Totaal 27 23 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De map bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… heeft geen tekstalternatief. Er is een (toegankelijk) alternatief om een locaties in te voeren, maar de map wordt ook voorgelezen aan screenreadergebruikers. Voeg daarom een tekstalternatief toe aan de map zodat screenreadergebruikers weten wat op de pagina wordt getoond.

Bij stap 1 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… staat de link 'Inloggen' met daarin het logo van DigiD. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Hierdoor missen screenreadergebruikers informatie die ziende bezoeker wel meekrijgen, namelijk dat de link doorverwijst naar een DigiD inlogpagina. Zorg ervoor dat dit logo een tekstalternatief krijgt of de linktekst wordt aangevuld zodat screenreadergebruikers dezelfde informatie krijgen. Dit probleem komt ook voor bij de andere stappen in dit formulier en in andere formulieren zoals bij stap 1 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/…. En het advies is ook om de title weg te laten op de link. De tooltip 'Inloggen' die verschijnt is echt nutteloos want Inloggen staat er al. Soms kan de tooltip hinderlijk over de tekst 'Inloggen' en 'DigiD' heen staan.

In het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/… staan invoervelden die verplicht zijn om in te vullen aangegeven met een sterretje (*). Niet alle screenreaders lezen dit sterretje of asterisk goed voor en daarom heeft het een tekstalternatief nodig. Plaats een tekstalternatief op het sterretje of geef op een andere manier aan dat het om een verplicht veld gaat, bijvoorbeeld door required-attribuut te gebruiken.

In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop dat een kalender opent waar bezoekers een datum kunnen selecteren. Deze afbeelding heeft geen goede naam ('...'). Zorg dat de afbeelding (en daarmee ook de knop) een duidelijke toegankelijke naam krijgt.

In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop dat een kalender opent waar bezoekers een datum kunnen selecteren. De bladerknoppen hebben geen alternatieve tekst, waardoor het doel niet duidelijk is voor blinde bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware. Voeg een alternatieve tekst toe, bijvoorbeeld 'Vorige maand' en 'Volgende maand'. Dit komt ook in de andere formulieren voor met datumvelden.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het label van het invoerveld 'Beschrijft u zo duidelijk mogelijk de locatie en wat u wilt melden. In stap 2 kunt u een foto toevoegen aan uw melding.' bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… is niet geassocieerd met het bijbehorende invoerveld. Zorg ervoor dat het label en invoerveld aan elkaar zijn gekoppeld door bijvoorbeeld gebruik te maken van id- en for-attributen.
Dit probleem komt voor bij meerdere invoervelden binnen dit formulier en andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/… of de velden 'E-mailadres' en 'Telefoonnummer' in stap 4 van pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx.

Bij stap 2 in het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staat een groep keuzerondjes. Deze keuzerondjes zijn nu niet gegroepeerd. Gebruik een fieldset en legend combinatie of een andere vergelijkbare techniek om dit probleem op te lossen.
Dit probleem komt voor bij meerdere groepen keuzerondjes binnen dit formulier en bij andere formulieren, bijvoorbeeld het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/….

Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staat een leeg h1-element. Een lege kop wordt geregistreerd door hulpsoftware. De lege kop staat bijvoorbeeld in linklijsten en wordt door screenreaders voorgelezen. Dit is verwarrend voor sommige bezoekers. Los dit probleem op door het lege h1-element te verwijderen.
Dit probleem komt voor op meerdere pagina's, bijvoorbeeld op formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… en op formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….

Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staat de kop 'Melding Openbare Ruimte'. Deze kop is niet opgemaakt in een kopelement. Hierdoor wordt de kop bijvoorbeeld niet als kop voorgelezen door screenreaders. Los dit probleem op door de kop op te maken in een kopelement (H1, H2, H3, etc.).
Op meerdere pagina's staan koppen die niet zijn opgemaakt in een kopelement, bijvoorbeeld op formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… en op formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….

Op de pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… is het strong-element gebruikt om meerdere teksten dikgedrukt te maken, bijvoorbeeld de tekst 'U kunt op 2 manieren de locatie van uw melding doorgeven'. Het strong-element is niet bedoeld om teksten dikgedrukt mee te maken, omdat het element aan hulpsoftware aangeeft dat hier belangrijke content staat. Los dit probleem om door het strong-element van de teksten te verwijderen en gebruik CSS om teksten te stylen.
Op meerdere pagina's is het strong-element gebruikt om teksten mee op te maken waar dat niet nodig is, bijvoorbeeld bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….

Bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… zijn de lijstitems onder de kop 'Formulierstappen' opgemaakt in een a-element maar heeft geen href-attribuut of hebben het attribuut 'role="link"'. Hierdoor wordt de tekst door hulpsoftware gezien als een link terwijl de teksten niet werken als links. Los dit probleem op door het a-element te verwijderen of plaats een ingevuld href-attribuut op het a-element. Bij de lijstitems met het role-attribuut moet dit worden verwijderd.
Dit probleem komt voor bij meerdere stappen binnen dit formulier en bij andere formulieren, bijvoorbeeld in het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx . Zie ook SC 4.1.2.

Bij stap 5 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… is de content op de pagina opgemaakt in een tabel, bijvoorbeeld de tekst 'Adres' en 'Contactgegevens'. Een tabel mag worden gebruikt voor de opmaak van content, maar zorg er dan voor dat 'role=presentation' op het table-element is geplaatst en geen th-elementen zijn gebruikt.
Dit probleem komt ook voor in andere formulieren, bijvoorbeeld bij stap 4 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/….

Bij stap 4 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… komen opsommingen voor. Deze zijn nu niet opgemaakt met de juiste code. Gebruik het ol- en li-element om opsommingen weer te geven.

Bij verschillende stappen van de formulieren zijn de vragen verdeeld onder onderwerpen. Bijvoorbeeld bij stap 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/…, waar invoervelden onder ander onder de kopjes 'Doet u een melding voor uw zelf', 'Gegevens hulpvrager' en 'Gegevens contactpersoon' staan. Wanneer formulieren zijn opgedeeld in verschillende onderdelen die gegroepeerd worden door een onderwerp, gebruik dan een fieldset en legend combinatie.
Dit geldt ook voor stap 3 van formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx waar een aantal radiobuttons gegroepeerd staan onder de tekst 'Komt uw melding overeen met 1 van de volgende onderwerpen?'.

In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop dat een kalender opent waar bezoekers een datum kunnen selecteren. Er verschijnt een tabel met cijfers waarbij, indien van toepassing, een aantal dagen van de vorige maand en de volgende maand zichtbaar zijn en te kiezen. De dagen zijn niet gekoppeld aan een maand, waardoor niet duidelijk is of je bijvoorbeeld dag 1 van de huidige maand of van de volgende maand kiest.

In stap 3 van pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx kan je onder 'Komt uw melding overeen met 1 van de volgende onderwerpen?' meerdere keuzes hebben gedaan, bijvoorbeeld 'Afval', 'Zwerfvuil' en 'Openbare weg'. Achter deze teksten staan 'Wijzig'-knoppen. Visueel is duidelijk welke knop waarbij hoort. Semantisch is niet duidelijk welke wijzigknop bij welk item hoort. Zorg voor unieke namen of koppel de knoppen aan de bijbehorende teksten.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Voldoende


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij stap 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… staan invoervelden waar de bezoeker onder andere het eigen postcode kan invullen. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.
Dit attribuut ontbreekt ook op andere invoervelden in andere formulieren, bijvoorbeeld bij invoervelden in het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… en in stap 3 van formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/…


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij stap 6 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staan twee links; 'Terug naar de startpagina' en 'Nog een melding maken'. Wanneer de focus op deze knoppen staat wordt dit aangegeven met een kleurverandering. Dit is niet zichtbaar voor bezoekers die kleuren niet (goed) kunnen zien. Zorg ervoor dat de focus ook wordt aangegeven op een kleuronafhankelijke manier, zoals met een focusrand.

Wanneer de focus wordt geplaatst op de link 'Vorige' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… wordt dit alleen aangegeven met een kleurverandering. Bezoekers die kleuren niet (goed) kunnen zien kunnen deze kleurverandering niet waarnemen. Zorg ervoor dat de focus ook wordt aangegeven op een kleuronafhankelijke manier, zoals met een focusrand.
Dit probleem komt ook voor bij andere stappen binnen dit formulier en bij andere formulieren, bijvoorbeeld bij formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….

