Toegankelijkheidsonderzoek

Issues:
Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Drimmelen

(Alleen de bevindingen)

Scope van de evaluatie

Naam website Gemeente Drimmelen
Scope van de website
  • Alle pagina's op drimmelen.nl
  • Niet de pagina's op drimmelen.midzuid.nl
  • Niet de pagina's op drimmelen.smartmap.nl
  • Niet de pagina's op ris2.ibabs.eu/drimmelen
  • Niet de pagina's op iburgerzaken.drimmelen.nl
  • Niet de pagina's op drimmelen.raadsinformatie.nl
  • Niet de pagina's op drimmelen.begrotingsapp.nl
  • Niet de pagina's op drimmelen.archiefweb.eu
  • Niet de pagina's op sportakkoorddrimmelen.nl
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA

Uitgebreide toetsresultaten

1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 1: Het logo van de gemeente Drimmelen op iedere pagina linksboven heeft wel een alternatieve tekst met het linkdoel, maar bevat niet de organisatienaam. De alternatieve tekst van een logo moet altijd tenminste de naam van de organisatie en eventuele overige aanwezige tekst in de afbeelding bevatten en daarnaast een beschrijvend linkdoel als de afbeelding ook als link dient.

Bevinding 2: Naast het logo van de gemeente staat op elke pagina de slogan: "De blauwgroene gemeente". Deze tekst is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Mensen die blind of slechtziend krijgen daardoor deze tekst niet voorgelezen. Zorg dat deze tekst in een alternatieve vorm beschikbaar is voor hulpsoftware.

Bevinding 3: Op de homepage staat onderin bij “contact met de gemeente” een afbeelding met de titel "Welkom bij de gemeente Drimmelen". Deze bevat wel essentiële informatie die niet terug komt in de tekst. Zie SC 1.4.5

Bevinding 4: Bij de “openingstijden” op de homepage onder “Contact met de gemeente” staan 2 stukken met een afbeelding van een uitroepteken ervoor. Voor deze afbeeldingen is geen alternatieve tekst beschikbaar. Hierdoor worden mensen die het scherm niet kunnen zien niet geattendeerd dat de informatie belangrijk is. Zorg ervoor dat deze extra informatie beschikbaar is voor hulpsoftware.

Bevinding 5: Op de homepage staat een nieuwsbericht over de update van het coronavirus. De afbeelding bij het nieuwsbericht bevat tekst die niet in het bericht terug is te vinden. De afbeelding is niet decoratief maar bevat een instructie, onder andere "Hou daarom 3 lammetjes afstand". Zorg dat alle leesbare tekst uit de afbeelding terug komt in de alt-tekst.

Bevinding 6: Op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij stap 2 staat een kaart. Op een locatie in de kaart zelf staat een afbeelding ("crosshair") om de huidige locatie aan te geven op de kaart. Deze afbeelding mist een alt-attribuut.

Bevinding 7: Op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier worden bij de stappen gebruik gemaakt van het kleinerdan- en groterdanteken: "< vorige pagina" en "volgende pagina >". Deze niet tekstuele content, namelijk pijltjes worden mogelijk op andere wijze voorgelezen door screenreaders. Zorg dat de pijltjes niet worden voorgelezen door ze voor hulpsoftware onzichtbaar te maken.

Bevinding 8: Op pagina drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders zijn foto's van de burgemeester en wethouders te zien. De foto's en de naam eronder zijn klikbaar. De foto's hebben geen alt-tekst. Dat zou niet hoeven, maar de foto staat los van de tekst en is klikbaar. De linkdoel is nu onbekend. Zorg voor een goede alt-tekst of maak de link door de foto en de naam samen te voegen in één link. Dit maakt het ook bruikbaarder voor bezoekers die met het toetsenbord door de pagina moeten navigeren.

Bevinding 9: Via pagina drimmelen.nl/afvalkalender kom je op de afvalkalender met bijvoorbeeld de postcode 4924 BB en huisnummer 1. In het overzicht zijn symbolen en teksten opgenomen. De afbeeldingen hebben de tekst die ook ernaast in tekst staat. Via de screenreader wordt alles daardoor 2x voorgelezen. Zorg dat de alt-tekst bij deze afbeeldingen leeg is.

