Toegankelijkheidsonderzoek

Rapport:
Deelonderzoek content digitale toegankelijkheid website Design in government


Onderzoeker
Renate Roke van Swink, Jules Ernst van 200 OK
Datum
22 september 2021
Opdrachtgever
Victor Zuydweg en Mariska Woudenberg van ICTU

Samenvatting onderzoeksresultaat

De website Design in government voldoet nog niet aan WCAG 2.1 niveau AA. Er zijn 12 van de 50 succescriteria waar één of meer fouten zijn gevonden. In dit document is vastgelegd in hoeverre de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen die vastgelegd zijn in WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines.

De website conference.gebruikercentraal.nl is onderzocht op 21 september 2021. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de evaluatiemethode WCAG-EM. De content voldoet nog niet aan alle onderzochte succescriteria. Dit rapport vormt de basis om verder te werken aan toegankelijkheid. Voor dit deelonderzoek is alleen de content gecontroleerd. Dit rapport en het rapport systeemonderzoek bepalen gezamenlijk in welke mate de website voldoet. Tevens kunnen de 2 rapporten gezamenlijk gebruikt worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Het onderzoek richt zich specifiek op de toegankelijkheid van de website voor mensen met een functiebeperking, zoals mensen die blind, doof, laaggeletterd zijn of andere functieproblemen hebben. Voor hen is het van belang dat de website technisch en inhoudelijk zo is ingericht dat de site voor hen goed bruikbaar is. Een website optimaliseren voor toegankelijkheid heeft meer voordelen; het maakt de website beter bruikbaar voor iedereen (bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun mobieltje kijken in een zonnige omgeving) en het maakt de site beter vindbaar in zoekmachines.

Scope van de evaluatie

Naam website Design in government
Scope van de website
  • Alle content op de website conference.gebruikercentraal.nl.
  • Niet de content op gebruikercentraal.nl en overige subdomeinen
Conformiteitsdoel WCAG 2.1 niveau AA
Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund Alle gangbare browsers en hulpsoftware.

Overzicht toetsresultaat

Principe Voldoende Onvoldoende Onbekend
1 Waarneembaar 13 7 0
2 Bedienbaar 15 2 0
3 Begrijpelijk 7 3 0
4 Robuust 3 0 0
Totaal 38 12 0

Leeswijzer

Dit onderzoek is een momentopname. De website kan inmiddels veranderd zijn. De gevonden problemen zijn slechts voorbeelden. Ga daarom bij elk probleem de gehele website na of dit ook op andere plaatsen voorkomt. Dit onderzoek is slechts een steekproef van een aantal pagina's. Er zijn zo veel mogelijk verschillende type pagina's opgenomen in de sample om zo een goede indruk te krijgen van de toegankelijkheid. Let op! Bij het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen op de website/app kunnen nieuwe problemen ontstaan. Succescriteria gemarkeerd met "Niet aanwezig" worden automatisch goedgekeurd. Succescriteria gemarkeerd met "Onbekend" worden niet goedgekeurd.

Uitgebreide toetsresultaten


1. Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content (Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

Informatie over succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De iconen van het klokje, het euroteken en de kalender op onder andere pagina conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ en de homepage hebben geen alternatieve tekst. Deze iconen zeggen iets over hoe de tekst die er naast staat geïnterpreteerd moet worden en deze informatie is nu niet beschikbaar voor screenreadergebruikers.

De afbeelding van Thomas Hoholm op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet (goed). Voeg extra context toe, bijvoorbeeld het onderwerp van de slide en de naam van het evenement, om de tekst beschrijvender te maken voor blinden. Dit geldt ook voor de afbeelding 'A design approach' van Policy Lab op dezelfde pagina en andere screenshots op de pagina.

In de footer staat een logo van de International Design in Government Community. Een logo moet altijd het woord 'Logo', plus de naam van de organisatie en eventuele andere tekst op de afbeelding bevatten in de alternatieve tekst. Daarnaast is deze afbeelding een link en moet de alternatieve tekst dus ook het linkdoel beschrijven. Het logo in het artikel op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… mist in het geheel een alternatieve tekst.

De afbeelding van de vier gele post-its op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… heeft wel een alternatieve tekst, maar deze beschrijft de afbeelding niet. Zorg ervoor dat de informatie op de afbeelding ook beschikbaar is voor gebruikers van hulpsoftware.