Wanneer een fout wordt gemaakt in het invoerveld 'Postcode' bij Stap 2 en 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… verschijnt een rode rand om het invoerveld als foutmelding. Bezoeker die het scherm niet zien of kleuren niet (goed) kunnen waarnemen zullen deze foutmelding missen. Zorg ervoor dat een fout niet alleen wordt aangegeven door kleur. Gebruik bijvoorbeeld ook een tekstuele foutmelding (zie ook SC 3.3.1).
Dit probleem komt ook voor in andere formulieren waar een 'Postcode' invoerveld in staat, bijvoorbeeld bij formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/….


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop dat een kalender opent waar bezoekers een datum kunnen selecteren. Het contrast is op enkele plaatsen onvoldoende:

  • de dagen die buiten de maand vallen zijn lichtgroen met witte letters met een contrastverhouding van 3,6:1, deze dagen zijn te selecteren en doen dus actief mee. Zorg daarom voor een contrastverhouding van minimaal 4,5:1
  • de knoppen 'vandaag' en 'sluiten' zijn groen met een zwarte letter. De contrastverhouding is 4,0:1 waar dit 4,5:1 moet zijn.

Als je op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/… op 'Inloggen DigiD' klikt ga je naar het inlogscherm van DigiD. ALs je terugkeert in dit scherm dan is de kleur van de link 'Inloggen' donker. Het contrast met de groene achtergrond is dan te laag. Zorg dat er voldoende contrast is voor bezochte links op een groene achtergrond. Correcte contrastverhouding moet hier 4,5:1 zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt dan verdwijnt op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scWijzigingSZW.aspx/… de tekst van de formulierstappen. Alleen de stapnummers zijn nog in beeld en er is geen manier om de namen van de stappen op te vragen. Zorg dat er geen content verdwijnt.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/… staan de links 'Start', 'Inloggen' en 'Mailen' deels over elkaar. Hierdoor is het DigiD logo in de link 'Inloggen' niet meer zichtbaar. Daarnaast is het lastig om te bepalen welke link bij welk bovenstaande tekst hoort. Los dit op door bijvoorbeeld de volgorde waarin de content wordt gepresenteerd aan te passen door de links en bijbehorende teksten onder elkaar te plaatsen bij een ingezoomde weergave.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt in stap 2 op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scWijzigingSZW.aspx/… een deel van de tekst van het informatieknopje buiten beeld als je de informatie opvraagt.

Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan verdwijnt het overzichtje met de stappen. Uiteindelijk zie je nog '< ... >'. Je raakt functionaliteit kwijt om eenvoudig van naar een bepqqlde stap terug te springen.


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De randen van de invoervelden (#d2d2d2) op de witte achtergrond op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,5:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Hetzelfde contrastprobleem komt voor bij andere invoervelden binnen dit formulier en andere formulieren, bijvoorbeeld bij formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/….

In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop dat een kalender opent waar bezoekers een datum kunnen selecteren. Het contrast van de grijze bladerknoppen met groene pijltjes is te laag. De contrastverhouding is 2,0:1 waar dit 3:1 moet zijn.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Voldoende


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer een bezoeker bij stap 3 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… over het 'i' icoon hovert met de muis of de focus hierop plaatst, verschijnt er aanvullende content. Deze content kan niet door de bezoeker worden weggehaald zonder de muis te bewegen of de focus met het toetsenbord te verplaatsen. Een bezoeker moet dit bijvoorbeeld met de escape toets kunnen doen.
Dit probleem komt ook voor in andere formulieren, bijvoorbeeld bij stap 3 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/….


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staat de link 'Opslaan en later verder gaan' bij alle stappen. Wanneer deze link is geactiveerd verschijnt een pop-up die een deel van de pagina bedekt. Deze pop-up heeft geen sluitknop, de enige mogelijkheid om de pop-up te verwijderen zonder te verzenden is door naast de pop-up te klikken. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers de pop-up niet afsluiten. Voeg daarom een sluitknop die toegankelijk is toe aan de pop-up.
Dezelfde link die een pop-up opent staat ook in andere formulieren, bijvoorbeeld in formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….

Bij stap 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… moet je een keuze maken. Er is een knop 'Vorige'. Deze kan je met de muis bedienen. Als de focus op 'Vorige' staat en je drukt op Enter zou je ook terug moeten kunnen keren. Met toetsenbord is het niet mogelijk om terug te gaan voordat je een keuze hebt gemaakt. Dit gaat ook op andere plekken mis, zoals bij stap 4.

Bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… staat de link 'Start'. Het is niet mogelijk om deze link te bedienen met alleen het toetsenbord. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers dit formulier niet vullen zonder hun DigiD te moeten gebruiken. Los dit probleem op door het mogelijk te maken om de focus op deze link te plaatsen.
Dit probleem komt ook voor bij stap 1 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scWijzigingSZW.aspx/….

In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop dat een kalender opent waar bezoekers een datum kunnen selecteren. Deze kalender is via het toetsenbord te openen. De interactieve elementen in deze kalender zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat de focus in de kalender wordt geplaatst na openen en dat de elementen in deze kalender te bedienen zijn met het toetsenbord.
Dezelfde kalender staat ook in andere invoervelden in ander formulieren, bijvoorbeeld bij stap 5 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scWijzigingSZW.aspx/….

De links 'Start' en 'Mailen' bij stap 1 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/… zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Zorg ervoor dat het mogelijk is om de focus op deze links te plaatsen en dat ze geactiveerd kunnen worden met het toetsenbord.

In stap 2 van het het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… kan je een bijlage meesturen door een bestand te uploaden. Als je een bestand hebt geüpload dan kan je deze niet meer verwijderen. De knop (link?) is er wel, maar je kunt deze niet met het toetsenbord (Enter of spatiebalk) activeren.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Voldoende


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Voldoende


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Voldoende


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Voldoende


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Voldoende


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De verschillende stappen van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… hebben elk een eigen URL maar de paginatitel van deze pagina's is bij elke stap hetzelfde. Bezoekers die gebruik maken van bijvoorbeeld een screenreaders kunnen pagina's met dezelfde titel moeilijker identificeren. Zorg er daarom voor dat elke pagina een unieke paginatitel heeft, bijvoorbeeld door de stap aan de titel toe te voegen.
Dit probleem komt ook voor bij de andere geteste formulieren, bijvoorbeeld formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staat de link 'Opslaan en later verder gaan'. Wanneer deze link is geactiveerd verschijnt een pop-up die een deel van de pagina bedekt. Na het openen van de pop-up is de focus hier niet in geplaatst . Ook gaat de focus na de knop 'verstuur' in de pop-up verder op de achterliggende pagina terwijl de pop-up op het scherm blijft. Zorg ervoor dat de focus gelijk na het openen in de pop-up staat en de focus hier in blijft totdat bezoekers de pop-up zelf afsluiten.

Wanneer bezoeker stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… voor het eerst laden staat de focus in het eerste invoerveld 'Straatnaam'. Doordat de focus in dit veld staat wordt de pagina voor screenreadergebruikers niet automatisch voorgelezen. Deze gebruikers kunnen hierdoor informatie missen, zoals de informatie boven het invoerveld en de paginatitel.
Dit gebeurt ook bij andere formulieren, bijvoorbeeld bij het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/….


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Voldoende


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De formuliervelden straatnaam en huisnummer op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… hebben geen zichtbaar label maar wel een placeholder-tekst. De placeholder-tekst is niet voldoende, want die verdwijnt zodra de bezoeker begint met typen. Voor sommige mensen kan het moeilijk zijn om te onhouden wat ze moeten invullen als dat er niet duidelijk bij staat. Voeg een label toe die altijd zichtbaar blijft om dit probleem op te lossen.


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… is in de kop een link opgenomen om terug te keren naar denhaag.nl. Bij focus verplaats het linkje een stukje naar rechts. De vorm van de link verandert echter niet. Zorg voor een duidelijke focus zoals een rand van minimaal 2 pixels. Later dit jaar (waarschijnnlijk juni 2022) zal WCAG 2.2 verschijnen met striktere regels voor de focus.

Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… krijg je na stap 1 de link 'Vorige'. Bij focus verplaatst de link licht en krijgt de focus een iets andere kleur. Hiermee is de focus onvoldoende duidelijk. Zorg voor een duidelijke focus zoals een rand van minimaal 2 pixels.

Wanneer de invoervelden bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/… zijn ingevuld verdwijnt het formulier en wordt de keuze getoond met een knop 'Wijzig'. Wanneer de focus op deze knop staat is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat de focus wordt aangegeven met bijvoorbeeld een focusrand zodat ziende toetsenbordgebruikers weten op welk element de focus staat.
Dezelfde knop komt bij meerdere stappen binnen dit formulier en andere formulieren voor, bijvoorbeeld bij formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/….

Bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… staat de link 'Inloggen'. Wanneer de focus op deze link is geplaatst is dat niet zichtbaar. Zorg ervoor dat de focus wordt aangegeven voor toetsenbordgebruikers die het scherm kunnen zien. Zo weten zij op welk element de focus is geplaatst. Gebruikt hiervoor het liefst een focusrand met een hoog contrast.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Voldoende


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Voldoende


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staat een kaart met daarin twee knoppen waarmee bezoeker in de kaart kunnen in- en uitzoomen. De toegankelijke naam van deze knoppen zijn in het Engels, terwijl de hoofdtaal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat de toegankelijke naam van element in dezelfde taal is als de hoofdtaal van de pagina.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… via de pijltjestoetsen wordt genavigeerd door de selectievakjes herlaadt de pagina zich en wordt het selectievakje waar de focus op stond automatisch geselecteerd. Hierdoor kunnen toetsenbordgebruikers niet een goede keuze maken bij de selectievakjes, omdat zij niet kunnen navigeren naar het vakje wat zij willen selecteren.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Voldoende


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op meerdere plaatsen wordt naar je 'Geslacht' gevraagd. Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… heb je de keuze uit 'Man' en 'Vrouw'. Op de pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/… heb je een keuze extra 'Niet relevant'. De identificatie van beide velden is gelijk. De 2 velden hebben een identieke naam maar de functionaliteit wijkt deels af.


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… verschijnt een foutmelding als er geen locatie is doorgegeven. De melding luidt 'U dient zowel de straat als het huisnummer te specificeren'. Dit is onvoldoende. Geef aan wat de fout is bijvoorbeeld: 'U heeft een van de velden straatnaam of Huisnummer niet ingevuld.'. En geef een goede foutsuggestie (SC 3.3.3) bijvoorbeeld 'Vul deze velden in of wijs de locatie aan via de volgende vraag.'

Bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… verschijnt een foutmelding wanneer het veld 'Beschrijft u zo duidelijk mogelijk de locatie en wat u wilt melden. In stap 2 kunt u een foto toevoegen aan uw melding. *' niet is ingevuld. De foutmelding die verschijnt vermeld niet welke fout is gemaakt. Zorg ervoor dat een foutmelding omschrijft welke fout is gemaakt en het naam van het invoerveld noemt.
Dit probleem komt voor bij alle foutmeldingen in dit en andere formulieren, bijvoorbeeld bij formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/….

Wanneer een fout wordt gemaakt bij het invoerveld 'Postcode' bij Stap 2 en 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… verschijnt hier geen foutmelding. Er wordt wel aangegeven dat er een fout is gemaakt door een rode rand die verschijnt om het invoerveld. Zorg ervoor dat de fout wordt aangegeven door een tekstuele foutmelding en niet door alleen kleur te gebruiken (zie ook SC 1.4.1).


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De verplichte invoervelden in het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… worden aangegeven met een sterretje. Er wordt niet bij elke stap aangegeven dat een sterretje betekend dat het hier gaat om een verplicht veld. Zorg ervoor dat dit in ieder geval wordt aangegeven aan het begin van het formulier. In stap 3 ontbreekt het sterretje zelfs, terwijl daar een keuze gemaakt moet worden.

Op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… staan invoervelden waarbij de placeholderteksten zijn gebruikt voor labels. De placeholder is hiervoor niet geschikt. Zodra er iets in het veld getypt wordt verdwijnt de placeholder en is niet meer zichtbaar wat er in het veld moet worden ingevuld. Gebruik labels bij velden die altijd zichtbaar blijven.

Een aantal groepen keuzerondje bij stap 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… hebben geen visueel label. Hierdoor is het voor sommigen bezoeker moeilijk te bepalen welke keuze zij hier moeten maken. Zorg ervoor dat een groep selectievakjes altijd een label met instructies heeft en dat het label gekoppeld is aan de groep selectievakjes (Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het fieldset-element).


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Bij stap 2 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… vraagt een invoerveld om een postcode, maar het is niet duidelijk in welk formaat de postcode ingevuld met worden. Zorg dat het voor bezoekers duidelijk is hoe zij dit formulierveld moeten invullen, in dit geval moet de postcode zonder spatie worden ingevuld (bijvoorbeeld 1234AB).