Bevinding 10: Op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat links van de tekst “Vanwege het coronavirus is de werkwijze van het sociaal loket aangepast” een uitroepteken. Deze afbeelding heeft geen alt-tekst of andere manier om aan te geven dat dit extra belangrijk is voor niet ziende gebruikers.

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 11: Op pagina drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring is een kop "Testresultaten" gemarkeerd met een h3-element. Direct daaronder is weer een kop met h3-element “De website drimmelen.nl”. Dat betekent dat Testresultaten geen content heeft te beschrijven. Los dit op door Testresultaten een kopniveau 2 te geven. Koppen moeten inhoud beschrijven
Bekijk ook de andere koppen op deze pagina zodat de pagina een logische koppenstructuur krijgt zonder dat er kopniveaus worden opgeslagen. Dit laatste is een best practice.

Bevinding 12: Op pagina drimmelen.nl/gevonden-voorwerp staat tabel 'Overzicht gevonden voorwerpen'. De koppen in deze tabel zijn opgemaakt met het strong-element, in plaats van met het th-element. Daardoor is de relatie tussen de koppen en datacellen voor screenreadergebruikers niet duidelijk. Zorg ervoor dat tabellen goed zijn gemarkeerd en gebruik voor tabelkoppen altijd het th-element.

Bevinding 13: Op pagina drimmelen.nl/toegankelijkheidsverklaring is de zin 'Onze planning is zomer 2021...' met het strong-element gemarkeerd. Het probleem is dat het strong- en em-element bedoeld zijn om nadruk te geven aan een of enkele woorden, niet voor een hele zinnen. Gebruik code via de stylesheet om hele alinea's in een vet lettertype te tonen.

Bevinding 14: Via pagina drimmelen.nl/afvalkalender kom je op de afvalkalender met bijvoorbeeld de postcode 4924 BB en huisnummer 1. In het overzicht zijn de data en wat er wordt opgehaald getoond. Hiervoor zijn meerdere tabellen voor gebruikt. Elke tabel heeft een kop met de maand en het jaar. Deze beschrijven niet de kolom van de tabel maar de hele tabel. Hiervoor bestaat het caption-element of de tekst kan als kop boven de tabel worden geplaatst. Laat de th-elementen weg uit deze tabellen.

Bevinding 15: In de PDF drimmelen.nl/file/6556/download worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt, bijvoorbeeld Inwerkingtreding. Zorg ervoor dat de juiste code in de code wordt gebruikt om deze koppen te markeren.

Bevinding 16: In de PDF drimmelen.nl/file/6556/download staan hele lappen in een lijst, ook de onderdelen die geen lijst zijn. Dit staat ook allemaal in een enkel lijstitem in een enkele lijst, terwijl er visueel meerdere lijsten zijn met ieder meerdere lijstitems.

Bevinding 17: De PDF drimmelen.nl/file/5035/download is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn en de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 18: Op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier is een formulier waar onder andere het e-mailadres en de naam van de gebruiker kunnen worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email".
Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: www.w3.org/tr/wcag21/.

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 19: Op elke pagina staat de zoekknop rechts bovenin. Deze verandert van kleur als er focus op staat. Deze kleurverandering is niet voor iedereen waar te nemen. Zorg dat de focus ook zichtbaar is in vorm, bijvoorbeeld een rand eromheen.

Bevinding 20: Op de homepage is bij "Contact met de gemeente" een link "Afspraak maken". Als op deze groene actielink de focus staat verandert enkel de kleur. Zorg dat de focus ook zichtbaar is in vorm, bijvoorbeeld een rand eromheen.

Bevinding 21: In het formulier op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier is de focus op "Kies tijd" bij het selecteren van een datum en tijd alleen door kleur zichtbaar.
Dit komt ook voor op drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij de mogelijkheden waar je iets kunt '- Selecteren -'.

1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 22: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=”1". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instellingen weg. Zie ook 1.4.10

Bevinding 23: In de header van de pagina is de link aanwezig naar "Wij zijn Drimmelen". De naam van de link verdwijnt bij inzoomen en wordt onzichtbaar gemaakt door middel van display:none. De link heeft op dat moment geen naam meer. Dit valt ook onder SC 2.4.4 en 4.1.2.