Op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… staat een link naar een vorig blog. Op die pagina staan twee links, één naar een vorig blog en één naar een volgend blog. De pijliconen geven aan of het om de vorige of de volgende blog gaan. De iconen hebben geen alternatieve tekst, dus deze informatie wordt doorgegeven aan screenreadergebruikers.

De groene iconen op pagina conference.gebruikercentraal.nl/speaker/whats-next-audrey-tang/ hebben geen alternatieve tekst. Twee van de iconen zijn decoratief, maar het icoon van het vierkant met de pijl betekent universeel dat de bezoeker weg wordt geleid van de website en naar een externe pagina gaat. Deze informatie is nu niet beschikbaar voor screenreadergebruikers. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op conference.gebruikercentraal.nl/sessions/.

De afbeeldingen in de pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf hebben geen alternatieve tekst en zijn niet gecodeerd als decoratief. Zie ook 1.3.1.

Advies: Sommige profielfoto's op pagina conference.gebruikercentraal.nl/speakers/ hebben geen alternatieve tekst en sommige wel. Het is een best practice om bij profielfoto's de naam van de persoon op te nemen in de alternatieve tekst, zodat een bezoeker de foto eventueel kan laten beschrijven door iemand anders. Tevens maak je het gebruik van alternatieve tekst consistenter bij de profielfoto's. Dit geldt ook voor de foto's op pagina conference.gebruikercentraal.nl/session/building-a-design-system-for-government/.


1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Informatie over succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Voldoende


1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Informatie over succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De video op conference.gebruikercentraal.nl/recapping-the-international-design-in-government-conference-2019/ bevat geen audiodescriptie of media-alternatief, terwijl er regelmatig tekst in beeld is (bijvoorbeeld aan het begin en de namen van de sprekers). Er ontbreekt uitgeschreven tekst en er is ook geen voiceover die vertelt wat er op het scherm staat. Zo kunnen mensen die de video niet kunnen zien en afhankelijk zijn van een screenreader niet weten wat er word getoond in de video. Zet deze en andere informatie in een transcript. Of maak gebruik van een extra audiospoor om ook te voldoen aan SC 1.3.5. Dit geldt ook voor de video op conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-….


1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig


1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Informatie over succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op de pagina conference.gebruikercentraal.nl/recapping-the-international-design-in-government-conference-2019/ is een video. De audiodesciptie ontbreekt in deze video. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat er in beeld te zien is. Zie ook 1.2.3. Dit geldt ook voor de video conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-….


1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties (Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Informatie over succescriterium 1.3.1 Info en relaties

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De tekst 'Head of Department and Associate Professor at Dept Strategy and Entrepreneurship, at the BI Norwegian Business School in Norway' op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… is opgemaakt met het em-element. Het em-element geeft nadruk aan woorden of korte zinnen en heeft een semantische waarde. Gebruik het daarom nooit puur voor opmaak. Gebruik het i-element of CSS om een vergelijkbaar visueel effect te creëren. Dit komt op meerdere plekken voor, waaronder op dezelfde pagina.

Op pagina conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ zijn de afbeeldingen van de keynotespeakers met het alt-attribuut de eigen naam opgenomen in de h3-kop. Dit kan verwarrend zijn voor screenreadergebruikers omdat de naam nu 2x genoemd wordt. Plaats de afbeeldingen naast de kop of laat de alt-tekst leeg om dit probleem op te lossen. Lees ook het advies bij SC 1.1.1.

De pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf is niet gecodeerd en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat codes ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag zoals semantische koppen en alt-teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

De tekst “Failure is success training” op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… is opgemaakt in een aside, maar een blockquote is hier logischer voor gebruikers van hulpsoftware, omdat andere quotes op de pagina wel zijn opgemaakt met het blockquote-element. Dit komt op meerdere plaatsen voor, onder andere bij de tekst “The road to systemic change starts with better collaboration.” op dezelfde pagina.


1.3.2 Betekenisvolle volgorde (Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf is niet gecodeerd en voldoet daarom niet aan de eisen van dit succescriterium.