Bij stap 3 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/bscAfspraakGrofvuil.aspx/… is het mogelijk om een telefoonnummer in te voeren, maar hier wordt niet aangegeven welk format bezoekers moeten gebruiken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het telefoonnummer met spaties in te voeren maar dan verschijnt een foutmelding. Zorg ervoor dat bij het invoerveld wordt aangegeven welk format bezoekers moeten gebruiken.
Dit probleem komt ook voor bij andere invoervelden waar bezoekers een telefoonnummer kunnen invoeren, bijvoorbeeld bij stap 3 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/….


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Voldoende


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de code van de pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… komt een stukje JavaScript dubbel voor. Aan dit JavaScript om van taal te verwisselen is 2x het id="lang_switch" toegekend. Zorg voor unieke id's in de html-code.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De lijstitems 2 tot en met 6 onder de kop 'Formulierstappen' op pagina formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… hebben het attribuut 'role="link"'. Hierdoor worden deze lijstitems meegenomen in linklijsten en voorgelezen als links door screenreaders. Dit is verwarrend voor bijvoorbeeld screenreadergebruikers, omdat de lijstitems niet werken als links. Los dit probleem op door het attribuut te verwijderen. Zie ook SC 1.3.1

Het invoerveld 'Beschrijft u zo duidelijk mogelijk de locatie en wat u wilt melden. In stap 2 kunt u een foto toevoegen aan uw melding. *' bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… heeft geen toegankelijke naam. Hierdoor weten mogelijk screenreadergebruikers niet wat zij hier moeten invoeren. Zorg ervoor dat dit invoerveld een toegankelijke naam krijgt die overeen komt met het visuele label.
Dit probleem komt voor bij meerdere invoervelden binnen dit formulier en andere formulieren, bijvoorbeeld bij stap 2 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/….

In het invoerveld 'Geboortedatum (dd-mm-jjjj)' bij stap 2 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/… staat een knop zonder toegankelijke naam. Hierdoor weten screenreadergebruikers niet wat de knop doet. Zorg ervoor dat deze knop een goed beschrijvende toegankelijke naam krijgt door gebruik te maken van aria-label of een soortgelijke techniek.
Dezelfde knop staat ook in andere invoervelden in andere formulieren, bijvoorbeeld bij stap 5 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scWijzigingSZW.aspx/….


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Wanneer de invoervelden bij stap 1 van het formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… niet goed of niet worden ingevuld verschijnt een foutmelding dynamisch op de pagina. Blinden en slechtzienden die met een screenreader werken krijgen geen signaal dat er iets is gewijzigd en dat er foutmeldingen staan op het scherm.
Dit probleem komt ook voor bij andere invoervelden binnen dit formulier en bij andere formulieren, bijvoorbeeld bij formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scWijzigingSZW.aspx/….

Bij stap 2 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scMeldingOpenbareRuimteResp.aspx/… begint de pagina met laden bij invoer bij de selectievakjes, hierbij verschijnt geen nieuwe pagina. Screenreadergebruikers weten niet dat de pagina bezig is met laden omdat dit niet voor doorgegeven aan hun screenreader, in plaats daarvan blijft de screenreader stil. Zorg ervoor dat deze informatie ook wordt doorgegeven aan screenreaders.
Dit probleem komt ook voor bij de andere stappen in dit formulier en bij andere formulieren, bijvoorbeeld bij formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scKlachtOverGemeente.aspx/….

Bij stap 2 van formulier formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/MeldingHulpvraagWMO.aspx/… (via keuze Mailen bij stap 1) is een invoerveld waar maximaal 1000 tekens ingevoerd mogen worden. Als je de 1000 tekens passeert dan worden er geen tekens meer ingevuld. Er verschijnt hier geen zichtbare melding van. Als je het scherm niet kunt zien en met voorleessoftware werkt dan krijg je ook geen terugkoppeling dat het maximum aantal tekens is overschreden. De indruk wordt gewekt dat je het veld nog steeds aanvut met tekst. Zorg zowel visueel als voor hulpsoftware voor een melding dat het maximum is bereikt.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/formulier.denhaag.nl/audit/
Geprint: 2022-12-09 10:13:22 v2.4-011