Bevinding 24: In de header is naast het logo een tekst "De blauwgroene gemeente". Bij inzoomen verdwijnt deze tekst en is ook niet op te roepen.

Bevinding 25: In het formulier op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier staat een balk met de 4 stappen van het proces waar je in zit. Bij inzoomen verandert deze tekst in een deels Engelstalige tekst: "Step 1 of 4: Uw melding".

1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 26: Op de homepage staat onderin bij “contact met de gemeente” een afbeelding met de titel "Welkom bij de gemeente Drimmelen". Deze bevat wel essentiële informatie die niet terug komt in de tekst. Blinden kunnen deze tekst niet lezen en slechtzienden kunnen de tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina.

Een soortgelijke afbeelding wordt op meer plekken gebruikt:

Bevinding 27: Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat een afbeelding met o.a. de tekst Welkom bij de gemeente Drimmelen. Slechtzienden kunnen deze tekst niet aanpassen om de leesbaarheid te verhogen. De tekst op de afbeelding komt verder niet voor op de pagina. Plaats deze tekst daarom als HTML-tekst op de pagina. Dit komt ook voor op drimmelen.nl/veiligheid

1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 28: Op elke pagina staat in de HTML-code bij meta name="viewport" de volgende instellingen: "maximum-scale=”1". Op mobiel of tablet kunnen bezoekers daarom in sommige gevallen niet inzoomen. Laat deze instelling weg. Zie ook 1.4.4

Bevinding 29: Op de pagina drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders zijn foto's en namen van personen van B&W opgenomen. Bij inzoomen bij een breedte van 1280px verschijnt bij 150% (in Firefox) een horizontale scrollbar.

Bevinding 30: Op de pagina drimmelen.nl/zoekresultaten verschijnen zoekresultaten. Bij inzoomen verandert de paginering als er meer dan 10 resultaten gevonden worden. Als je doorbladert staat onderaan de pagina de link "volgende >" en erachter staat de tekst in een vreemde taal: "Page 1 of 103"

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 31: Het contrast van de focus bij de afbeelding van het logo met de tekst Gemeente Drimmelen links bovenin is te laag. De contrastverhouding is 1,9:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Bevinding 32: Op elke pagina staan in de footer de links naar social media in de vorm van 3 iconen. Het contrast van de witte afbeeldingen op de blauwe achtergrond is te laag. De contrastverhouding is 2,5:1 waar dit 3:1 moet zijn.

Bevinding 33: In stap 1 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) staat onderaan de knop 'Volgende pagina'. Het contrast van deze knop is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit gaat mogelijk ook in andere formulieren fout.

Bevinding 34: In stap 1 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) hebben de randen van de invoervelden een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 1,9:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.
Dit gaat mogelijk ook op andere plekken fout.

Bevinding 35: In stap 2 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) wordt gebruik gemaakt van groene vinkjes en rode kruisjes om de beschikbare momenten aan te geven. Het contrast van het groene vinkje is te laag. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 36: Op elke pagina zoals drimmelen.nl/ kan je in het zoekveld iets typen. Zodra je daarmee bezig bent verschijnen er resultaten. Deze zijn echter niet (makkelijk) met het toetsenbord te bereiken.

Bevinding 37: Op drimmelen.nl/ kun je bij Readspeaker de instellingen openen. Met tab kun je niet verder komen dan Woordkleur voordat je niet meer weg kan tabben of shift+tabben. Met shift+tab heb je hetzelfde, maar kun je niet verder komen dan tekstkleur voordat het vastloopt. Hierdoor is zinskleur niet te bereiken met het toetsenbord. Dit is geen toetsenbordval omdat het nog steeds afsluitbaar is met escape, maar met toetsenbord kan je zo niet alle Readspeaker-functionaliteit bedienen.

2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 38: Op pagina drimmelen.nl/gevonden-voorwerp is een skiplink (een mechanisme om naar een ander deel van de pagina te springen), maar de skiplink werkt niet goed. De link gaat naar de inhoud, maar slaat de eerste kop van de pagina over. Dit geldt ook voor andere pagina's.