1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Informatie over succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Uitkomst: Voldoende


1.3.4 Weergavestand (Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Informatie over succescriterium 1.3.4 Weergavestand

Uitkomst: Voldoende


1.3.5 Identificeer het doel van de input (Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Informatie over succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur (Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Informatie over succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur

Uitkomst: Voldoende


1.4.2 Geluidsbediening (Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Informatie over succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


1.4.3 Contrast (minimum) (Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de linktekst 'blog' op de homepage is te laag als de link de hover-status (mouseOver) heeft. De contrastratio is dan 3,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van onder andere de tekst 'Esther Bodil Huyer' in de pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf is te laag. De contrastratio is hier 2,9:1, waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.

Het contrast van onder andere de tekst 'Ignacia Orellana, Will Harmer, Martin Jordan, Kuba Bartwicki' in de pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf heeft een te laag contrast. De contrastratio is hier 3,4:1 waar dat minimaal 4,5:1 moet zijn.


1.4.4 Herschalen van tekst (Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Informatie over succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.5 Afbeeldingen van tekst (Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Informatie over succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Uitkomst: Voldoende


1.4.10 Reflow (Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Informatie over succescriterium 1.4.10 Reflow

Uitkomst: Voldoende


1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content (Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Informatie over succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het contrast van de rand om het invoerveld op pagina conference.gebruikercentraal.nl/doesntexist heeft een te laag contrast als het invoerveld focus heeft. De contrastratio is hier 2,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de randen van checkboxes op onder andere pagina conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ is niet hoog genoeg als de rand focus heeft. De contrastratio is hier 2,4:1 met de donkerblauwe achtergrond, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de groene knop op de donkerblauwe achtergrond op pagina conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ is te laag. De contrastratio is hier 1,8:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de groene knop op de donkerblauwe achtergrond op pagina conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ is te laag als de knop focus/hover heeft. De contrastratio is hier 1,3:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn.

Het contrast van de groene iconen op pagina conference.gebruikercentraal.nl/speaker/whats-next-audrey-tang/ is te laag. De contrastratio is hier 2,7:1, waar dat minimaal 3:1 moet zijn. Twee van de iconen zijn decoratief, maar het tweede icoon betekent universeel dat de bezoeker van de huidige website weg wordt geleid en naar een externe website gaat. Dit komt op meerdere pagina's voor, waaronder op conference.gebruikercentraal.nl/programme/tuesday/.


1.4.12 Tekstafstand (Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze stijleigenschappen voor tekst in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Informatie over succescriterium 1.4.12 Tekstafstand

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


1.4.13 Content bij hover of focus (Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Informatie over succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2. Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord (Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Informatie over succescriterium 2.1.1 Toetsenbord

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.2 Geen toetsenbordval (Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Informatie over succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.1.4 Enkel teken sneltoets (Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoets

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar (Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen (Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde (Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Informatie over succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


2.4.1 Blokken omzeilen (Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Informatie over succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.2 Paginatitel (Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Informatie over succescriterium 2.4.2 Paginatitel

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: De pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf heeft geen titel. Voeg een beschrijvende titel toe en kies onder 'Weergave bij openen' voor 'Documenttitel' om dit probleem op te lossen.


2.4.3 Focus volgorde (Niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Informatie over succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Informatie over succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: In de linkteksten van de links bij de auteur op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… is met het title-attribuut extra informatie toegevoegd. Het title-attribuut wordt niet door alle browsers en hulpsoftware ondersteund, voeg deze informatie daarom op een andere manier toe. Dit gebeurt ook bij de link 'website' van het Action Team op pagina conference.gebruikercentraal.nl/author/actionteam/.

Advies: De linkteksten van de links onder 'Blog' op de homepage bestaan uit de datum, de kop én de hele introductie tekst. Dit is verwarrend voor bezoekers die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader, zij krijgen álle tekst opgelezen. Daarnaast maakt het het navigeren voor bezoekers die gebruik maken van een linklijst ook ingewikkelder.

Advies: Zowel de tekst 'Wednesday 20 Nov' als de knop 'Wednesday programme' op pagina conference.gebruikercentraal.nl/programme/ gaan naar dezelfde pagina. Het is hier niet nodig en mogelijk zelfs verwarrend (de tekst is niet herkenbaar als link) om twee links te plaatsen. Dit geldt ook voor de andere data en knoppen op de pagina.