2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 39: De titel in de PDF drimmelen.nl/file/6556/download heeft als titel “Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen,”. Dit is geen goede beschrijvende titel, zorg ervoor dat er een titel staat die het document goed beschrijft..

Bevinding 40: De PDF drimmelen.nl/file/5035/download heeft geen titel.

2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 41: In stap 2 van drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier (Afspraak maken) kan je een tijd kiezen. Als je langs alle 'Kies tijd'-keuzes bent gegaan verdwijnt de focus een aantal maal. Het lijkt erop dat de focus op niet zichtbare elementen komt. Zorg dat alles wat niet zichtbaar is geen focus kan krijgen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 42: Op elke pagina is het logo van de website, gemeente Drimmelen aanwezig. Dit logo is tevens klikbaar en je kunt hiermee naar de homepage. De alt-tekst van het logo luidt "Gemeente Drimmelen", maak hiervan "Logo Gemeente Drimmelen". Vul dit aan met het linkdoel, dus "Logo Gemeente Drimmelen, naar homepage". Laat tot slot het title-attribuut weg uit de link. Het title-attribuut wordt slecht ondersteund door screenreaders.

Bevinding 43: Op drimmelen.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders dienen de afbeeldingen als link, maar er is geen alt-tekst aanwezig. Afbeeldingen waarop geklikt kan worden moeten altijd een alt-tekst hebben, anders is het linkdoel niet duidelijk.

2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Voldoende

Bevinding 44: De focus is op veel plekken niet goed zichtbaar. Later dit jaar verschijnt WCAG 2.2. Houd er rekening mee dat in deze versie de focuszichtbaarheid strikter wordt.

2.5 Input modaliteiten

2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 45: Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier staat een knop “+ Nog een onderwerp toevoegen”, en de knop “Verwijderen” die tevoorschijn komt als er meer dan een onderwerp staat. De knoppen activeren direct wanneer de bezoeker de muisknop indrukt. Links, knoppen en andere interactieve onderdelen mogen niet activeren op het moment dat je de muis indrukt maar pas bij het loslaten, tenzij het indrukken essentieel is. Dat is het hier niet.

2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 46: Op elke pagina is het zoekveld aanwezig. De toegankelijke naam van dit invoerveld is 'Zoeken' wat niet overeenkomt met de visueel zichtbare tekst 'Wat zoekt u?'. Zorg ervoor dat de visuele naam in de toegankelijke naam aanwezig is, liefst vooraan.

3. Begrijpelijk

3.2 Voorspelbaar

3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 47: Op pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier bij Stap 3 heeft het invoerveld e-mailadres de naam 'Email'. Op pagina drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier bij Stap 3 heeft het invoerveld e-mailadres de naam 'E-mailadres'. Zorg voor consistente benaming.
Dit geldt ook voor andere velden zoals 'Uw naam' en 'Naam', en 'Telefoon' en 'Telefoonnummer'.

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 48: Op de pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier krijg je instructies als verplichte velden niet zijn ingevuld. De melding wat er daadwerkelijk fout is gegaan, namelijk "Veld is niet ingevuld." ontbreekt. Dit komt ook voor op drimmelen.nl/afspraak-maken/formulier en drimmelen.nl/afvalkalender

3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 49: Bij stap 3 van het formulier op pagina drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier kan worden aangegeven of de bezoeker op de hoogte gehouden wilt worden van de melding. Onder deze vraag staat de instructie 'Zorg dan dat u een e-mailadres en/of telefoonnummer invult.'. In deze instructie is het niet duidelijk of dit geldt voor het beantwoorden met 'Ja' of met 'Nee'.

4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevinding 50: In stap 2 van drimmelen.nl/iets-melden-bij-de-gemeente/formulier is een knop aanwezig 'Gebruik huidige locatie'. Deze knop is opgemaakt als link. Links brengen je naar andere (delen van) pagina's. Knoppen zijn er om bijvoorbeeld een actie uit te voeren, zoals hier, het bepalen van je locatie.

****** Tot.: 50 Bevindingen

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Geprint: 2024-06-19 22:49:19 v2.3-011