2.4.5 Meerdere manieren (Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Informatie over succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.4.6 Koppen en labels (Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Informatie over succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Uitkomst: Voldoende


2.4.7 Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Informatie over succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren (Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Informatie over succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.2 Aanwijzerannulering (Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Informatie over succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


2.5.3 Label in naam (Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Informatie over succescriterium 2.5.3 Label in naam

Uitkomst: Voldoende


2.5.4 Bewegingsactivering (Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Informatie over succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3. Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina (Niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Informatie over succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Er is geen taal ingesteld voor de pdf op pagina conference.gebruikercentraal.nl/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/icd-18nov-monday-schedule.pdf. Dit kan ertoe leiden dat screenreaders de pdf in de verkeerde taal voorlezen, bijvoorbeeld Nederlands, waardoor de tekst onverstaanbaar is.


3.1.2 Taal van onderdelen (Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Informatie over succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… staat de tekst 'Communicatieadviseur en grafisch vormgever bij Gebruiker Centraal'. Deze tekst is niet in dezelfde taal als de hoofdtaal van de pagina (Engels). Vertaal de tekst, of geef een taalwissel aan.

De link 'Jessica Straetemans' op pagina conference.gebruikercentraal.nl/looking-back-at-the-international-webinar-how-to-build-an-innovation-… heeft een Nederlandse toegankelijke linktekst, namelijk 'Over Jessica Straetemans'. Zorg dat interactieve elementen in dezelfde taal worden aangeboden als de hoofdtaal van de pagina, in dit geval Engels. Dit geldt ook voor de linkteksten bij het Twitter- en LinkedIn-icoon.


3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus (Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Informatie over succescriterium 3.2.1 Bij focus

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.2 Bij input (Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Informatie over succescriterium 3.2.2 Bij input

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.3 Consistente navigatie (Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Informatie over succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


3.2.4 Consistente identificatie (Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Informatie over succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Uitkomst: Voldoende


3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie (Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Informatie over succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie

Uitkomst: Onvoldoende

Bevindingen: Het formulier op pagina conference.gebruikercentraal.nl/events/international-webinar-design-and-ethics/ bevat niet overal goede foutidentificatie. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld een veld niet heeft ingevuld, verschijnt de melding 'Please fill in the field: Name'. Dit is geen foutmelding maar een foutsuggestie. Een goede foutmelding vertelt de bezoeker wáár de fout is gemaakt én wélke fout is gemaakt.


3.3.2 Labels of instructies (Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Informatie over succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Uitkomst: Voldoende


3.3.3 Foutsuggestie (Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Informatie over succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie

Uitkomst: Voldoende


Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt minstens één van de volgende zaken:

  1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
  2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
  3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Informatie over succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Niet aanwezig.


4. Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen (Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Informatie over succescriterium 4.1.1 Parsen

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.


4.1.2 Naam, rol, waarde (Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Informatie over succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Uitkomst: Voldoende


4.1.3 Statusberichten (Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Informatie over succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Uitkomst: Niet aanwezig

Bevindingen: Dit onderzoek richt zich op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Onderbouwing van de evaluatie

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode van het W3C, WCAG-EM. Dit gebeurt grotendeels handmatig door een steekproef te nemen. Voor een quickscan geldt dat we slechts delen uit deze methodiek gebruiken. Ondanks alle zorgvuldigheid en ervaring van de onderzoeker kan het voorkomen dat een probleem niet gesignaleerd is. Houd er rekening mee dat in een volgend onderzoek bepaalde onderdelen anders worden beoordeeld omdat technologieën en hulpsoftware worden doorontwikkeld. Bij het handmatig onderzoek wordt gebruik gemaakt van tools.

Steekproef getoetste webpagina's

Ondersteunende technieken

Webbrowsers (useragents) en andere software

Bij dit onderzoek is de volgende software gebruikt:

Tijdens het onderzoek zijn de volgende browsers, software en hulpsoftware gebruikt:

Bronnen

Deze rapportage is grotendeels gemaakt met de online evaluatietool van W3C.

Bron: www.toegankelijkheidscertificaat.nl/conference.gebruikercentraal.nl/audit/
Geprint: 2022-12-09 10:12:04 v2.4-011